Opleiding Safety Manager

 • 15e editie, vorige edities gemiddeld beoordeeld met een 8,5!
 • oor o.a. HSE professionals, veiligheidskundigen en preventiemedewerkers
 • Opleidingspunten: SKO-HVK: 6 punten, SKO-AH: 6 punten, SKO-MVK: 6 punten
 • Incl. het boek: ‘Brainsafe, van hersenpan tot veiligheidsplan’
 • Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Deze opleiding op maat voor het hele team? Download de incompany flyer

Beperk veiligheidsrisico’s en -kosten met de juiste maatregelen

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Dring ongevallen terug door te begrijpen wat de oorzaken zijn

Jaarlijks vinden er in Nederland ruim 320.000 ongevallen plaats op het werk. Om ervoor te zorgen dat ongevallen in jouw organisatie uitblijven, zijn maatregelen nodig. Daarvoor moet je dan wel eerst de risico’s kennen en weten hoe je deze risico’s kunt voorkomen of beperken. Een arbeidsongeval kost jouw organisatie gemiddeld €5000,- aan bijvoorbeeld productieverlies, zorgkosten en werkgeversaansprakelijkheid.  Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gebleken dat het jaarlijks in totaal gaat om 820 miljoen euro. Met de juiste veiligheidsmaatregelen voorkom je ernstige ongevallen en bespaar je bovendien ook nog veel geld!

Download de brochure

De opleiding Safety Manager verdient zichzelf ruimschoots terug

 • Minimaliseer veiligheidsrisico’s
 • Reduceer het aantal ongevallen op de werkvloer
 • Dring het ziekteverzuim terug
 • Voorkom aansprakelijkheidsclaims, boetes en imagoschade
 • Verhoog de tevredenheid, betrokkenheid en productiviteit van je medewerkers

Bekijk het programma

Ontwikkel jezelf in 6 dagen tot Safety Manager

Een kwaliteitsopleiding die zijn gelijke niet kent. Met het certificaat Safety Manager ga je beslist rijker naar huis! In 6 volledige modules leg je moeiteloos de verbanden tussen strategische veiligheidsprocessen, krijg je inzicht in organisatie- en veiligheidscultuur en leer je dit te operationaliseren door praktijkoefeningen.

In deze opleiding leer je:

 • Een veilige en gezonde werkomgeving realiseren a.h.v. arbowetgeving
 • Veiligheidsrisico’s te signaleren, inventariseren en evalueren
 • Sturen op veilig gedrag
 • Calamiteiten voorkomen en bestrijden
 • Waar de aansprakelijkheid ligt voor derden en toezicht
 • Gestructureerd en systematisch ongevallenonderzoek uitvoeren

Docent en student aan het woord


Deelnemers van voorgaande edities over de opleiding Safety Manager:

 • “Interactie en veel praktijkvoorbeelden zijn bijzonder goed bevallen” 
 • “Onderwerp, inhoud, presentatie en toepasbaarheid zijn bijzonder goed bevallen” 
 • “Goed bevallen is de mix van cursisten met vele werkgebieden en de interactie met hen” 
 • “Goed aansluitend op de vraag!” 

In samenwerking met: 

Programma van de opleiding Safety Manager

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

Module 1

Arbowetgeving voor een veilige en gezonde werkomgeving

 

Wetten en regels voor arbeidsomstandigheden

 • Hoe ziet het Arbostelsel eruit? Welke wetten en beleidsregels zijn er?
 • Welke voorschriften bevat de Arboregeling en wat betekent dit voor jou en de organisatie?
 • Wat zijn de wettelijke bevoegdheden van de Inspectie SZW?
 • Hoe kun je anticiperen op nieuwe relevante wet- en regelgeving voor veiligheid, gezondheid en welzijn tijdens het werk?

Aan de slag met ArbobeleidHoe is Arbo-beleidvoering bedoeld?

 • Hoe ontwikkel je Arbobeleid conform geldende wet- en regelgeving?
 • Op welke manier kan de arbodienst, jou en de organisatie, ondersteunen bij de ontwikkeling van een Arbobeleid?
 • Handvatten van de Inspectie SZW voor zelfinspectie door organisaties: hoe maak je hier gebruik van?
 • Hoe veranker je de zorg voor arbeidsomstandigheden systematisch in de organisatie?

Verzuimbeleid en re-integratie

 • Wat zijn oorzaken en gevolgen van verzuim?
 • Hoe voorkom, dan wel beperk, je een hoge werkdruk en ziekte bij werknemers door middel van preventie?

Module 2 (online)

Het signaleren, inventariseren en evalueren van veiligheidsrisico’s

 

Het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie

 • Wat is het doel van een RI&E en waar moet deze aan voldoen?
 • Opstellen risicoprofiel: op welke manier breng je de aanwezige risico’s in de werkomstandigheden in jouw organisatie in kaart?
 • Het verkennen van scenario’s en mogelijke gevolgen: hoe beoordeel je de geïnventariseerde risico’s op basis van een risicoanalyse?
 • Het beschrijven van de risico’s: wat gaat er fout? Welke veiligheidsvoorschriften zijn er en welke voorzorgsmaatregelen zijn er al genomen?

Het opstellen van een plan van aanpak om arbeidsrisico’s te voorkomen en te beheersen

 • Hoe vertaal je de risicoanalyse naar een concreet plan van aanpak?
 • Het afwegen van kosten en baten. Hoe doe je dit?
 • Wat is de samenhang tussen technische, fysische, organisatorische enmensgebonden aspecten?

Het uitvoeren van een Taak Risico Analyse en Laatste Minuut Risico Analyse

 • Wanneer voer je een TRA wel of niet uit?
 • Welke stappen neem je bij de uitvoering van een TRA?

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3

Sturen op veilig gedrag

 

Veiligheidscultuur en -gedrag

 • Hoe zorg je er als direct leidinggevende of als toezichthouder voor dat jouw medewerkers ook daadwerkelijk veiliger en gezonder gaan werken?
 • Wat is nodig om ervoor te zorgen dat jouw adviezen worden opgevolgd?
 • Op welke manier beïnvloed je het persoonlijk gedrag en verbeter je het veiligheidsbewustzijn van jouw medewerkers?
 • Waarom mogen voorlichting en onderricht niet ontbreken?
 • Hoe formuleer je gedragsregels om het aantal ongevallen te reduceren?
 • Hoe spreek je medewerkers aan op risicogedrag? En wanneer beloon je medewerkers voor hun inspanningen?
   

Verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en het doorbreken van oude patronen

 • Hoe overtuig je degene die je aanspreekt op onveilig gedrag?
 • Hoe zorg je voor urgentiebesef bij management en middenkader?
 • Hoe komt gedrag tot stand en wat is noodzakelijk om oude patronen te doorbreken?
 • Op welke wijze vergroot je het draagvlak voor het verandertraject naar een nieuwe veiligheidscultuur? En hoe laat je medewerkers meedenken over oplossingsrichtingen?
 • Waarom is samenwerking en overleg zo belangrijk?
 • Hoe regel je deskundige ondersteuning?
 • Op welke manier kun je het zelflerend vermogen van jouw organisatie verbeteren?

Module 4 (online)

Het voorkomen en bestrijden van calamiteiten

 

Het opzetten van een bedrijfsnoodorganisatie

 • Hoe bereidt jouw organisatie zich voor op een plotselinge en acute ernstige bedreiging?Hoe bereidt de organisatie zich voor op een plotselinge en acute ernstige bedreiging?
 • Welke voorzieningen en organisatorische maatregelen neemt jouw organisatie om goed voorbereid te zijn op calamiteiten?
 • Hoe oefen je het bedrijfsnoodplan in de praktijk?
   

Het organiseren van de bedrijfshulpverlening

 • Hoe ontwikkel je de bedrijfshulpverlening in jouw organisatie conform de Arbowet?
 • Wat is het doel van een bedrijfshulpverleningsplan en aan welke criteria moet deze voldoen?
 • Welke rol speelt de RI&E bij het organiseren van de bedrijfshulpverlening?
   

Het opstellen van een ontruimingsplan voor jouw organisatie

 • Hoe ziet de taak- en rolverdeling eruit wanneer een gebouw moet worden ontruimd?
 • Op welke manier werk je bij een calamiteit samen met hulpdiensten?
 • Hoe organiseer je een realistische ontruimingsoefening?
   

Communicatie bij calamiteiten

 • Hoe zorg je ervoor dat iedereen in jouw organisatie weet wat hij moet doen als er een calamiteit plaatsvindt?
 • Op welke manier breng je medewerkers op de hoogte wanneer er een calamiteit plaatsvindt?
 • Hoe voorzie je medewerkers van instructies?

Module 5

Aansprakelijkheid voor derden en toezicht

 

Risicoaansprakelijkheid voor medewerkers

 • Wanneer is de werkgever aansprakelijk en welke factoren spelen hierbij een rol?
 • Vragen én antwoorden over risicoaansprakelijkheid van werkgever voor ondergeschikte en niet-ondergeschikte hulppersonen: wat betekent dit voor jou en jouw organisatie?
   

Beleid externen

 • Wat is een externe? En welke verschillende categorieën externen zijn er?
 • Welke zorgverplichtingen heb je als werkgever voor externen?
 • Welke regels hanteer je bij de toelating van externen? En hoe houd je hiërarchisch en coördinerend toezicht op de naleving van deze regels?
   

Juridische aansprakelijkheid

 • Wat zijn de regels van risicoaansprakelijkheid waar een werkgever rekening mee moet houden?
 • Wie is er wanneer verantwoordelijk als er een bedrijfsongeval plaatsvindt in jouw organisatie?
 • Waar komt de rekening te liggen bij (materiële en immateriële) schade of letsel?
 • Met welke kosten kun je als werkgever geconfronteerd worden bij een bedrijfsongeval?
 • Wat betekent het voor je als werkgever als een bedrijfsongeval leidt tot arbeidsongeschiktheid bij een werknemer?
 • Hoe ga je om met aansprakelijkheidsclaims?

Module 6

Gestructureerd en systematisch ongevallenonderzoek

 

Het uitvoeren van een ongevallenonderzoek

 • Hoe ontstaan ongevallen? En hoe ontrafel je de Basis Risico Factoren?
 • Wat is het doel van een ongevallenonderzoek en aan welke voorwaarden moet deze voldoen?
 • Welke verschillende soorten ongevallenonderzoek zijn te onderscheiden?
 • Hoe ziet de taak- en rolverdeling eruit tussen directie, leidinggevenden, onderzoeker en de Inspectie SZW?
 • Op welke manier beperk je imagoschade voor jouw bedrijf door een ongevallenonderzoek?
   

Leren van ongevallen en ongewenste gebeurtenissen

 • Op welke wijze registreert en analyseer je ongevallen en incidenten?
 • Hoe vertaal je de uitkomsten van een ongevallenonderzoek naar een concreet plan van aanpak om onveiligheid structureel aan te pakken en onveilige situaties gericht te voorkomen?
 • Welke directe oorzaken en basisoorzaken hebben een rol gespeeld?
 • Welke correctieve maatregelen neem je om vergelijkbare ongevallen in de toekomst te voorkomen?
 • Hoe bewaak je de voortgang van genomen maatregelen en adviseer je het management hierover?
 • Op welke manier kun je deskundige ondersteuning inzetten bij ongevallenonderzoek?

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 • (potentiële) Veiligheidskundigen
 • Managers, MT -leden, PZ-functionarissen
 • HSE professionals
 • Preventiemedewerkers

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

eBook over veiligheid in de organisatie

De situatie rondom het coronavirus vraagt om flexibiliteit en wendbaarheid van ons allemaal. De besluiten van de rijksoverheid van de afgelopen weken geven ons handvatten maar roepen ook een aantal vragen op voor ons als veiligheidsprofessionals. In dit eBook gaan wij in op een aantal vraagstukken naar aanleiding van de coronacrisis, maar nemen wij je ook mee in een aantal andere ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in de organisatie.

Herken jij de volgende vraagstukken:

 • Welke effect heeft de coronacrisis op de veiligheid van onze samenleving?
 • Hoe kun je de kans op grootschalige cyberaanvallen zoveel mogelijk verkleinen?
 • Hoe realiseer je een 1.5m samenleving op de werkvloer?
 • Cameratoezicht in je organisatie: wat mag wel en wat mag niet?
 • Welk effect heeft de 1,5 metereconomie op securitymanagement?

In dit eBook lees je blogs met de laatste ontwikkelingen over veiligheid in de organisatie!

We proberen je zoveel mogelijk van up-to-date informatie te voorzien, ondanks dat de situatie rondom het coronavirus natuurlijk ieder uur kan veranderen. Wellicht helpt dit e-book je bij het vinden van antwoorden in deze bizarre en moeilijke tijd.

Laat je gegevens achter en download het eBook. Veel leesplezier!


 

ebook

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy