Jaaropleiding Regie in besturen van veiligheid

 • Weeg de invloed van bestuurders, burgers en de media af op het veiligheidsbeleid
 • Neem de regierol voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken
 • Zet data in en wissel informatie uit voor een goed beeld van het probleem
 • Intensiveer de samenwerking op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau
 • Adviseer het openbaar bestuur concreet en begrijpelijk
 • Het STAP-budget is voor deze opleiding beschikbaar!

Meld je snel aan voor de gratis online voorlichtingssessie op 16 november 2022!

Wil jij de kennis in jouw hele organisatie vergroten? Bekijk meer informatie

Vraag hier het STAP-budget aan voor deze opleiding
 • 26 januari - 23 november 2023
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Succesvol regievoeren in de complexe aanpak van veiligheidsproblemen

Veiligheid raakt ons in alle lagen van de samenleving. De aanpak van veiligheidsvraagstukken is vaak complex doordat het niet alleen bij politie en justitie is belegd, maar ook bij het openbaar bestuur, de burger zelf en het
bedrijfsleven. Hoe neem jij de regie om dit aan te pakken?


In deze opleiding leer je veiligheidsvraagstukken vanuit diverse invalshoeken te benaderen zodat jij effectieve
en rechtvaardige oplossingen ontwikkelt. Je krijgt inzicht in de financiële, juridische, organisatorische en
bestuurlijke kant van het veiligheidsprobleem. Daarnaast leer je hoe je effectief regie voert en tot concrete
adviezen komt binnen de politiek-bestuurlijke omgeving waarin jij werkt.
De combinatie van wetenschappelijke inzichten, methoden van bestuurskundige analyse en ervaring uit het
werkveld draagt bij aan je verdere professionalisering als veiligheidsexpert.


Deze unieke jaaropleiding bestaat uit:

 • Inhoudelijke thema’s: Je krijgt inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van de aanpak vanbestuurskunde en integrale veiligheid door hoogwaardige docenten.
 • Praktijkgerichtheid: Je werkt aan een casus die door alle modules verweven is. Deze opzet en de intervisie zorgen ervoor dat jij een vertaling maakt naar jouw eigen praktijk.
 • Handvatten: Je krijgt praktische instrumenten en methodieken aangereikt waarmee je veiligheidsvraagstukken direct effectief kunt aanpakken.
 • Persoonlijke groei: Je breid je netwerk uit en leert hoe je tot onderbouwde adviezen komt en jezelf sterk profileert in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Werkwijze:

Deze jaaropleiding bestaat uit verschillende werkwijzen zodat jij zowel een persoonlijke groei als een
groei voor jouw organisatie kunt realiseren. Het biedt een stevige basis en handvatten voor je eigen
praktijk. Iedere deelnemer krijgt persoonlijke feedback en begeleiding.

Persoonlijke coaching

Je krijgt een individueel coachgesprek met de hoofddocent. In dit gesprek bespreek je jouw
doelstellingen en neem je door in hoeverre de opleidingscasus aansluit bij jouw eigen praktijk. Om je
doelstellingen te behalen vul je voorafgaand aan de opleiding een intake formulier in.

Intervisie

Inhoudelijke kennis en praktijkervaring zitten niet alleen bij de docenten maar kun je juist ook ophalen
bij jouw medecursisten. Tijdens de jaaropleiding doe je samen met een medecursist een intervisie
zodat jullie van elkaar kunnen leren.

Praktijkcasus door de opleiding heen

Je krijgt een casus die door de opleiding heen verweven is. Per module vertaal je met behulp van de
casus wat het betekent voor jouw praktijk. De casus wordt tijdens de lesdagen gemaakt zodat jouw
vragen direct een podium krijgen en deelnemers van elkaar kunnen leren.


Jouw resultaat na een jaar:

Tijdens deze opleiding ga je aan de slag voor jouw eigen organisatie en maak je een gigantische stap in jouw
ontwikkeling. Na afloop van deze jaaropleiding:

 • Weeg je de invloed van bestuurders, burgers en de media af op het veiligheidsbeleid
 • Pak je veiligheidsvraagstukken integraal aan
 • Neem je de regierol voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken
 • Zet je data in en wissel je informatie uit voor een goed beeld van het probleem
 • Intensiveer je de samenwerking op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau
 • Verantwoord je de gehanteerde aanpak richting stakeholders
 • Adviseer je het openbaar bestuur concreet en begrijpelijk

 

Programma van de jaaropleiding Regie in besturen van veiligheid


Module 1

Openbaar bestuur

Je leert hoe het openbaar bestuur werkt en we gaan specifiek in op het functioneren van het openbaar bestuur in relatie tot veiligheid.

Algemene bestuurskunde

 • Wat is bestuurskunde eigenlijk?
 • Welke taken liggen bij welk onderdeel van ons bestuur?
 • Hoe ziet het beheer en de beheersing van publieke uitgaven eruit?

Het functioneren van het openbaar bestuur in relatie tot veiligheid

 • Wat is de rol van de burgemeester en hoe kun jij hem/haar hierin bijstaan vanuit jouw expertise?
 • Hoe ziet de regierol van gemeenten eruit en wat betekent dit voor jou?
 • Hoe ziet de rolverdeling van politie (en OM) als landelijke organisatie, aangestuurd door lokale burgemeesters eruit?

Module 2

Besturen van veiligheid

Je leert hoe veiligheid in Nederland georganiseerd is en wat de perceptie van veiligheid en de opinie
van de samenleving voor invloed kan hebben op het veiligheidsbeleid.

Veiligheid in Nederland

 • Hoe ziet de fysieke veiligheid in Nederland eruit?
 • Hoe zijn vergunningverlening en toezicht georganiseerd in Nederland?
 • Hoe is crisisbeheersing georganiseerd en hoe kom je tot effectieve crisisbeheersing?
 • Hoe definiëren politiek, bestuur, wetenschap en private veiligheidsorganisaties problemen?

Perceptie van veiligheid

 • Hoe krijgt het veiligheidsbeleid in Nederland vorm met invloed van bestuurders, adviseurs, de burger en de media?
 • Wat verwachten burgers van de overheid op het gebied van veiligheid?
 • Hoe gaat het openbaar bestuur om met angst voor onveiligheid in de samenleving?
 • Wat is het verschil tussen objectieve en subjectieve veiligheid en waarom is dit zo belangrijk?

Module 3

Veiligheidsvraagstukken onderzoeken

We gaan dieper in op de uitdagingen waar jij als veiligheidsprofessional tegenaan loopt. Je leert hoe je
veiligheidsthema’s onderzoekt zodat je een goed beeld hebt van de problematiek.

Thema’s in veiligheid en jouw rol

 • Openbare orde
 • Crisisbeheersing en rampenbestrijding
 • Ondermijning & georganiseerde criminaliteit
 • Criminologie
 • Sociale veiligheid

Benadering van sociale en fysieke veiligheidsvraagstukken

 • Welke bevoegdheden heeft de burgemeester om de openbare orde en veiligheid te handhaven?
 • Op welke wijze kan gemeentelijke wet- en regelgeving worden ingezet bij de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
 • Wat kunnen de bestuurskundigen van de Nationale Politie betekenen op het gebied van de integrale aanpak?

Module 4

Van incident gedreven een fenomeen aanpak

Je leert hoe je komt tot een fenomeen aanpak zodat je niet incident gedreven werkt maar komt tot
een structurele aanpak die werkt.

Structurele aanpak

 • Hoe kom je tot een structurele aanpak die werkt?
 • Hoe kom je aan de voorkant van het veiligheidsprobleem te staan?
 • Hoe zorg je ervoor dat je niet alleen repressief maar ook preventief werkt?

Module 5

De inzet van data

We gaan in op het gebruik van data om een goed veiligheidsbeeld te creëren en hoe je zorgt dat je niet alleen inzet op repressie maar ook op preventie.

Datagedreven aanpak

 • Besturen met gebruik van data. Welke uitdagingen brengt dit met zich mee?
 • Hoe zorg je dat je met behulp van data een goed beeld krijgt van een veiligheidsprobleem?
 • Hoe analyseer je informatie die je binnenkrijgt?

Informatie-uitwisseling

 • Wat mag je wel en wat niet op het gebied van informatie-uitwisseling?
 • Hoe ga je om met privacy?
 • Wat mogen samenwerkingspartners op het gebied van informatie-uitwisseling?

Module 6

Persoonlijke coaching: besturen van veiligheid in de praktijk

Tijdens de 1-op-1 coaching leg je jouw vraagstukken voor aan de hoofddocent. Zo krijgen jouw vragen
direct een podium en wissel je makkelijk kennis en ervaring uit.


Module 7

Veiligheidsbeleid

In jouw rol is het belangrijk om te weten hoe het openbaar bestuur werkt, wat het belang is van recht
in de samenleving en hoe onze economie werkt. In deze module leer je over de grenzen van je eigen
werk te denken en te handelen. Hierdoor ontwikkel je een strategisch veiligheidsbeleid dat ook goed
uitvoerbaar is.

Recht

 • Wat is het verschil tussen staatsrecht, strafrecht en bestuursrecht?
 • Hoe maak je gebruik van Publiek private samenwerking constructies?

Beleid maken

 • Welke aspecten zijn van invloed op de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid?
 • Hoe maak je precies beleid? En vertaal je regels in beleid?
 • Hoe zorg je dat het beleid werkt en dat er goed over wordt gecommuniceerd?

Module 8

Intervisie: besturen van veiligheid in de praktijk

In deze module ga je op intervisie bij een collega uit de jaaropleiding. Je leert namelijk niet alleen van de
docenten in de opleiding, maar je leert juist het meeste van elkaar. Je plant zelf een afspraak in met een
medecursist om een locatie en tijdstip te bepalen waarop het jullie beiden uitkomt.


Module 9

Regierol

Binnen jouw rol is het belangrijk om de regie te behouden. In deze module leer je hoe jij regie voert
binnen projecten en verbeteren we je competenties op persoonlijk leiderschap.

Regierol en programmamanagement

 • Wat is het verschil tussen project- en programmamanagement?
 • Hoe zorg je voor adequaat project control?
 • Hoe zorg je voor professioneel opdrachtgeverschap?

Module 10

Integrale aanpak van (complexe) veiligheidsvraagstukken

Niet alleen overheden, maar ook gemeenschappen, non-profit organisaties en marktpartijen spelen
een belangrijke rol in de oplossing van maatschappelijke veiligheidsvraagstukken. Je leert in deze
module vraagstukken integraal aan te pakken. Daarbij komt ook een ervaringsdeskundige aan het woord.

Ketensamenwerking en participatie

 • Hoe werk je zowel met publieke als private partners samen?
 • Hoe creëer je netwerken rondom veiligheidsthema’s?
 • Hoe zorg je voor participatie in de wijk?
 • Hoe onderscheid je de belangen van verschillende partijen?

Module 11

Integriteit

Het werken in een politiek- bestuurlijke omgeving brengt allerlei uitdagingen met zich mee. Je leert in
deze module om te gaan met de politieke en maatschappelijke verhoudingen en hoe jij als ambtenaar
integer handelt.

Bestuurlijke sensitiviteit

 • Hoe creëer je bestuurlijke en politieke sensitiviteit?
 • Wanneer spreek je van een integer bestuur?
 • Hoe combineer je loyaliteit aan je vak, aan de organisatie en aan de bestuurder?

Politieke en maatschappelijke verhoudingen

 • Hoe hou je rekening met belangen, machts- en invloedfactoren?
 • Hoe ontwikkel je een ‘politieke antenne’?
 • Wat betekent het voor jou om deel uit te maken van een politieke omgeving?

Module 12

Adviseren in een bestuurlijke omgeving

Als veiligheidsexpert heb je vaak een directe link met de burgemeester. Je leert in deze module hoe je
communiceert over jouw handelen en hoe je tot concrete en effectieve adviezen komt.

Communiceren en advisering

 • Hoe adviseer je burgemeester, wethouders en de driehoek over veiligheidskwesties?
 • Hoe onderscheidt je hoofd- bijzaken in je advisering?
 • Hoe leg je verantwoording af over je aanpak?

Presentatie met casus

De gehele jaaropleiding heb je aan jouw praktijkcasus gewerkt. Je presenteer jouw aanpak aan je medestudenten en aan een bestuurder zodat je direct feedback krijgt op jouw aanpak.

img-Mark Albers

Mark Albers
Albers Adviseert!

Mark begeleidt organisaties bij het formuleren van een realiseerbare strategie om hun doelen te bereiken. Daarnaast is hij hoofddocent van de opleiding Sluitende aanpak personen met verward gedrag, de opleiding Bibob coördinator en de opleiding Inzicht in criminologie. Daarin zet hij zijn ervaring in die hij opdeed bij politie, justitie en gemeenten in de (bestuurlijke) aanpak van georganiseerde criminaliteit

img-Amos Gomes de Mesquita

Amos Gomes de Mesquita
Interim project- en verandermanager

Vanuit een oprechte interesse in wat mensen drijft, realiseert Amos zichtbare effecten bij samenwerking, ethisch leidinggeven, integriteit, participatie en inclusie. Daarvoor verbind hij aan de hand van opvallende en scherpe vragen; intrinsieke motivaties, doelen en strategie met handelingsperspectief. Voornamelijk in de rollen, programma- en projectcoach, trainer, adviseur. Amos heeft veel ervaring vanuit de driehoek programma-, verander- en communicatiemanagement. Hij heeft diverse projecten op het vlak van veiligheid gerealiseerd bij politie en gemeente en heeft daarom ruime ervaring om veiligheidsvraagstukken vanuit diverse invalshoeken te belichten.

img-Ira Helsloot

Ira Helsloot
Hoogleraar besturen van Veiligheid

Ira is hoogleraar besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

img-Rebecca Stevens

Rebecca Stevens
Bestuurskundige, Politie

img-Toon Walravens

Toon Walravens
Ervaringsdeskundige en beleidsadviseur

Ervaringsdeskundige en beleidsadviseur forensische en Intensieve Behandeling bij Divisie de Woenselse Poort van GGzE, auteur van het boek Toon W. is hersteld waarvan in 2022 een documentaire is uitgekomen.

img-Ton Rombouts

Ton Rombouts
Eerste kamerlid

Voormalig burgemeester gemeente ‘s-Hertogenbosch.

img-Franc Pommer

Franc Pommer
advocaat bij Hekkelman Advocaten en Notarissen

img-Jael Lopez Kuchlin

Jael Lopez Kuchlin
Product owner, Pantyr en Meld een vermoeden

Voor wie is deze jaaropleiding ontwikkeld?

Iedere veiligheidsprofessional die werkzaam is binnen of veel samenwerkt met het openbaar bestuur. O.a. in de functie van:

 • Hoofd openbare orde en veiligheid
 • Programmamanager veiligheid/ondermijning/bijzondere projecten
 • Teamleider/coördinator/manager veiligheid
 • Adviseur Bestuur/Veiligheid
 • Operationeel specialist
 • (senior) Projectleider op een veiligheidsthema
 • (senior) Beleidsmedewerker OOV

Bij gemeente, politie, RIEC, provincie, rijk, OM, omgevingsdienst, veiligheidsregio, woningcorporatie

 

Algemene Informatie

Deze Meerdaagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: 030-2340088

Dag Datum Tijd Locatie
Module 1 26 januari 2023 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Module 2 16 februari 2023 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Module 3 9 maart 2023 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Module 4 online 30 maart 2023 09:30 - 12:30 online (of n.t.b.)
Module 5 20 april 2023 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Module 6 persoonlijke coaching 11 mei 2023 09:30 - 16:30 online (of n.t.b.)
Module 7 22 juni 2023 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Module 8 intervisie 1 juli 2023 09:30 - 16:30 online (of n.t.b.)
Module 9 online 21 september 2023 09:30 - 12:30 online (of n.t.b.)
Module 10 12 oktober 2023 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Module 11 2 november 2023 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Module 12 23 november 2023 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze Meerdaagse Cursus/Training bedraagt € 6999,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

STAP-Budget

Je kunt het STAP-budget voor deze opleiding aanvragen. Jij krijgt dan een aantrekkelijke subsidie van maximaal € 1.000,- van de overheid.

Neem contact op met ons voor: Aanvraagmoment UWV STAP-budget:
27 oktober 2022 1 november 2022

Neem contact op met onze adviseur voor de mogelijkheden:
Tonnie van Zanten
040 - 2 972 780
tonnie.van.zanten@sbo.nl

Meer weten over het Stap-budget
 online leeromgeving
hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy