Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

 • Handvatten voor een integraal veiligheidsplan voor jouw gemeente
 • Antwoorden op al jouw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Een veiligheidsnetwerk opzetten en sturen
 • Beleid uitdragen en verdedigen richting partners, media en burger

De complete opleiding tot veiligheidsregisseur in jouw gemeente!

 • 6-daagse opleiding
 • 10 oktober - 28 november 2024
 • Aristo Meeting Center Utrecht CS
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Nieuwe taken en verantwoordelijkheden op veiligheid

Met de totstandkoming van de Nationale Politie komt de regie op het lokaal veiligheidsbeleid meer en meer bij gemeenten te liggen. Een sleutelrol ligt bij je als beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid. Jouw rol en verantwoordelijkheden als regisseur op het terrein van veiligheid nemen toe. Samen met jouw veiligheidspartners moet je komen tot een goed lokaal integraal veiligheidsbeleid. Ben je goed voorbereid om deze taak op je te nemen?

De regie ligt in jouw handen!

Om optimaal resultaat binnen jouw gemeente te bereiken is jouw actuele kennis van cruciaal belang. Je moet voldoen aan hoge eisen als beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid.

Download de brochure

Ontwikkel jezelf tot veiligheidsregisseur:

Na deze opleiding kun je:

 • Een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente
 • Invulling geven aan de gemeentelijke regierol op openbare orde en veiligheid
 • Integraal samenwerken met veiligheidspartners binnen de Veiligheidsregio, het Veiligheidshuis en het RIEC
 • Adviseren tijdens crisissituaties
 • Een veiligheidsnetwerk opzetten en sturen
 • Beleid uitdragen en verdedigen richting partners, media en burgers

Bekijk het programma

De opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid geeft jou:

 • Handvatten voor een integraal veiligheidsplan voor jouw gemeente
 • Antwoorden op al jouw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat je direct in jouw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving, waar je ook na afloop van de opleiding contact kunt onderhouden met jouw medecursisten
 • Een certificaat van deelname

Bekijk hier de video van docent Ino Kalker:

 

In samenwerking met:

Programma van de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.
 

Module 1

Openbare Orde en Veiligheid

Gemeenten en Openbare Orde en Veiligheid

 • Wat is de rol van jouw gemeente op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid?
 • Hoe ziet de functie van jou als beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid eruit?
 • Welke verschillende rollen (adviseur, regisseur, crisismanager) heb jij?
 • Welke positie heb jij in de gemeentelijke organisatie?
 • Waarom wordt de rol van jou, als beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid steeds belangrijker?

Lokale politiek en veiligheidsbeleid

 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders?
 • Hoe kun je beleid en adviezen uitdragen en verdedigen?
 • Welke verschillende rollen en stijlen van besturen kun je hanteren?
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit, hoe voer je overleg op bestuurlijkambtelijk niveau?
 • Op welke manier communiceer je met partners, media en burgers?

Willem Bronkhorst, jurist Staats- en Bestuursrecht en adviseur OOV


Module 2

Integraal Veiligheidsbeleid

Effectief en efficiënt veiligheidsbeleid

 • Met welke veiligheidsrisico’s heeft jouw gemeente te maken?
 • Wat is de aard, omvang en impact van deze veiligheidsrisico’s? 
 • Op welke manier bepaal je de meest aannemelijke veiligheidsrisico’s?
 • Onder welke omstandigheden kunnen deze veiligheidsrisico’s zich voordoen?
 • Risico’s kennen kans en gevolg: hoe weeg je kleine kansen met grote gevolgen versus grote kansen met kleine gevolgen?
 • Hoe beoordeel je of er sprake is van aanvaardbare veiligheidsrisico’s?
 • Welke veiligheidsrisico’s accepteer je?

Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Informatiepositie en sturen op lokale netwerken

 • Hoe kom je tot een goede informatiepositie op het terrein van- Openbare Orde en Veiligheid?
 • Op welke manier behoud en versterk je jouw informatiepositie in samenwerking met jouw partners?
 • Hoe zet jouw organisatie en haar samenwerkingspartners haar capaciteit en middelen zo goed mogelijk in om veiligheidsproblematiek effectief aan te pakken?
 • Wat verwacht je van een lokaal veiligheidsnetwerk? • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking?

Ino Kalker, bestuursondersteuner ketensamenwerking Nationale Politie
Debbie Bruijn, afdelingshoofd beleid gemeente Wierden


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3

Vormgeven van de veiligheidsaanpak in jouw gemeente

Strafrechtelijke én bestuurlijke aanpak van georganiseerde
criminaliteit door Regionale Informatie en Expertise Centra

 • Waarom is het RIEC in het leven geroepen?
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van het RIEC?
 • Hoe kan het RIEC jouw gemeente ondersteunen bij de strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit?

Ron van Brussel, sectorhoofd Dienst Regionale Recherche, Politie Zeeland-West-Brabant

Strategisch positioneren en framen

 • Hoe positioneer je jezelf als beleidsmedewerker OOV t.o.v. de ketenpartners
 • Wat zijn ontwikkelingen in het veiligheidsdomein de afgelopen 10 jaar en wat is de toekomstverwachting?
 • Ondermijnende criminaliteit in de gemeente

Tijdens deze module werk je samen aan een opdracht om de theorie met de praktijk te verbinden.

Willem Bronkhorst, jurist Staats- en Bestuursrecht en adviseur OOV


Module 4 

Samenwerking in regionale veiligheidsnetwerken

Integraal veiligheidsplan

 • Hoe stel je een lokaal integraal veiligheidsbeleid op voor jouw gemeente?
 • Hoe positioneer je jezelf als beleidsmedewerker OOV t.o.v. de ketenpartners (intern en extern)?
 • Hoe houd je rekening met de belangen van verschillende ketenpartners?
 • Hoe adviseer je jouw burgemeester over vraagstukken op het terrein van openbare orde en veiligheid?
 • Hoe kun je voorgestelde veiligheidsmaatregelen en adviezen uitdragen en verdedigen?

Willem Bronkhorst, jurist Staats- en Bestuursrecht en adviseur OOV

Het Veiligheidshuis en de aanpak van overlast en criminaliteit

 • Wat is het Veiligheidshuis en wat kan het betekenen voor jouw gemeente bij de aanpak van overlast en criminaliteit?
 • Hoe werk je met justitiepartners en zorginstellingen samen onder één dak aan de aanpak van overlast en criminaliteit?
 • Het ontwikkelen van een integrale persoonsgerichte aanpak van complexe meervoudige problematiek: wie doet wat?
 • De combinatie van strafrecht, zorg, toezicht en bestuursrechtelijke handhaving bij de aanpak van overlast en criminaliteit: hoe gaat dit in de praktijk?

Kees Zeebregts, procesregisseur bij het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond


Module 5 

De Burgemeester en openbare orde en veiligheid

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden in Openbare Orde en Veiligheid

 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van openbare orde en veiligheid?
 • Wat zijn de wettelijke bevoegdheden van de burgemeester op het terrein van openbare orde?
 • Wanneer is er sprake van een verstoring van de openbare orde?
 • Hoe kan de burgemeester optreden om de openbare orde te herstellen?

Franc Pommer, advocaat, Hekkelman Advocaten

Advisering van de burgemeester op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid

 • Hoe adviseer je jouw burgemeester over vraagstukken op het terrein van openbare orde en veiligheid
 • Op welke manier verschaf je inzicht in veiligheidsrisico’s?
 • Hoe kun je voorgestelde veiligheidsmaatregelen en adviezen uitdragen en verdedigen?

Willem Bronkhorst, jurist Staats- en Bestuursrecht en adviseur OOV


Module 6

Crisisbeheersing en rampenbestrijding

De Veiligheidsregio en de bestrijding van crises en rampen

 • Wat zijn de taken van een veiligheidsregio?
 • Hoe werk je samen in de veiligheidsregio met hulpdiensten en crisispartners?
 • Hoe kom je gezamenlijk tot een effectieve voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen?
 • Hoe helpt scenario denken om proactief te werk te gaan?
 • Ontwikkelingen van ramp naar crisis: wat komt er op je af?
 • Hoe kun je jezelf en anderen zo goed mogelijk voorbereiden op een crisis?

Marco van Ravenstein, Afdeling Crisisbeheersing, VGGM

PRAKTIJKCASE: Het schietdrama in Alphen aan den Rijn

 • Hoe organiseer je de crisiscommunicatie bij een grootschalig incident?
 • Op welke wijze informeer je bewoners over de oorsprong, omvang en de gevolgen van een grootschalig incident?
 • Wat is de rol van de media? Is dat informatie delen, opinie maken of kritische vragen stellen?
 • Communiceren versus strafrechtelijk opsporingsonderzoek: wat krijgt voorrang? 
 • Wat betekent de nasleep van een incident voor slachtoffers, nabestaanden, media én hulpverleners?

Bas Eenhoorn, voormalig burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn ten tijde van het schietdrama

Docenten:

img-Willem Bronkhorst

Willem Bronkhorst
Jurist Staats- en Bestuursrecht en adviseur op het terrein van de Algemene Plaatselijke Verordening en bijzondere wetten, openbare orde en veiligheid én ondermijning

img-Ira Helsloot

Ira Helsloot
Hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Tevens voormalig hoogleraar Crisisbeheersing aan de Vrije Universiteit Amsterdam, expert op het terrein van crisisbeheersing en rampenbestrijding.

img-Bas Eenhoorn

Bas Eenhoorn
Voormalig burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn ten tijde van het schietdrama

Uitgeroepen tot beste bestuurder van 2011, schreef het boek “Drie minuten… een persoonlijk relaas over het schietdrama in Alphen aan den Rijn”

img-Ino Kalker

Ino Kalker
Bestuursondersteuner ketensamenwerking Nationale Politie

Tevens docent Crisisbeheersing en Rampenbestrijding aan de Haagse Hogeschool

img-Debbie Bruijn

Debbie Bruijn
Afdelingshoofd beleid gemeente Wierden

img-Kees Zeebregts

Kees Zeebregts
Procesregisseur bij het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond

Waar gemeente, Openbaar Ministerie en zorginstellingen samenwerken aan de aanpak van overlast en criminaliteit

img-Franc Pommer

Franc Pommer
Advocaat, Hekkelman Advocaten

img-Jan Brouwer

Jan Brouwer
Hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid

img-Marco van Ravenstein

Marco van Ravenstein
Afdeling Crisisbeheersing, VGGM

img-Ron van Brussel

Ron van Brussel
Sectorhoofd Dienst Regionale Recherche, Politie Zeeland-West-Brabant

Speciaal ontwikkeld voor:

Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma) managers, coördinatoren, adviseurs en juristen veiligheid bij:

 • Gemeenten
 • Rijk en Provinciale overheden
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Lokale/regionale samenwerkingsverbanden (o.a. Veiligheidshuis, Veiligheidsregio, Regionale Informatie en Expertise Centra)

Algemene Informatie

Deze Meerdaagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij Aristo Meeting Center Utrecht CS te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Aristo Meeting Center Utrecht CS
Godebaldkwartier 357
3511 DT
Utrecht
tel: 088 - 2301036

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 10 oktober 2024 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Dag 2 17 oktober 2024 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Dag 3 7 november 2024 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Dag 4 14 november 2024 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Dag 5 21 november 2024 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Dag 6 28 november 2024 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Utrecht CS

Jouw investering

De investering voor deze 6-daagse opleiding bedraagt € 4499,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

eBook Openbare Orde en Veiligheid

Ons werkveld om de veiligheid van de openbare orde te handhaven is continue in beweging. We hebben te maken met verharding in onze samenleving en steeds grotere maatschappelijke spanningen rondom klimaatactivisme, boerenprotesten en asielproblematiek. Burgemeesters, decentrale bestuurders en landelijke politici worden steeds meer bedreigd. En de voetbalrellen zijn de laatste tijd weer flink opgelaaid.

Waarom neemt de maatschappelijke onrust in de openbare ruimte toe? En hoe kunnen we samen met onze zorg- en veiligheidspartners zorgen voor een veilige maatschappij? In dit eBook gaan we in op:

 • Gebruik van persoonsgegevens met als doel intimidatie
 • Crisis- en risicobeheersing in Nederland
 • Afschrikwekkende effect van de voetbalwetgeving
 • Re-integratie van (ex-)gevangenen
 • Bedreiging van politici

In dit e-book lees je onze best gelezen blogs over openbare orde,crisisbeheersing & rampenbestrijding van dit moment. Laat je gegevens achter en download het eBook. Veel leesplezier!

 

eBook

Onze privacy-policy

Hoe kun je het beste omgaan met online orde verstoringen?

>> Bekijk hier het webinar terug

 

In dit webinar gaan we in op de volgende onderwerpen:

 • Hoe signaleer je online openbare orde verstoringen?
 • Er zijn geen juridische instrumenten om online openbare orde verstoringen te stoppen of af te dwingen, maar wat kun je wel doen?
 • Ontvang praktische tips en tricks over hoe je omgaat met online relschoppers!

Prof. Mr. Dr. Jan Brouwer deelt in dit webinar zijn visie, legt zaken uit en geeft waardevolle tips en handvatten om hier zo goed mogelijk mee om te kunnen gaan.

 

Spreker:

Prof. Mr. Dr. Jan Brouwer, Hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen en Directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid. Tevens docent van de opleidingen Beleidsmedewerker OOV en Wet- en regelgeving OOV. 
 

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy