Omgaan met maatschappelijke onrust, polarisatie & radicalisering

 • Leer de balans beschermen van de democratische rechtsorde en het treffen van maatregelen om de openbare orde te handhaven
 • Leer omgaan met opruiingen via social media en online openbare ordeverstoringen
 • Leer regie voeren en wat je van jouw netwerkpartners mag verwachten in de samenwerking

Signaleer onrust vroegtijdig en leer adequaat handelen

 • 3-daagse cursus
 • 5 - 19 juni 2024
 • BCN Utrecht CS
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Hoe ga jij om met maatschappelijke onrust,
polarisatie en radicalisering?

Discussies verharden en tegenstellingen worden (in de media) uitvergroot. Dit kan leiden tot maatschappelijke onrust of zelfs een sociale crisis. Denk hierbij aan situaties waarin een ex-gedetineerde terugkeert in de maatschappij, zedenzaken en personen met verward gedrag. Maar ook aan de verkiezingsuitslag, klimaatdemonstraties, voetbalrellen, vluchtelingenproblematiek, het anti-overheidssentiment en bedreigingen van personen met een publieke taak. Vrijheid van meningsuiting is belangrijk in onze democratische samenleving. Tegelijkertijd wil je ervoor zorgen dat deze verharding de maatschappij niet ontwricht of vergaande gevolgen heeft voor het veiligheidsgevoel en de handhaving van de openbare orde. In deze cursus leer je de balans tussen het respecteren van grondrechten en het treffen van maatregelen om de openbare orde te handhaven. We behandelen sturingsinstrumenten voor elke fase binnen het proces van maatschappelijke onrust.

Download de brochure

In deze cursus leer je:

 • De balans tussen het respecteren van grondrechten en het treffen van maatregelen om de openbare orde te handhaven
 • Onrust vroegtijdig signaleren en aanpakken
 • Omgaan met opruiingen via social media en online openbare ordeverstoringen
 • Regie voeren en wat je van jouw netwerkpartners mag verwachten in de samenwerking

In samenwerking met:

Programma 

 

Dag 1:

Vroegtijdig signaleren en preventief handelen

In deze module leer je wat de aard van polarisatie, radicalisering en maatschappelijke onrust is, hoe je vroegtijdig signaleert en adequaat en preventief ingrijpt.

Voedingsbodem

 • Wat is het verschil tussen onrust, polarisatie en radicalisering?
 • Hoe kan polarisatie leiden tot radicalisering of zelfs terrorisme?
 • Wat is de voedingsbodem voor maatschappelijke onrust en wat zijn redenen voor verontwaardiging?

Vroegtijdig signaleren en preventief handelen

 • Wat zijn early warnings en hoe herken je ze?
 • Welke fasen van maatschappelijke spanningen zijn er? En hoe herken je deze fasen?
 • Wat is het demonstratierecht?

Samenwerken met lokale partners in de preventieve fase

 • Waarom is het lokale netwerk zo belangrijk in de aanpak van maatschappelijke onrust?
 • Hoe kom je van polarisatie naar verbinding in de wijk?
 • Hoe werk je samen met zorg- en veiligheidspartners wanneer iemand zijn gedachtegoed radicaliseert?

Dag 2:

Online opruiingen en (de-)escalatieproces

In deze module leer je wanneer een situatie kan escaleren en hoe je het vervolgens kunt de-escaleren. Daarnaast leer je wat jouw handelingsperspectief is bij verstoringen in het online domein.

Opruiingen via social media en online openbare orde verstoringen

 • In het online domein zijn er geen gemeentegrenzen maar er kan wel een oproep tot escalatie gedaan worden voor een specifiek gebied. Hoe ga je hiermee om?
 • Wat zijn de actualiteiten en juridische mogelijkheden bij ordeverstoringen via social media?
 • Hoe houd je in de gaten wat er speelt binnen jouw gemeente?

Nieuwswijsheid en desinformatie

 • Hoe ga je om met (de snelheid van) media als voedingsbodem of ophitsing voor maatschappelijke onrust?
 • Hoe ga je om met complotdenkers en daaraan gerelateerde gedragingen, zoals de verspreiding van desinformatie, intimidatie en bedreiging?
 • Hoe bepaal je of er sprake is van desinformatie en hoe ga je hiermee om?

Escalatieladder

 • Hoe ziet het escalatieproces eruit en welke interventiemogelijkheden heb je?
 • Wanneer spreek je van een sociale crisis?
 • Hoe kunnen partijen een situatie escaleren of juist de-escaleren?

Tip - Download de brochure voor een compleet overzicht van het programma


Dag 3:

Regievoering en (crisis)communicatie

Bij maatschappelijke onrust of een (sociale) crisis, is het essentieel om de krachten te bundelen met jouw netwerkpartners zoals gemeente, politie, wijkraad, maatschappelijke organisaties en de woningcorporatie. In deze module leer je met wie je kunt samenwerken; wie wat doet, welke bevoegdheden daarbij horen en hoe die kunnen worden ingezet.

Regiovoeren

 • Hoe kun je de samenwerking tussen netwerkpartners organiseren en regisseren?
 • Wat zijn de bevoegdheden van netwerkpartners en hoe zorg je dat iedereen die op de juiste manier inzet?
 • Hoe leg je duurzame verbindingen met bewoners, ondernemers en instellingen in de wijk?
 • Hoe kun je jouw informatiepositie vanuit de wijk versterken?

Risico- en crisismanagement

 • Er zijn altijd mensen die belang hebben bij een escalatie en mensen die belang hebben bij de-escalatie. Hoe ga je om met crisismakelaars als media, politie, burgers of maatschappelijke organisaties?
 • Wat komt er op je af na afloop van een (dreigende) crisissituatie?

Communicatie

 • Hoe communiceer je richting bewoners en leg je verantwoording af over het besluitvormingsproces?
 • Hoe vergroot je de meldingsbereidheid van bewoners?
 • Hoe evalueer je incidenten en hoe betrek je bewoners hierbij?

Jouw docenten:

img-Anneke van Hoek

Anneke van Hoek
Criminologe en manager bij de stichting Restorative Justice Nederland.

Daarnaast is ze co-founder en voorzitter van Radio La Benevolencija (gespecialiseerd in polarisatie en escalatie van geweld tussen bevolkingsgroepen). 

Anneke heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van criminaliteitspreventie, en communicatie. Ze is betrokken geweest bij diverse onderzoeken rondom het thema maatschappelijke onrust bij DSP-groep als onderzoeker en manager. Ze heeft veel ervaring in het aansturen van multidisciplinaire teams bij de aanpak van criminaliteitsvraagstukken.

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor:

Projectleiders, beleidsmakers, programma managers, coördinatoren, adviseurs, wijkmanagers, gebiedscoordinatoren, wijkagenten op het gebied van leefbaarheid, openbare orde en veiligheid, zorg- en veiligheid en sociaal domein bij:

 • Gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Rijk en Provinciale overheden
 • Zorg- en welzijnsinstellingen
 • Politie
 • Veiligheidshuizen
 • Veiligheidsregio

Algemene Informatie

Deze 3-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht CS te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 5 juni 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht CS
Dag 2 12 juni 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht CS
Dag 3 19 juni 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht CS

Jouw investering

De investering voor deze 3-daagse cursus bedraagt € 2799,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

eBook Omgaan met maatschappelijke onrust, polarisatie & radicalisering

Discussies verharden en tegenstellingen worden (in de media) uitvergroot. Dit kan leiden tot maatschappelijke onrust of zelfs een sociale crisis. Vrijheid van meningsuiting is belangrijk in onze democratische samenleving. Tegelijkertijd wil je ervoor zorgen dat deze verharding de maatschappij niet ontwricht of vergaande gevolgen heeft voor het veiligheidsgevoel en de handhaving van de openbare orde.

Onderwerpen die in dit e-book aan bod komen:

 • Maatschappelijke onrust in jouw gemeente indammen. Hoe doe je dat?
 • Waarom neemt maatschappelijke onrust in de openbare ruimte toe?
 • Landelijk Crisisplan rondom extreem geweld en terrorisme
 • Maatschappelijke spanning rondom jouw evenement: 3 tips om ermee om te gaan
 • Naar een nieuw stelsel: het stelsel beveiligen van personen

In dit eBook lees je onze best gelezen blogs over maatschappelijke onrust, polarisatie en radicalisering van de afgelopen tijd. Veel leesplezier

eBook

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy