Datagedreven aanpak van ondermijning

Benut de kansen van data bij de aanpak van criminaliteit!

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Benut de kansen van data

Een goede informatiepositie is essentieel in de integrale aanpak van ondermijning. Om tot een goede informatiepositie te komen is het belangrijk om te weten welke databronnen beschikbaar en relevant zijn. Ook is het van belang om te weten wat er mogelijk is op het gebied van data-uitwisseling tussen afdelingen binnen de gemeente en met samenwerkingspartners. Daarnaast is er een juridisch verantwoord proces nodig voor het opwerken en analyseren van signalen tot interventies. Tot slot wil je de resultaten van dit proces op een aantrekkelijke manier kunnen presenteren of opnemen in beleid.
Hoe verkrijg en analyseer je de juiste informatie om adequaat op signalen te handelen?

In deze opleiding leer je data inzichtelijk maken en op de juiste manier inzetten om ondermijning aan te pakken.


Download de brochure


Deze opleiding beantwoord de hoe vraag en is systeemonafhankelijk

Er zijn diverse dashboards en platforms ontwikkeld of in ontwikkeling om de informatiepositie te verhogen en criminaliteitsgegevens inzichtelijk te maken. Denk hierbij aan www.zichtopondermijning.nl, een veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) of een zelf ontwikkeld dashboard. In deze opleiding leer je hoe je data analyseert en interpreteert zonder dat je van 1 bepaalde tool afhankelijk bent. Je kunt dus altijd aan deze opleiding deelnemen, onafhankelijk van de tool waar jouw gemeente mee werkt.


Bekijk het volledige programma


Na deze opleiding:

 • Krijg je inzicht in de ondermijningproblematiek met behulp van data
 • Gebruik je de juiste informatiebronnen, zowel binnen als buiten jouw gemeente
 • Is jouw informatiepositie juridisch verantwoord en pleeg je gerichte interventies
 • Weet je welke informatie je met veiligheidspartners mag delen en welke juist niet

Programma Datagedreven aanpak van ondermijning

Het programma start om 9.00 uur en eindigt om 16.30 uur. Tussendoor is er ruimte gereserveerd voor koffie/thee en lunchpauze.


Dag 1

Signaalverwerking

Het belang van een datagedreven aanpak
Je leert waarom datagedreven werken onmisbaar is in de integrale aanpak van ondermijning en hoe je dit inbedt in jouw organisatie.

 • Wat is datagestuurd werken en wat vraagt dit van jouw organisatie?
 • Waarom is data essentieel in de integrale aanpak van ondermijning?
 • Hoe kun je met behulp van data maatschappelijke en veiligheidsvraagstukken aanpakken?

Signalen verzamelen en verwerken
Je leert hoe je data inzet wanneer er een melding bij de gemeente is binnengekomen (bijv. via een BOA, een externe partner of een burger).

 • Hoe bepaal je of een signaal kan worden opgewerkt?
 • Welke gegevens heb je nodig en waar haal je deze data vandaan?
 • Hoe houd je als gemeente overzicht over deze meldingen en bepaal je welk signaal ertoe doet?
 • Wat ga je onderzoeken en wat heb je hiervoor nodig? Wie zijn je stakeholders?
 • Hoe zet je het Lokaal Informatie Overleg in?

Dag 2

Van signaal tot interventie

Informatiepositie opbouwen
Vanuit de signaalverwerking die je in module 1 hebt geleerd, gaan we verder in deze module op het opwerken van deze signalen tot geschikte handelingsperspectieven. Want alleen met een goede informatiepositie kun je gerichte interventies plegen.

 • Wat zijn indicatoren van ondermijning en hoe werk je hiermee?
 • Hoe verzamel je data?
 • Hoe maak je gebruik van open bronnen in je onderzoek?
 • Wanneer gebruik je fysieke en digitale observaties?
 • Welke informatie haal je uit de basisregistraties?
 • Wat is het verschil tussen de harde en zachte kant van informatie?

Dag 3

Privacy en informatie-uitwisseling

Voldoe aan wet- en regelgeving, privacy en de ethische kant van data
Je leert wat er WEL mag op het gebied van privacy en hoe je dit kenbaar maakt aan jouw intergemeentelijke- en externe samenwerkingspartners. Daarnaast gaan we in op ethisch verantwoord gebruik van data. Deze module is heel praktisch opgebouwd zodat het ook goed te volgen is voor mensen met een niet-juridische achtergrond.

 • Hoe pas je de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en WPG (Wet politiegegevens) toe bij het gebruik van data?
 • Wat is doelbinding en hoe vind je de juiste grondslag bij de aanpak van ondermijnging?
 • Hoe ga je om met het verwerken van persoonsgegevens?
 • Wat mag je wel en niet uitwisselen aan informatie met ketenpartners?
 • Welke convenanten kun je naast het model privacy protocol (nog meer) gebruiken?
 • Hoe zorg je dat je ethisch omgaat met data en informatie?
 • Hoe bouw je een waterdicht dossier zodat je hier in een eventuele rechtszaak geen gedoe over krijgt?

Dag 4

Handelingsperspectief en data storytelling

Handelingsperspectief
Nadat je de afgelopen modules hebt doorlopen, is het informatiebeeld klaar en voldoet het aan de juridische kaders. In deze module gaan we in op de volgende stap: het daadwerkelijk handelen op basis van de inzichten uit het informatiebeeld.

 • Welke scenario’s zijn er na het opstellen van het informatiebeeld?
 • Hoe kies je het juiste handelingsperspectief?
 • Hoe bepaal je met welke partners je het handelingsperspectief oppakt?

Gebiedsgerichte (preventieve) aanpak
Je leert hoe verschillende indicatoren en databronnen je kunnen helpen om zicht te krijgen op het functioneren van (eco)systemen en de partijen die daarbij horen en daarmee een rol kunnen spelen in het formuleren van je aanpak.

 • Hoe pak je criminogene factoren aan?
 • Welke preventieve maatregelen kun je nemen?

Adviseren a.d.h.v. data storytelling

Vervolgens leer je de resultaten van je analyses goed overbrengen aan je interne stakeholders. Je krijgt een introductie op data storytelling zodat je nog meer impact maakt met je opgebouwde data gedreven inzichten. Aan de hand van het I.M.P.A.CT. model van Buro Flamingo leer je op praktische wijze in 5 stappen je inzicht vertalen naar een verhaal met impact.

 • Inzicht
 • Mindset
 • Presentatie
 • Aandacht
 • Communicatie
 • Transactie

Deze opleiding is ontwikkeld voor:

 • Adviseurs-, beleidsmedewerkers openbare orde en veiligheid
 • Bibobcoördinatoren
 • Criminaliteitsanalisten
 • Informatiemakelaars, data analisten en programmamanagers die zich bezighouden met openbare orde en veiligheid, ondermijning en georganiseerde criminaliteit of leefbaarheid, zorg- en veiligheidsvraagstukken.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy