Opleiding Gedragsexpert

 • Word dé gedragsexpert binnen jouw school
 • Keuze uit een basis-, verdiepingsopleiding of ook digitaal!
 • Zeer praktisch karakter door je eigen praktijk als uitgangspunt!
 • 25e editie - Al ruim 450 deelnemers hebben deze opleiding gevolgd!
 • Vraag het gratis e-book over Passend Onderwijs aan

Word dé Gedragsexpert binnen jouw school

 • Opleiding
 • 10 september - 10 december 2024
 • Aristo Meeting Center Lunetten
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Word dé Gedragsexpert binnen jouw school

De opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van professioneel omgaan met leerlingbehoeftes en ordeverstorend gedrag op school. Je krijgt meer inzicht in de achtergronden van opvallend gedrag en effectieve manieren om daarmee om te gaan. Gedragskenmerken leer je te signaleren, te herkennen en effectief te ondersteunen in de gedragsregulatie. 

De opleiding Gedragsexpert bestaat uit een 5-daagse opleiding (basis) en een 3-daagse opleiding (verdieping)

Wat kan jij verwachten tijdens deze opleiding?

Wat leer jij in 5 dagen (basis)?

 • Signaleren en herkennen van gedragsproblemen
 • De kenmerken van de meest voorkomende stoornissen
 • Groepsprocessen in de klas ombuigen naar een positief leerklimaat
 • Met ouders samenwerken aan gedragsverandering
 • Multidisciplinair werken, melden en verwijzen (wat doen we zelf en waar hebben we externen voor nodig?)

Wat leer jij in 3 dagen (verdieping)?

 • Wat is trauma? En welke invloed heeft het op het brein?
 • Veel voorkomend gedrag en strategieën herkennen die aansluiten bij trauma
 • Wat jij kan doen om een groep op de rit te krijgen en te houden
 • Wat hechtingsproblematiek inhoudt, wat jij ervan merkt in de klas en hou jij passend kan handelen
 • Hoe jij ingewikkelde, complexe situaties kunt analyseren tot je grip krijgt op de situatie
Download de brochure voor een handig programmaoverzicht

Wat zeggen oud-deelnemers?

img-Deelnemer Gedragsexpert

Deelnemer Gedragsexpert
Openbare Basisschool

Het waren 5 inspirerende dagen, waar ik vol energie heen ging (vanuit het verre noorden) en met nog meer energie naar huis ging.

img-Deelnemer Gedragsexpert

Deelnemer Gedragsexpert
Openbare Basisschool

Marcel is een prettige man om naar te luisteren, heeft veel kennis en kan goed inspelen op vragen die worden gesteld tijdens de opleiding.

Bekijk hier het volledige interview

Certificaat van deelname

Na het volgen van deze opleiding ontvang je ook het Gedragsexpertcertificaat van ons. Hiermee kan je jouw expertise op school aantonen

De volgende thema's staan centraal:

 • Mindset Gedrag
 • Externaliserend gedrag (Agressie)
 • Vertaalslag naar de praktijk
 • Internaliserend gedrag (Angst en Autisme)
 • (Hyper)energiek gedrag

Praktijkgerichte en effectieve aanpak

Deelnemers nemen de eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de opleiding een zeer praktisch karakter heeft. Je gaat aan de slag met onder andere het opstellen van een eigen plan op school-, groeps- en individueel niveau, het uitvoeren van een gedragsfunctie analyse en de toepassing van preventieve en directe acties. Dit allemaal vanuit jouw eigen praktijksituatie. Daarnaast ben je in gesprek met andere deelnemers, en zul je snel merken dat jouw leervragen centraal staan tijdens de opleiding.

Ook interessant voor jou

Wil je meer leren op het gebied van hoogbegaafdheid, pestgedrag of jonge kinderen? Kijk dan eens naar onderstaande opleiding: Specialist het jonge kind.

Programma van de opleiding Gedragexpert

Module 1 (Basismodule)

Mindset gedrag

Binnen het onderwijs moet de basis voor het kind op twee manieren op orde zijn; didactisch en pedagogisch. Om te kunnen voldoen aan de emotionele ontwikkeling van het kind zul je zicht moeten krijgen op de behoeftes van het kind. Tijdens de eerste module wordt er vooral gewerkt aan jouw mindset rond gedrag; hoe kijk jij aan tegen gedrag. Daarbij maken we onderscheid tussen gewenst en ongewenst gedrag.

Deze module heeft de volgende inhoudelijke thema's:

 • Gedrag begrijpen
 • Gedragsprobleem, gedragsstoornis, trauma
 • Gedrag als signaal
 • Probleemgedrag in soorten en maten
 • Sociaal Emotioneel leren
 • Observeren
 • Het Pedagogisch handelen van de leerkracht

Tijdens deze module leer je:

 1. Gedrag begrijpen en beïnvloeden
 2. Probleemgedrag observeren en analyseren
  • Welke soorten ongewenst gedrag neem je waar
  • Hoe beoordeel je het ongewenste gedrag
  • Op welk niveau ga je interveniëren
 3. Ondersteuning van de leerkracht en de leerling
  • Vanuit Handelingsgericht werken bekijken we de ondersteuningsvraag van de leerling
  • Doelen en methoden om het eigen pedagogisch handelen te professionaliseren
  • De emotionele bankrekening - Covey

Module 2 (Basismodule)

Positieve groepsvorming & groepsinterventies

In deze module kijken we naar de groep als geheel. Welke processen spelen zich af in de interactie tussen de kinderen onderling en tussen de leerkracht en de groep. Het vormen van een positief samenwerkende en samen lerende groep vraagt van de leerkracht vooral goed observeren van de onderlinge interactie tussen de kinderen, het stellen van heldere kaders en het ondersteunen van het groepsproces.

De module heeft de volgende inhoudelijke thema's: 

 • Kenmerken van een positief of negatief gevormde groep
 • Fasen in groepsvorming en de invloed van de leerkracht
 • Normkaders stellen
 • Rolpatronen in de groep
 • Preventieniveaus
 • Gedragsverandering
 • Interventiemogelijkheden
 • Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid uitbreiden

Tijdens deze module leer je: 

 1. Opstellen van een normkader/ groepsplan gedrag met daarin aandacht voor:
  • Fasen van groepsvorming
   • Doelen stellen om de fase van groepsvorming te verbeteren
   • Herkennen van rolpatronen en hun functie
   • De morele ontwikkeling van kinderen en hun ondersteuningsbehoefte
  • Sociaal Emotioneel leren bevorderen
   • Opstellen van doelen voor sociaal emotioneel leren
   • Oefenen met werkvormen voor sociaal emotioneel leren
 2. Probleemgedrag observeren en analyseren
  • Welke soorten ongewenst gedrag neem je waar
  • Hoe beoordeel je het ongewenste gedrag
  • Op welk niveau ga je interveniëren

Module 3 (Basismodule)

Externaliserend gedrag

Het herkennen van verschillende vormen van agressie en oefening in hoe hiermee om te gaan zijn wezenlijke onderdelen om ons weerbaar te voelen en de agressie van kinderen en ouders te reguleren. Achtergronden en modellen voor de verklaring van agressie geven ons handvatten in hoe we agressie voor kunnen zijn en hiermee maken we een link naar interventies en strategieën.

Kinderen moeten leren wat wel en niet kan. Vanuit de onderliggende behoefte van het kind wordt gekeken naar de preventieve en directe acties die ondernomen kunnen worden, uitgaand van de juiste gedragsanalyse.

Inhoudelijk thema's:

 • Instrumentele conditionering, straffen, belonen, negeren
 • Gedragsfunctie Analyse en Gedragsinterventieplan
 • Kenmerken van de oppositionele gedragsstoornis en de antisociale gedragsstoornis
 • Herkennen van fases in acting out gedrag
 • Sociale Informatie Verwerking
 • Strategieën en interventies voor agressie regulatie

Tijdens deze module leer je:

 • Instrumentele conditionering
  • wanneer en hoe werkt straf en beloning
  • een juiste manier van negeren
  • de kracht van het complimentbeloningssystemen
 • Verschillende uitingsvormen van moeilijkheden in de agressie regulatie
  • het verschil tussen frustratie agressie en instrumentele agressie en hoe daar verschillend
   mee om te gaan
  • ODD en CD
  • herkennen van de fases voor acting out gedrag
  • strategieën voor de leerkracht en interventies voor de leerling omtrent agressief, druk en
   dwars gedrag, zoals structuur en voorspelbaarheid, verbale zelfspraak, zelfcontrole en
   check in check out
 • Gedragsfunctie Analyse (GFA) en Gedrag Interventie Plan (GIP)
  • observeren
  • het opstellen van een gedragsfunctie analyse
  • het opstellen van functionele hypothesen
  • uitstippelen van een route van tegenstrijdig gedrag
  • het opstellen van een interventieplan
 • Samenwerking met ouders

Module 4 (Basismodule)

Internaliserend gedrag

Het is van groot belang alert te zijn op de verschillende vormen van angst en hier preventief in te werken bij kinderen. Verschillende angststoornissen worden behandeld, maar er wordt vooral aandacht besteed aan processen die angststoornissen en problemen begeleiden. Het is belangrijk dat de leraar verschillende typen gedachten onderkent en herkent.

Naast algemene kenmerken is Autisme Spectrum Stoornis in hoge mate geïndividualiseerd bij kinderen. Per kind moet bekeken worden welke aanpak geschikt is. Een kort stuk theorie geeft handvatten om naar het soms moeilijk leesbare gedrag te kijken en de eigen benadering naar het kind kritisch onder de loep te nemen. Nadruk van het middaggedeelte ligt op het toepassen van interventies vanuit het idee dat veel probleemgedrag voorkomt uit een gebrek aan duidelijkheid en verkeerde communicatie met deze problematiek.

Angst

 • Kenmerken van verschillende school gerelateerde angsten: gegeneraliseerde angststoornis, sociale angst, separatie angst, selectief mutisme, faalangst
 • De relatie tussen cognities en angst en aandachtspunten in de benadering van angstige kinderen
 • RET en G-reeks

ASS

 • Autisme Spectrum Stoornis
 • Centrale Coherentie, Communicatie met kinderen met ASS en visualisatie
 • Aanpak uit Geef me de 5 van Colette de Bruin

Tijdens deze module leer je:

 • School gerelateerde angsten
  • gegeneraliseerde angststoornis, separatie angst en selectief mutisme
  • sociale angst, faalangst en beschermende en in stand houdende factoren
 • Rationeel Emotieve Therapie en de G-reeks
  • overtuigingen en eisen
  • ABC schema en het ABCDE schema
  • GGG schema en het GGGGG-schema
 • (Faal)angstgesprek
 • ASS
  • symptomatologie en uitingsvormen van Autisme Spectrum Stoornis, waaronder Klassiek Autisme, Asperger en PDD-NOS
  • ASS en sociale interactie, structuur, communicatie, gedrag & interesse
  • centrale Coherentie, Theory of Mind, gebrek in de executieve functies
 • Communicatie en omgang aan de hand van het wat, waar, wie, wanneer en hoe visualiseren

Module 5 (Basismodule)

(Hyper)Energiek gedrag

Naast een grote acceptatie van gedrag, kan doelgericht aan probleemgedrag gewerkt worden. Hierbij geldt dat in de klas een juiste werkhouding prioriteit moet krijgen. Daarnaast is het ook goed om te weten hoe overgangssituaties kunnen worden begeleid en welke behoeftes kinderen met ADHD hebben. Door oplossingsgericht te werken maken we kinderen partner in het probleem en gaan we het kind zien als expert van zichzelf. Centrale vraag: wat werkt bij jouw persoon in jouw omstandigheden? Hiermee maken we het kind handelingsbekwaam.

De module heeft de volgende inhoudelijke thema's:

 • Symptomen van ADHD, verklaringsmodellen en de belangrijkste interventies
 • ADHD en zelfstandig werken
 • Executieve functies
 • Dramadriehoek en oplossingsgericht werken 

Tijdens deze module leer je:

 • ADHD en ADD
  • symptomen
  • inhibitie model van Barkley en de executieve functies
  • structuur, variabelen en specifieke interventies voor werkhouding en overgangssituaties
  • samenwerking met ouders
 • Strategieën voor de leerkracht en interventies voor de leerling omtrent druk en dwars gedrag, zoals structuur en voorspelbaarheid
 • Te reflecteren op eigen houding naar kinderen met ADHD
 • Oplossingsgericht werken
  • dramadriehoek
  • een probleem vertalen in een vaardigheid
  • kinderen motiveren een bepaald doel te behalen
  • een gesprek voeren aan de hand van kids skills
  • verschillende werkvormen in het oplossingsgericht werken demonstreren

Module 6 (Verdiepingsmodule)

Communicatie met kinderen & veranderkunde

Het gesprek aangaan met kinderen en jongeren is belangrijk. Praten met levert meer op dan praten over iemand. Je kunt echter in elke ontwikkelfase niet het zelfde verwachten in gespreksvoering met kinderen. In deze module gaan we dieper in op de vraag wat je wél kunt verwachten in iedere ontwikkelfase en waar jij als gespreksleider op moet letten om de communicatie tot een succes te maken. Daarnaast kijken we ook naar reacties in jouw omgeving. Om tot goede verandering of ontwikkeling te komen is het belangrijk om de verschillende succescriteria van een positieve verandering te kennen. Waar ligt jouw invloed en aan welke knoppen mag jij en kun je nu draaien?

De module heeft de volgende inhoudelijke thema's:

 • Golden circle - Sinek
 • De zone van invloed en de zone van betrokkenheid - Covey
 • Bouwstenen tot een succesvolle ontwikkeling - Knoster

Tijdens deze module leer je:

Per ontwikkelingsfase leer je met welke aspecten binnen de communicatie je rekening moet houden.

Onderdelen hierbinnen zijn:

 • Metacommunicatie
 • Vorm
 • Verbale communicatie
 • Non-verbale communicatie
 • Vraagtechnieken
 • Motivatie

Je leert in deze module daarnaast bewust sturing geven en input leveren aan een positieve
verandering. Je leert welke beleving en gevoelens passen bij het ontbreken van bepaalde
aspecten binnen een ontwikkeling.


Module 7 (verdiepingsmodule)

Traumasensitief begeleiden

Wat nu als er sprake is van een trauma? Hoe begeleid je dan een leerling? Om goed om te kunnen gaan met kinderen die een trauma of een vermoedelijk trauma hebben opgelopen zul je jouw begeleiding trauma-sensitief moeten inrichten. Allereerst is het belangrijk om te weten wat een psychisch trauma is om daarna jouw handelen bewust te kunnen inzetten.

De module heeft de volgende inhoudelijke thema's:

 • Koppeling tussen het brein en trauma,
 • Trauma: focus op triggers
 • Wat kun je wel en waar moet je externen bij inroepen.

Tijdens deze module leer je:

Je leert wat een trauma is en welke invloed het heeft op het brein. Daarnaast leer je veel
voorkomend gedrag en strategieën herkennen die aansluiten bij trauma. Daarnaast krijg je
handreikingen in wat je wel en niet moet doen om jouw handelen trauma-sensitief voor te
nemen.


Module 8 (verdiepingsmodule)

Ochtend: Hechtingsproblematiek

Als een leerling problemen heeft in de hechting kan zich dit op een ordeverstorende manier uiten en voelen leerkrachten zich vaak onmachtig om iets voor deze leerling te betekenen. In deze module gaan we deze problematiek duiden en handvatten vinden om grip te krijgen op deze leerlingen.

De module heeft de volgende inhoudelijke thema's:

 • Vormen van hechting
 • Kenmerken voor in de klas
 • Preventieve acties
 • Directe acties

Tijdens deze module leer je:

Wat hechtingsproblematiek inhoudt en wat je ervan merkt in de klas. Daarnaast leer je de verschillende variaties van hechtingsproblematiek om passend handelen voor te nemen.

Middag: Onderliggende behoefte versus openbarende behoefte

Ordeverstorend gedrag laat zich niet altijd in één hokje plaatsen en daarbij; moet je alles in een hokje willen plaatsen? In de laatste module van deze opleiding gaan we kijken naar complexe situaties waarbij wat je ziet niet altijd is wat er werkelijk aan de hand is. Het is belangrijk om afstand te nemen om tot een kritisch oordeel te kunnen komen van wat er speelt bij een leerling.

De module heeft de volgende inhoudelijke thema's:

 • Casuïstiek van complexe gedragsuitingen,
 • Intervisie op voorbeelden uit de praktijk,
 • Voorbeelden in analyse modellen.

Tijdens deze module leer je:

Hoe je ingewikkelde, complexe situaties kunt analyseren tot je grip krijgt op de situatie.


Reflectie-/ intervisiemomenten op (online)

Als een leerling problemen heeft in de hechting kan zich dit op een ordeverstorende manier uiten en voelen leerkrachten zich vaak onmachtig om iets voor deze leerling te betekenen. In deze module gaan we deze problematiek duiden en handvatten vinden om grip te krijgen op deze leerlingen.

Docent:

img-Gerda Wassink

Gerda Wassink
Zelfstandig docent, trainer, trainingsacteur Deskundig op het gebied van communicatie en gedrag

Gerda heeft 17 jaar gewerkt als leerkracht in het basisonderwijs, gevolgd door een opleiding tot docent Drama aan de toneelacademie in Tilburg. Hier ervaarde ze dat concreet zichtbaar gedrag, maar een topje van de ijsberg is en dat goede bedoelingen niet altijd datgene is wat ook goed is in het moment. Vanuit die ervaring en met blijvende passie voor het onderwijs is ze zich gaan verdiepen in gedrag, gedragsverandering, communicatie- en interactiestijlen, gespreksvoering, pedagogisch klimaat, leerkrachtvaardigheden, gedragsproblemen en gedragsoplossingen.

Sinds enkele jaren staat ze ook weer elk schooljaar een periode voor de klas als invalleerkracht om de feeling met de praktijk levend en scherp te houden.

De combinatie van kennis, praktijkervaring en acteren blijkt een gouden formule voor het zichtbaar maken van de theorie in de praktijk, het vertalen van de praktijkvragen naar de theorie en het integreren van ‘evidence based’ antwoorden in een concrete aanpak passend bij het kind, de leerkracht, het moment en de situatie.


Gedreven en altijd op zoek naar een betere manier, neemt ze vol enthousiasme en met een beetje humor de mensen mee in gesprekken, training en opleiding. Steeds op zoek naar wat er al is en wat goed gaat. Maar ook steeds op zoek naar de volgende stap.

Wat kun je als gedragsspecialist op de basisschool doen om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te bevorderen?

Een gedragsspecialist bekijkt en begeleidt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en het bouwen van positieve groepen met een veilige leeromgeving. Daarbij ondersteunt hij/zij collega’s bij het in goede banen leiden van ongewenst gedrag. Hiermee creëren zij meer ruimte voor onderwijs, waardoor ook de onderwijsresultaten verbeteren.

Bekijk hier het volledige interview met docentr Gerda Wassink

Deze cursus is speciaal bestemd voor:

 • Leraren in het PO en VO
 • Intern Begeleiders
 • Zorgcoördinatoren

…die zich graag op persoonlijk alsmede professioneel vlak willen ontwikkelen in het omgaan met gedrag.

 • Wat een ontzettend leerzame dag was lesdag 2.  Ik houd van lekker de theorie in te duiken maar het wordt zo gebracht dat je dit gelijk morgen in je groep kan toepassen! Ik heb al wat concrete successen ervaren met de posities waarin kinderen staan. Dit kreeg ik ook terug van ouders, dat is echt gaaf. Jullie maken er echt iets van zo online, echt knap. Zelf mis ik wel het echte contact elke weer als ik via Teams iets doe. Maar het is goed opgezet op deze manier door ook in de subgroepjes direct contact met elkaar te hebben! Ook de pauzes worden goed ingelast! Ik heb weer zin in lesdag 3 morgen! 
 • Ik heb de eerste cursusdag als erg prettig ervaren. De dag vloog om. Ik heb inmiddels weer een dag op locatie gewerkt na de cursus en ik ging al meteen aan de slag met de 7 posities , als vanzelf merk je dan toch dat je er meteen in zit. En heel anders gaat kijken en terug relativeren.
 • Ik heb in de eerste cursusdag veel mogen leren op het gebied van gedrag. Ik kan actief aan de slag met de opdracht en denk dat er nog veel winst te behalen in op onze school betreft dit onderwerp. 
 • Het was een lange dag online maar in tegenstelling voor wat ik had gevreesd was het goed vol te houden door het juiste tempo van de lessen. Het feit dat het interessant was en bleef hielp ook zeker mee. Spijtig dat het nu niet fysiek was maar ik heb zeker niet het idee dat het afdeed aan de inhoud van de cursus. 

Basis of verdieping? Aan jou de keuze!

De verkorte opleiding Gedragsexpert bestaat uit een 5-daagse opleiding (basis) en een 3-daagse opleiding (verdieping).

Aristo Meeting Centre Lunetten
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
tel: 088-2301030

Basisopleiding

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 (Basis) 10 september 2024 09:00 - 16:30 Aristo Meetings Centre Lunetten
Dag 2 (Basis) 24 september 2024 09:00 - 16:30 Aristo Meetings Centre Lunetten
Dag 3 (Basis) 10 oktober 2024 09:00 - 16:30 Aristo Meetings Centre Lunetten
Dag 4 (Basis) 7 november 2024 09:00 - 16:30  Aristo Meetings Centre Lunetten
Dag 5 (Basis) 19 november 2024 09:00 - 16:30 Aristo Meetings Centre Lunetten

Verdiepingsopleiding

Dag Datum Tijd Locatie
Intervisie 13 november 2024 13:00 Online
Dag 1 (verdieping) 26 november 2024 09:00 - 16:30 Aristo Meetings Centre Lunetten
Intervisie 27 november 2024 13:00 Online
Dag 2 (verdieping) 3 december 2024 09:00 - 16:30 Aristo Meetings Centre Lunetten
Dag 3 (verdieping) 10 december 2024 09:00 - 16:30 Aristo Meetings Centre Lunetten

Digitale Basisopleiding

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 (Basis) 14 mei 2024 09:00 - 16:30 Online
Dag 2 (Basis) 28 mei 2024 09:00 - 16:30 Online
Dag 3 (Basis) 18 juni 2024 09:00 - 16:30 Online
Dag 4 (Basis) 3 september 2024 09:00 - 16:30  Online
Dag 5 (Basis) 17 september 2024 09:00 - 16:30 Aristo Meetings Centre Lunetten

Jouw investering

 • De kosten voor de 8-daagse opleiding (basis + verdieping) bedragen 3999,- (excl. BTW) per persoon
 • De kosten voor de 5-daagse opleiding (basis) bedragen 2599,- (excl. BTW) per persoon
 • De kosten voor de 3-daagse opleiding (verdieping incl. intervisiemomenten) bedragen 1899,- (excl. BTW) per persoon
 • De kosten voor de digitale 5-daagse opleiding (basis) bedragen 2499,- (excl. BTW) per persoon

De bedragen zijn inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving. Tevens ontvang je na afronding van deze opleiding een certificaat van deelname.

Januari editie volgeboekt

Aristo Meeting Centre Lunetten
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
tel: 088-2301030

Basisopleiding

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 (Basis) 18 januari 2024 09:00 - 16:30 Aristo Meetings Centre Lunetten
Dag 2 (Basis) 1 februari 2024 09:00 - 16:30 Aristo Meetings Centre Lunetten
Dag 3 (Basis) 29 februari 2024 09:00 - 16:30 Aristo Meetings Centre Lunetten
Dag 4 (Basis) 14 maart 2024 09:00 - 16:30  Aristo Meetings Centre Lunetten
Dag 5 (Basis) 11 april 2024 09:00 - 16:30 Aristo Meetings Centre Lunetten

Verdiepingsopleiding

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 (verdieping) 25 april 2024 09:00 - 16:30 Aristo Meetings Centre Lunetten
Intervisie 15 mei 2024 13:00 Online
Dag 2 (verdieping) 23 mei 2024 09:00 - 16:30 Aristo Meetings Centre Lunetten
Intervisie 5 juni 2024 13:00 Online
Dag 3 (verdieping) 20 juni 2024 09:00 - 16:30 Aristo Meetings Centre Lunetten

 

Studiebelastinguren

Het aantal studiebelastinguren voor de 5-daagse opleiding bedraagt ongeveer 45 uren inclusief contacturen en voor de 8-daagse opleiding 72 uren inclusief contacturen.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Fysiek of online? Aan jou de keuze!

Woon je ver uit de buurt van Utrecht en/of wil je reistijd besparen en daarnaast comfortabel vanuit huis deze opleiding volgen? Dit kan vanaf nu ook! Tegen dezelfde kwaliteit met passende online werkvormen en ook nog eens een lunchpakket van ons kun je deze opleiding ook online volgen.

Vind je het fijner om face-to-face elkaar te ontmoeten en kennis op te doen? Kies dan voor de fysieke editie.

Vraag het gratis e-book

Maak aub een keuze

Onze privacy-policy

Jouw investering

 • De kosten voor de 8-daagse opleiding (basis + verdieping) bedragen 3999,- (excl. BTW) per persoon
 • De kosten voor de 5-daagse opleiding (basis) bedragen 2599,- (excl. BTW) per persoon
 • De kosten voor de 3-daagse opleiding (verdieping incl. intervisiemomenten) bedragen 1899,- (excl. BTW) per persoon
 • De kosten voor de digitale 5-daagse opleiding (basis) bedragen 2499,- (excl. BTW) per persoon

De bedragen zijn inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving. Tevens ontvang je na afronding van deze opleiding een certificaat van deelname.

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy