Vertrouwenspersoon voor overheid en bedrijfsleven

 • Krijg een concreet beeld van jouw functie als vertrouwenspersoon en jouw positie binnen de organisatie
 • Leer de wettelijke kaders waarbinnen je opereert en de AVG gericht op vertrouwenswerk
 • Vind balans en het zelfvertrouwen in het omgaan met vertrouwelijke informatie en de meldplicht
 • Krijg kennis van ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties
 • Welke voorwaarden nodig zijn om op een juiste wijze jouw taak uit te kunnen voeren? Dat leer je tijdens deze cursus

Wil jij de kennis in jouw hele organisatie vergroten? Bekijk meer informatie

Leer om te gaan met klachten, geef het juiste advies en bied optimale ondersteuning

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Klachten op de werkvloer nemen toe: ben jij in jouw rol als vertrouwenspersoon voldoende hierin toegerust?

De werkvloer is een samenleving in het klein waar veel misgaat. Door de (media) aandacht rondom #metoo is de rol van de vertrouwenspersoon actueler dan ooit. Meldingen van discriminatie, verbaal geweld, pesterijen of seksuele intimidatie komen steeds vaker voor op de werkvloer en verminderen het werkplezier. Daarnaast komen er meer meldingen van hoge werkdruk wat leidt tot stress of zelfs burn-outs met soms verstrekkende gevolgen zoals ziekteverzuim of juridische problemen. Dit leidt tot verstrekkende gevolgen zoals ziekteverzuim of juridische problemen. Als vertrouwenspersoon aan jou te taak om hier zorgvuldig mee om te gaan, advies te geven en ondersteuning bieden. Is de sociale veiligheid binnen jouw organisatie voldoende gewaarborgd?

Als vertrouwenspersoon ben je eerste aanspreekpunt bij meldingen en verzorg je de eerste opvang. Om op een goede manier met klachten om te kunnen gaan zijn verschillende uiteenlopende vaardigheden nodig. Deze cursus biedt jou alle handvatten voor het eigen maken van deze vaardigheden en geeft verdieping in jouw rol als vertrouwenspersoon.

Download de brochure

Jouw praktijk staat centraal: leer van en met elkaar

Tijdens deze praktijkgerichte cursus is er voldoende ruimte om eigen casussen in te brengen. Het uitwisselen van kennis en ervaringen staat centraal. Op deze manier kun je er alles uithalen om direct aan de slag te kunnen gaan binnen je eigen organisatie.

Bekijk het programma

Programma

De werkwijze is praktisch van karakter. Er wordt veel geoefend met casuïstiek, eventueel aangedragen door de deelnemers. Tevens wordt achtergrondinformatie behandeld. Deze wordt weergegeven in een uitgebreide cursusmap.

Na deze cursus:

 • heb je een concreet beeld van jouw functie als vertrouwenspersoon en jouw positie binnen de organisatie (taken, verantwoordelijkheden, mogelijkheden en grenzen)
 • weet je welke voorwaarden nodig zijn om op een juiste wijze jouw taak uit te kunnen voeren
 • heb je kennis van ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties
 • ken je de wettelijke kaders waarbinnen je opereert en de AVG gericht op vertrouwenswerk
 • vind je de balans en het zelfvertrouwen in het omgaan met vertrouwelijke informatie enerzijds en het hanteren van de meldplicht anderzijds
 • ben je je bewust welke rol communicatie heeft binnen de functie en wat de eigen wijze van communiceren is
 • ben je beter in staat een (opvang)gesprek te voeren met een klager en deze te begeleiden

 

Ook interessant voor jou?

Opleiding Adviseur Integriteit in de Publieke Sector

Programma Vertrouwenspersoon voor overheid en bedrijfsleven

 

Dag 1:

Ochtend

 • Welke verschillende soorten ongewenste omgangsvormen zijn er?
 • Zicht op jezelf: wat zijn jouw vaardigheden en kwaliteiten?
 • Taken van de vertrouwenspersoon

Middag

 • Normen en waarden binnen de organisatie
 • Steun en voorwaarden voor vertrouwenswerk
 • Welke route moet je doorlopen voor klachten en de klachtencommissie?
 • Stappenplan melding tot nazorg
 • Werken met het stroomschema aangifteplicht en ambtsmisdrijven
 • Stroomschema doorbreken van vertrouwelijkheid

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Dag 2:

Ochtend

 • Welke wetgeving is belangrijk voor vertrouwenspersonen?
  Onder andere de arbowetgeving, wet huis van klokkenluiders, doormeld- of aangifteplicht wordt besproken
 • Met welke juridische aspecten dien je rekening te houden?
  Er wordt stilgestaan bij beroepsgeheim/verschoningsrecht, anonimiteit, dossiervorming, jaarrapportage en de grenzen aan vertrouwelijkheid
 • Samenwerking binnen de organisatie / sociale kaart
 • Arbo en integriteitsbeleid, gedragscode, meldregeling (checklist melding), onderzoeksprotocol
 • Welke preventieve activiteiten kun je ondernemen?
 • Wat zijn actiepunten binnen jouw organisatie?

Middag

 • Intieme en gevoelige onderwerpen
 • Wat zijn de voorwaarden bij gespreksvoering?
 • Welke gesprekstechnieken kun je toepassen?
 • Oefenen van een gespreksvaardigheden samen met een acteur

De cursus is ontwikkeld voor:

De interne en/of externe vertrouwenspersonen bij wie incidenten van (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie worden gemeld en/of zich bezig houden met integriteitskwesties binnen de organisatie.

Studiewijze

Gericht op jouw praktijk
Je kent je vak, maar in de praktijk is het toch vaak anders. Hoe ga jij en je medecursisten daarmee om? Je leert van anderen. Ook werk je met praktijkcases en -opdrachten.

Leer van elkaar
Hoe gaan je medecursisten om met bepaalde situaties en dilemma’s? Laat anderen je inspireren

Persoonlijke aandacht
De docent wil zich goed focussen op jou, daarom bevat de groep maximaal 14 deelnemers.

Online ondersteuning
Je krijgt (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lessen, zoals video’s, artikelen en opdrachten.

Certificaat van deelname
Na deelname ontvang je een certificaat van deelname. Hiermee maak je jouw ervaring zichtbaar: erg interessant voor jouw organisatie en CV.

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy