Jaaropleiding Integrale aanpak ondermijning

 • Krijg inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van de aanpak van ondermijning
 • Een plan van aanpak met alle betrokken veiligheidspartners, hoe maak je dat?
 • Intervisie en praktijkopdrachten maken een vertaling naar jouw eigen praktijk
 • Tip: volg op 23 september de gratis online infosessie* boordevol uitleg over deze opleiding
 • Blijf up-to-date! De laatste ontwikkelingen op het gebied van de aanpak van ondermijning

MELD JE DIRECT AAN VOOR DE ONLINE INFOSESSIE*

Ontwikkel je tot succesvol regievoerder

 • Opleiding
 • 13 februari - 11 december 2025
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Bestrijding van ondermijning vraagt om een integrale aanpak

De aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit staat in ieder veiligheidsplan met stip op één. Naast een criminaliteitsprobleem is ondermijning namelijk ook een (sociaal) maatschappelijk probleem. De gevolgen van ondermijning zijn groot voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Ondermijning is onzichtbaar en veelzijdig van aard en dit maakt het zo complex. Maar hoe pak je ondermijning aan?

Voor een succesvolle uitvoering van de aanpak is regievoering en een goede informatiepositie cruciaal. Jij moet erop toezien dat de betrokken veiligheidspartners een plan van aanpak opstellen, de uitvoering en voortgang bewaken en ingrijpen wanneer de situatie daarom vraagt. De jaaropleiding Integrale aanpak ondermijning geeft je hiervoor de inzichten en handvatten. 

Jouw resultaat na een jaar:

Tijdens deze opleiding ga je aan de slag voor jouw eigen organisatie en maak je een gigantische stap in jouw ontwikkeling. Na afloop van deze jaaropleiding:

 • Pak je georganiseerde criminaliteit integraal aan
 • Voer je casus- en procesregie effectief uit
 • Geef je een thematische en gebiedsgerichte aanpak vorm
 • Versterk jij de informatiepositie in de aanpak van ondermijning
 • Intensiveer je de samenwerking op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau
 • Verantwoord je de gehanteerde aanpak richting stakeholders
 • Vergroot jij de sociale, maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid

Werkwijze

De opleiding bestaat uit verschillende werkwijzen zodat jij zowel een persoonlijke groei als een groei voor jouw organisatie kunt realiseren. Deze opleiding biedt een stevige basis en handvatten voor je eigen praktijk. Iedere deelnemer krijgt persoonlijke feedback en begeleiding.

1. Je eigen strategisch Jaarplan

Je werkt gedurende de opleiding aan een integraal jaarplan, toegesneden op jouw eigen werksituatie. Het jaarplan bestaat uit bouwstenen voor een integrale aanpak van ondermijning.

Belangrijke onderdelen hierbij zijn:

 • Versterken van de informatiepositie
 • Voeren van casus- en procesregie
 • Vormgeven van een thematische en gebiedsgerichte aanpak (lokaal, regionaal, nationaal, internationaal)
 • Verantwoorden van de gehanteerde aanpak richting stakeholders

2. Praktijkopdrachten

Je krijgt praktijkopdrachten die gebaseerd zijn op je eigen werksituatie. De praktijkopdrachten worden tijdens de lesdagen gemaakt zodat jouw vragen direct een podium krijgen en deelnemers van elkaar kunnen leren. De tussentijdse praktijkopdrachten dragen bij aan het Strategisch Jaarplan.

3. Persoonlijke coaching

Je krijgt een individueel coachgesprek met de hoofddocent. In dit gesprek houd je bij of jij je doelstellingen behaalt en of jouw strategische jaarplan goed aansluit bij jouw eigen praktijk. Om je doelstellingen te behalen vul je voorafgaand aan de opleiding een intake formulier in.

4. Intervisie

Inhoudelijke kennis en praktijkervaring zitten niet alleen bij de docenten maar kun je juist ook ophalen bij jouw medecursisten. Tijdens de jaaropleiding ga je een intervisie doen bij een van je medecursisten zodat jullie ook van elkaar kunnen leren.

Programma van de jaaropleiding Integrale aanpak ondermijning

 

Module 1

Intensivering van de aanpak

De (rijks)overheid wil de aanpak van ondermijning intensiveren door de samenwerking te zoeken met maatschappelijke partners. In deze module leer je hoe je de krachten met samenwerkingspartners kunt bundelen om één front te vormen in de aanpak van ondermijning.

Naar een onderbouwde en meervoudige aanpak van ondermijning

 • Indicatoren en profielen als basis voor een meervoudige aanpak.
 • Het belang van samenwerking om tot een effectieve aanpak te komen en de rol van de burger en de private sector.

Emile Kolthoff, Hoogeraar Criminologie Open Universiteit en Lector Ondermijning Avans Hogeschool

Deltaplan ondermijning

 • Hoe kun je de sociale weerbaarheid van kwetsbare wijken vergroten?
 • Op welke manier spreek je voor ondermijning gevoelige branches aan op hun eigen verantwoordelijkheid?

Ton Rombouts, Eerste kamerlid en voormalig burgemeester gemeente ‘s-Hertogenbosch


Module 2 (online module)

Integrale aanpak van ondermijning

Het principe van “als één georganiseerde overheid tegen de georganiseerde criminaliteit” heeft nogal wat voeten in de aarde! Want wélk aspect van die georganiseerde criminaliteit kun je het best aanpakken? En hoe kun je de voordelen van het “gezamenlijk en georganiseerd aanpakken” zowel inhoudelijk als organisatorisch nou écht realiseren? Dat leer je in deze module.

Bestuurlijke, strafrechtelijke en financiële middelen

 • Op welke manier kun je kennis en expertise ontwikkelen, ophalen en delen met ketenpartners?
 • Hoe kun je bestuurlijke, strafrechtelijke en financiële middelen combineren om te komen tot een integrale aanpak van ondermijning?

Opdracht: Ondermijning in jouw praktijk

 • Hoe ziet jouw lokale plan van aanpak eruit om ondermijning aan te pakken?
 • Hoe zorg je ervoor dat je naar buiten toe uitstraalt dat je één overheid bent?

Frank van Summeren, Adviseur veiligheid, RONT


Module 3 

Lokale en regionale aanpak

Op lokaal en regionaal niveau werken gemeenten samen aan maatschappelijke weerbaarheid. In deze module leer je de maatschappelijke weerbaarheid te vergroten.

Weerbare overheid

 • Hoe kom je vanuit een regionaal perspectief tot een weerbare overheid en een integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit?
 • Hoe kom je regionaal gezien tot een gezamenlijk gedragen beeld op het gebied van de aanpak van ondermijnende criminaliteit?

drs. Arend (A.J.) van Hout, burgemeester gemeente Westervoort en bestuurlijk trekker/voorzitter van het Programma Samen Weerbaar
mr. Willem Bronkhorst, Districtelijke Programma Coördinator Ondermijning Gelderland-Midden/Samen Weerbaar

Regionale samenwerking

 • We moeten samenwerken met alle partners in de aanpak van ondermijning maar hoe doe je dat?
 • Organisaties hebben verschillende culturen & processen maar één doel. Wat heb je nodig vanuit je organisatie om te kunnen samenwerken in het district?

Mariska Rijneveld, Coördinator, Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland


Module 4

Ondermijning kent geen grenzen

Ondermijnende structuren zijn vaak lokaal geworteld, maar opereren bovenlokaal en internationaal. In deze module leer je hoe je grensoverschrijdende criminele netwerken aanpakt.

Grensoverschrijdende aanpak van ondermijning

 • Wat zijn toonaangevende voorbeelden van goede grensoverschrijdende samenwerkingen?
 • Hoe kunnen we nog beter grensoverschrijdend samenwerken?

Samenwerken aan ondermijning

 • Op welke manier kun je de samenwerking tussen partijen organiseren en regisseren?
 • Op welke wijze adviseer je de politie, justitie en gemeentelijke diensten daar waar nodig?

Kris Renckens, Directeur veiligheid, stad Antwerpen


Module 5

Gebiedsgerichte aanpak

Ondermijnende georganiseerde criminaliteit vindt met name plaats in achtergestelde gebieden (zoals kwetsbare wijken, voormalige vakantieparken, woonwagenlocaties en bedrijventerreinen) die zich aan het zicht van de overheid onttrekken. In deze module leer je hoe je een gebiedsgerichte (maatwerk) aanpak opzet om de weerbaarheid van de omgeving te bevorderen en tegelijkertijd de voedingsbodem voor ondermijning te reduceren.

Leefbaarheid & veiligheid

 • Hoe kom je tot een brede, gebiedsgerichte aanpak, waarin sociaal beleid, het strafrecht, verstoring en handhaving worden gecombineerd?
 • Hoe voorkom je dat het welzijn van de bewoners, de leefbaarheid van de omgeving en/of de veiligheid in het gedrang kunnen komen?

Henk Doller, senior accountmanager Zicht op ondermijning, Ictu

Aan de slag met een gebiedsgerichte aanpak

 • Hoe kun je op buurt- en wijkniveau werken aan gezamenlijke maatschappelijke opgaven?
 • Hoe bevorder je de weerbaarheid van een buurt om de voedingsbodem voor ondermijning te reduceren?

Frank van Summeren, Adviseur veiligheid, RONT


Module 6

Maatschappelijke & sociale weerbaarheid

Criminele netwerken verplaatsen zich van de onder- naar de bovenwereld. Ze gebruiken plaatselijke infrastructuren en faciliteiten. In deze module leer je criminele inmenging in de maatschappij te voorkomen. Je zet een brede maatschappelijke coalitie op onder leiding van het (lokaal) bestuur voor een verantwoord, veilig en vitaal ondernemersklimaat.

Maatschappelijke & sociale weerbaarheid

 • Hoe kun je de pleegkans verkleinenen en tegelijkertijd de pakkans vergroten?
 • Wat kun je doen aan criminele uitbuiting van kwetsbare groepen in de samenleving (zoals jongeren met een LVB Licht Verstandelijke Beperking)?

George Rasker, Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie, OM

Communicatie en interactie

 • Hoe zorg je ervoor dat je als overheid een betrouwbare en vasthoudende bondgenoot bent?
 • Hoe kom je tot een brede maatschappelijke coalitie onder leiding van het (lokaal) bestuur?
 • Van welke bestuurlijke advies strategieën kun je daarbij gebruik maken?

Michiel Holtackers, Onafhankelijk voorzitter paritaire Reorganisatiecommissie Nationale Politie,
Reviewer Cahiers Politiestudies en voormalig lid Tweede Kamer der Staten Generaal


Module 7 (online)

Regie op casuïstiek

Ondermijning kan niet vanuit één discipline aangepakt worden. Het is daarom belangrijk dat je zicht krijgt op de situatie en een passende aanpak biedt. In deze online module bespreken we de voortgang van jouw strategisch jaarplan en leer je regie te voeren op casuïstiek.

Regie voeren

 • Hoe voer je regie op casuïstiek?
 • Hoe kom je tot effectieve interventies en beheersbare situaties op casuïstiek niveau?

Frank van Summeren, Adviseur veiligheid, RONT


Module 8

Procesregie

Om ondermijnende georganiseerde criminaliteit gericht aan te pakken is regievoering cruciaal. In deze module leer je als regisseur erop toe te zien dat de betrokken (veiligheids)partners een plan van aanpak opstellen, de uitvoering en voortgang te bewaken en in te grijpen wanneer de situatie daarom vraagt.

Procesregie op aanpak ondermijning

 • Wat is je handelingsrepertoire bij de aanpak van ondermijning?
 • Wat zijn je bevoegdheden en grenzen?

Ron van Gijn, Juridisch beleidsmedewerker openbare Orde en Veiligheid, gemeente ’s-Hertogenbosch

Praktijkopdracht procesregie

 • Wat is de rol van de procesregisseur?
 • Hoe veranderen rollen in de loop van de casus?

Frank van Summeren, Adviseur veiligheid, RONT


Module 9

Informatie gestuurde aanpak

Om regie te voeren is een goede informatiepositie vereist waarmee gezamenlijk een interventiestrategie kan worden bepaald. In deze module krijg je inzicht hoe je data verzameling organiseert, data van diverse bronnen met elkaar verbindt, data analyseert en benut.

Datagedreven werken

 • Wat kunnen toegang tot data en slimme technologie bijdragen aan de aanpak van ondermijning
 • Hoe verbind je verschillende soorten data om tot een ondermijningsbeeld te komen
 • Hoe benut je data om tot effectieve operationele inzet te komen?

Informatievoorziening

 • Hoe verbeter je de informatievoorziening?
 • Wie moet op welk moment wat voor soort data krijgen?
 • Op welke manier draagt een integrale informatievoorziening bij aan een gerichte aanpak van ondermijning?

Robert van Brakel, managing consultant, C3 Group


Module 10

Informatie-uitwisseling

De overheid wil haar informatiepositie versterken door het registreren, delen, bundelen en analyseren van de informatie die bij de (veiligheids)partners aanwezig is. In deze module leer je welke informatie je wel en niet mag delen met veiligheidspartners.

Innovatie in ondermijningsaanpak

 • Wat is de systematische aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?
 • Hoe stimuleert NSOC innovaties?

Joost van Slobbe, Directeur, NSOC

Informatie delen

 • Hoe ga je om met informatiedeling?
 • Wat zijn je bevoegdheden en grenzen?
 • Hoe zet je het model privacy protocol in?

Frank van Summeren, Adviseur veiligheid, RONT


Module 11 (online module)

Implementatie plan van aanpak

Op papier kan een plan van aanpak tegen ondermijning er goed uitzien, maar hoe breng je dit in de praktijk? In deze online module bespreken we de voortgang van jouw strategisch jaarplan en leer je hoe je een plan van aanpak maakt dat tot de juiste resultaten leidt.

Maken van een plan

 • Hoe maak je nu een plan dat tot de juiste resultaten leidt?
 • Hoe zet je een bijbehorend uitvoeringsprogramma op?

Frank van Summeren, Adviseur veiligheid, RONT


Module 12

Verantwoording aanpak

In deze module leer je hoe je op basis van de verkregen informatie verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning.

Ondermijning in mainports

 • Hoe werk je publiek privaat samen aan ondermijning?
 • Hoe werk je integraal samen op mainports zoals Schiphol en de haven van Rotterdam?

Jon Brandjes, Teamleider Douane Schiphol Passagiers

Rijker verantwoorden

 • Waarop laat jij je committeren als projectverantwoordelijke?
 • Hoe leg jij verantwoording af aan het publiek, collega’s, partners, bestuurders of financiers?

Frank van Summeren Adviseur veiligheid, RONT


 

Docenten:

img-Joost van Slobbe
Joost van Slobbe

Directeur, NSOC

img-George Rasker
George Rasker

Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie, OM

img-Frank van Summeren
Frank van Summeren

Adviseur veiligheid, RONT

img-Henk Doller
Henk Doller

Senior accountmanager Zicht op ondermijning, Ictu

img-Kris Renckens
Kris Renckens

Directeur veiligheid, stad Antwerpen

img-Jon Brandjes
Jon Brandjes

Teamleider Douane Schiphol Passagiers

img-drs. Arend (A.J.) van Hout
drs. Arend (A.J.) van Hout

burgemeester gemeente Westervoort en bestuurlijk trekker/voorzitter van het Programma Samen Weerbaar

img-mr. Willem Bronkhorst
mr. Willem Bronkhorst

Districtelijke Programma Coördinator Ondermijning Gelderland-Midden/ Samen Weerbaar

img-Mariska Rijneveld
Mariska Rijneveld

Coördinator, Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland

img-Ton Rombouts
Ton Rombouts

Eerste kamerlid en voormalig burgemeester gemeente ‘s-Hertogenbosch

img-Michiel Holtackers
Michiel Holtackers

Onafhankelijk voorzitter paritaire Reorganisatiecommissie Nationale Politie,

img-Ron van Gijn
Ron van Gijn

Juridisch beleidsmedewerker openbare Orde en Veiligheid, gemeente ’s-Hertogenbosch

img-Emile Kolthoff
Emile Kolthoff

Hoogeraar Criminologie Open Universiteit en Lector Ondermijning Avans Hogeschool

img-Robert van Brakel
Robert van Brakel

Managing consultant, C3 Group

Deze jaaropleiding is speciaal ontwikkeld voor:

Professionals die zich bezighouden met de aanpak van ondermijning, werkzaam bij gemeenten, RIEC’s, provincies, veiligheidsregio’s en politie.

O.a. in de functie van:

 • Hoofd openbare orde en veiligheid
 • (senior) Gebiedsmanager veiligheid
 • Senior (operationeel) specialist ondermijning
 • Directeur veiligheid, ondermijning, leefbaarheid
 • Programmamanager veiligheid/ondermijning/bijzondere projecten
 • Teamleider/team coördinator/teammanager veiligheid
 • Adviseur Bestuur/Veiligheid
 • (senior) Projectleider ondermijning of veiligheid
 • Regisseur ondermijning

Algemene Informatie

Deze Meerdaagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: 030-2340088

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 13 februari 2025 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 2 6 maart 2025 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 3 27 maart 2025 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 4 17 april 2025 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 5 8 mei 2025 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 6 5 juni 2025 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 7 - online 26 juni 2025 12:00 - 12:00 online (of n.t.b.)
Dag 8 18 september 2025 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 9 9 oktober 2025 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 10 30 oktober 2025 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 11 - online 20 november 2025 10:00 - 12:00 online (of n.t.b.)
Dag 12 11 december 2025 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze Opleiding bedraagt € 7999,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

eBook met podcasts en video’s over de aanpak van ondermijning

Overheden, bedrijven en burgers ondervinden schade van ondermijnende criminaliteit, waarbij de integriteit van de samenleving in het geding is en waarbij de directe woon, werk- en leefomgeving wordt bedreigd. Criminelen verplaatsen zich van de onder- naar de bovenwereld. Ze misbruiken plaatselijke infrastructuren en faciliteiten waardoor overheden door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten mogelijk onbedoeld criminele activiteiten faciliteren. Hierdoor kunnen malafide economische machtposities binnen de samenleving ontstaan die zijn opgebouwd met crimineel vermogen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
Podcast 1: samenwerken in de strijd tegen ondermijnende georganiseerde criminaliteit
Podcast 2: aanpak van criminele geldstromen
Podcast 3: financial crime scripting
Podcast 4: overheid pakt prominente en zichtbare positie in aanpak ondermijning
Podcast 5: datavolwassenheidsscan ondermijning
Podcast 6: integrale veiligheid en de aanpak van ondermijning in Apeldoorn
Podcast 7: veiligheidsinformatieknooppunt
Podcast 8: georganiseerde criminaliteit in 2023
Video 1: samenwerken in de keten rond de wet Bibob
Video 2: APV en bijzondere wetten, Bibob en vergunningverlening
Video 3: van gecontroleerde signaalopvolging tot geavanceerde analyses

In dit eBook vind je 8 podcasts en 3 video interviews over de aanpak van ondermijning & georganiseerde criminaliteit. 

Laat je gegevens achter en download het eBook. Veel kijk- luisterplezier!

eBook

Onze privacy-policy

Docenten en studenten aan het woord:

 

Studenten Wilma Dekkers en Jacco Heideveld over de jaaropleiding:          

 

Hoofddocent Frank van Summeren over de jaaropleiding en de implementatie plan van aanpak ondermijning:                        

 

Docent Robert van Brakel over Datagedreven werken in de integrale aanpak van ondermijning                    

 

Docent Joost van Slobbe, Directeur, NSOC
‘Ondermijning is meer dan de top van de ijsberg. Toezicht houden en opsporen alleen blijkt niet meer voldoende. We moeten de onderliggende systemen zien te doorgronden om ze fundamenteler aan te kunnen pakken.’ 

Docent George Rasker, Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie, OM
‘Het is belangrijk de pleegkans te verkleinen en de pakkans te vergroten. Elke interventie telt. Daardoor is integrale aanpak zo belangrijk.’ 

Docent Jon Brandjes, Teamleider Douane Schiphol Passagiers 
‘Wat kunnen we leren van de Publiek Private Samenwerking op Schiphol, waar integraal samengewerkt wordt om ondermijnende criminaliteit en misstanden op luchthaven Schiphol aan te pakken? Samen houden Belastingdienst, Douane, FIOD, gemeente Haarlemmermeer, Koninklijke Marechaussee, Openbaar Ministerie, Politie, RIEC Noord-Holland, KLM, Schiphol Group en bedrijven de luchthaven sterk.’

Student Arjen de Boer, Bestuurlijk expert ondermijning
De opleiding heeft mij veel waardevolle tools gegeven in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Interessant

Student Jacco Heideveld, Projectleider Ondermijning & BIBOB gemeente Maassluis
Succes Frank, zeer interessante en waardevolle opleiding waar je in de praktijk echt mee aan de slag kan.

Student Rob Smeele, Beleidsadviseur Openbare Orde & Veiligheid at Gemeente Opmeer
Beslist een aanrader… niet twijfelen: gewoon doen!

 

Geslaagden 3e editie jaaropleiding 2023:

 

 

Geslaagden 2e editie jaaropleiding 2022:

 

 

Geslaagden 1e editie jaaropleiding 2021:


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy