Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid

Lukt het jou om kwetsbare gebieden te transformeren?

 • Leer ondermijning in een kwetsbaar gebied herkennen
 • Tips hoe je samen tot een multidisciplinaire aanpak van jouw gebied komt
 • Hoe je zorgt dat analyses overgaan tot acties
 • Voorkomt dat ‘goede’ bedrijven en bewoners uit een gebied vertrekken
 • Ga aan de slag met jouw eigen casus!

Voor vragen of het reserveren van een plaats neem contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten: 040 - 2 972 780

Ook interessant: opleiding Wijk- en gebiedsmanager

 

Enorme impact coronacrisis op kwetsbare gebieden

Gebieden die al de nodige problemen kenden (zoals kwetsbare wijken, voormalige vakantieparken, woonwagenlocaties, winkelstraten en bedrijventerreinen) en zich aan het zicht van de overheid onttrekken zijn vaak een voedingsbodem voor criminaliteit.

De impact van de coronacrisis op deze gebieden is groot:

 • Boeren en horecaondernemers die in financiële problemen komen, worden steeds meer door criminelen benaderd
 • Verloederde gebieden gaan er nog meer op achteruit doordat er meer leegstand ontstaat
 • Druggerelateerde overlast en criminaliteit in centrumgebieden groeit doordat de sociale problemen van mensen toenemen

Transformeer kwetsbare gebieden naar een veilige en leefbare omgeving door:

 • Het bieden van ontwikkelingsperspectief voor gebieden met een mix van winkels, horecabedrijven, dienstverleners en andere functies
 • Een passende mix van repressieve en stimulerende maatregelen
 • Informatie gestuurd en domein overstijgende samenwerking aan complexe problematiek
 • Creëren van draagvlak bij ondernemers, bewoners, bezoekers, vastgoedeigenaren en andere gebruikers van een gebied.

Deze 5-daagse opleiding Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid leert je om om kwetsbare gebieden te transformeren!

Bekijk het programma

 

Deze 5-daagse opleiding leert je:

 • Hoe je ondermijning in een kwetsbaar gebied herkent
 • Hoe je samen met ketenpartners tot een multidisciplinaire aanpak van jouw gebied komt
 • Hoe je voorkomt dat ‘goede’ bedrijven en bewoners uit een gebied vertrekken
 • Hoe je zorgt dat analyses overgaan tot acties
 • Fysieke en sociale problemen voorkomen door meer participatie met ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners

Download de brochure

 

Breng jouw eigen complexe casus in!

We vragen je voorafgaand aan de opleiding een complexe casus in te brengen. In de modules wordt jouw eigen casus nader uitgewerkt. Hierdoor maak jij snel de vertaalslag naar jouw eigen praktijk en kun je na de opleiding direct stappen zetten in jouw gebiedsgerichte aanpak.

 

Meer informatie?

Wil je weten of er nog plaatsen beschikbaar zijn of wil je vrijblijvend reserveren? Neem contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten,
T: 040 - 2 972 780

 

 

 

Programma van de opleiding Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst 09.00) en eindigt om 17.00 uur.

 

De opleiding bestaat uit 5 modules:

 • Module 1: Van probleemherkenning naar aanpak criminaliteit (BCN Utrecht - Daltonlaan)

 • Module 2: Gebiedsgerichte aanpak door datagedreven werken (Online module)

 • Module 3: Bevorderen bedrijvigheid en veiligheid (BCN Utrecht - Daltonlaan)

 • Module 4: Participatie en communicatie (Online module)

 • Module 5: Aan de slag met transformatie (BCN Utrecht - Daltonlaan)

 

Module 1

Van probleemherkenning naar aanpak criminaliteit

Aan de slag met gebiedsgerichte aanpak

 • Hoe maak je een integrale probleemanalyse voor een bepaald gebied?
 • Hoe kom je tot een brede, gebiedsgerichte aanpak, waarin sociaal beleid, het strafrecht, verstoring en handhaving worden gecombineerd?
 • Hoe voorkom je dat het welzijn van de bewoners, de leefbaarheid van de omgeving en/of de veiligheid in het gedrang kunnen komen?
 • Hoe zorg je ervoor dat jullie van ‘individueel denken en werken’ naar ‘gebiedsgericht werken’ gaan?
 • Hoe bevorder je de weerbaarheid van een buurt om de voedingsbodem voor (georganiseerde) criminaliteit te reduceren?

Ondermijning in het buitengebied

 • Wat maakt het buitengebied zo kwetsbaar voor criminaliteit?
 • Hoe zorg je dat het buitengebied weer een vitale omgeving wordt?
 • Op welke manier kun je agrariërs weerbaarder maken?
 • Wat zijn de effecten van illegale dumpingen van drugsafval?
 • Op welke manier werk je regionaal samen op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving?

Wat leer je:

In deze module leer je criminaliteit in een gebied herkennen. Je krijgt handvatten om de voedingsbodem voor ondermijning te reduceren en de weerbaarheid van de omgeving te bevorderen tegen (georganiseerde) criminaliteit..

Jouw docenten:

John Bardoel, adviseur, Seinpost en hoofddocent van de opleiding
Franc Pommer, advocaat, Hekkelman advocaten


Module 2 (online)

Gebiedsgerichte aanpak door datagedreven werken

Datagedreven werken aan ondermijning

 • Hoe kan data ondersteunen bij de pak van ondermijning?
 • Hoe helpt zicht op afwijkende dynamiek in het bedrijf om grip te krijgen op ondermijning?
 • Hoe krijg je zicht op de vitaliteit en/of kwetsbaarheid (voor ondermijning) van een gebied?
 • Welke stappen zet je om van de analyse naar een aanpak te komen?
 • Hoe maak je resultaten en inspanningen met gebruik van data zichtbaar?

Wat leer je:

In deze module leer je informatie gestuurd te werken. Je krijgt praktische tips om data in te zetten zodat je een goed overzicht krijgt van het gebied dat je wilt aanpakken en jouw aanpak effectief inzet.

Jouw docenten:

John Swaab, Corporate Accountmanager, Graydon voor de Publieke Sector
John Bardoel, adviseur, Seinpost en hoofddocent van de opleiding


Het programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf) 


 Module 3

Bevorderen bedrijvigheid en veiligheid

Veilig en verantwoord ondernemingsklimaat op bedrijventerreinen

 • Hoe signaleer je criminele netwerken die gevestigd zijn op bedrijventerreinen en die zich aan het zicht van de overheid onttrekken?
 • Op welke manier bevorder je een veilig en verantwoord ondernemingsklimaat op bedrijventerreinen waar bonafide en malafide ondernemers met elkaar zijn verweven?
 • Hoe maak je bedrijventerreinen aantrekkelijk voor legale ondernemingen?
 • Welke tactische structuur heb je nodig om de integrale operatie binnen een projectgebied te verbinden en aan te sturen?
 • Welke positie heeft het bestuur (de driehoek) binnen de aanpak, zeker ook in relatie tot de positie van het Riec in de lokale aanpak van ondermijning? 

Van notoire straten naar vitale centrumgebieden

 • Hoe maak je de kwetsbaarheid in een centrumgebied inzichtelijk en meet je dit?
 • Welke inzichten geeft data je voor een effectieve gebiedsgerichte aanpak van jouw centrumgebied?
 • Wat zijn de effecten van (georganiseerde) criminaliteit op de samenleving?
 • Wat is het belang van een preventieve sociale aanpak in centrumgebieden en buurten?
 • Hoe betrek je de sociale gemeenschap bij het verbeteren van het gebied?
 • Welke ‘voetafdruk’ laat ondermijnende criminaliteit achter in het sociale weefsel van een wijk? Hoe krijg je daar zicht op en welke uitdagingen brengt dit met zich mee?

Wat leer je: 

In deze module leer je hoe je de bedrijvigheid en veiligheid in een gebied bevordert zodat je voorkomt dat ‘goede’ bewoners en bedrijven uit een gebied vertrekken. Economische activiteiten kunnen de gewenste ontwikkeling aanjagen en zorgen voor een afname van veiligheids- en leefbaarheidsproblemen.

Jouw docenten:

Just Rademacher, Projectleider Ondermijning Spaanse Polder Politie
Kris Renckens, Hoofd Veiligheid, Stad Antwerpen


Moduel 4 (online)

Participatie en communicatie

Communicatie als instrument en aan de slag met participatie

 • Waarom is het belangrijk om vanuit een begrijpelijke centrale boodschap te werken?
 • Hoe betrek je naast professionals bewoners, ondernemers en pandeigenaren?
 • Hoe betrek je kritische partijen? • Hoe bouw je aan overleg- en samenwerkingsstructuren die een bijdrage leveren aan de aanpak van ondermijning?
 • Hoe communiceer je met de verschillende actoren om tot een effectieve aanpak te komen?

Wat leer je:

In deze module leer je hoe je een opeenstapeling van fysieke en sociale problemen voorkomt door samen te werken en participatie te bevorderen. Je krijgt handvatten om jouw communicatie zo effectief mogelijk in te zetten

Jouw docent: 

Jacky Rooijackers, B eck Communicatie, betrokken bij de veiligheidsaanpak in gemeenten


Module 5

Aan de slag met transformatie

Vitale vakantieparken

 • Hoe verkrijg je zicht op (voormalig) vakantieparken die zich aan het zicht van de overheid onttrekken?
 • Hoe kun je een opeenstapeling van fysieke en sociale problemen op deze parken voorkomen?
 • Hoe kom je samen met partners tot een integrale aanpak en wat zijn succesfactoren voor zo’n integrale aanpak?
 • Hoe treedt je op wanneer de situatie dreigt te escaleren?

Aan de slag met transformatie

 • Welke methodieken en instrumenten kunnen ingezet worden om een gebied in beweging te krijgen?
 • Hoe zet je een multidisciplinaire samenwerking op met betrokken partners?
 • Hoe creëer je draagvlak bij ondernemers, bewoners, bezoekers, vastgoedeigenaren en andere gebruikers van jouw gebied?
 • Hoe kom je gezamenlijk tot een doeltreffende aanpak?

Wat leer je:

In deze module leer je nieuwe perspectieven te ontwikkelen die als basis dienen voor de transformatie van jouw gebied. Je realiseert een gebiedstransformatie alleen door samen te werken met verschillende actoren. We geven je vernieuwende instrumenten om een gezamenlijke aanpak op te zetten met alle belanghebbenden.

Jouw docenten:

Margriet Wiering, Ketenregisseur Veiligheid bij Vitale Vakantieparken Drenthe
Willem Kraanen, adviseur, ZKA

Jouw docenten:

 

 • John Bardoel, Seinpost en hoofddocent van de opleiding
 • Willem Kraanen, adviseur, ZKA
 • Franc Pommer, advocaat, Hekkelman advocaten

 • Kris Renckens, Hoofd Veiligheid, Stad Antwerpen

 • Margriet Wiering, Ketenregisseur Veiligheid bij Vitale Vakantieparken Drenthe

Algemene informatie over de opleiding Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid

 

Data en Locatie

 • 14, 30 september, 14 oktober 2021 // BCN Utrecht Daltonlaan
 • 23 september, 7 oktober 2021 // Online module

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100 
3584 BJ Utrecht
Routebeschrijving


Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 2.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Tijdschema dagen op locatie:

09.00 uur - Ontvangst 
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma 
12.30 uur - Lunchpauze 
13.30 uur - Aanvang middagprogramma 
16.30 uur - Afsluiting van de lesdag 

Het ochtend- en middagprogramma worden onderbroken door koffie- en theepauzes.

Tijdschema dagen online:

09.00 uur tot 12.30 uur

 

Beschikbaarheid

Het aantal deelnemers per editie is beperkt zodat je alle gelegenheid hebt jouw (praktijk)vragen te stellen. Wil je weten of er nog plaatsen beschikbaar zijn of wil je vrijblijvend reserveren? Neem contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten, T: 040 - 2 972 780

 

Voor wie bestemd?

Gebiedsregisseurs, beleidsmedewerkers, stadsmariniers, buurtregisseurs, wijkmanagers, projectleiders en adviseurs op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke ordening, economie, volkshuisvesting, wonen, wijkontwikkeling, toezicht en handhaving bij:

 • Gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Veiligheidshuizen
 • Politie
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Regionale Omgevingsdiensten
 • Rijksoverheid

 

Verantwoordelijk voor het programma

Liz Boeren
Opleidingsmanager

Floor Jentjens
Project coördinator

 

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid start op Start 14 september 2021 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: Opleiding
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: Start 14 september 2021
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany

In samenwerking met: