Vaardigheidscursus Waarheidsvinding

 • Handvatten voor waarheidsvindingcommunicatie
 • Een methode om structuur aan te brengen in jouw onderzoek
 • Kennis en inzicht in de van toepassing zijnde (privacy) wet- en regelgeving
 • Verschillende praktijkcases en interactieve werkvormen
 • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat je direct in jouw eigen praktijk aan de slag kunt

Gesprekstechnieken en conflicthantering

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Waarheidsvinding, Gesprekstechnieken en Conflicthantering

Om een einde te maken aan een ongewenste situatie is het doorgaans van cruciaal belang om de waarheid te achterhalen. Alleen op deze manier kan een oplossing worden gevonden om de oorzaak van een ongewenste situatie ongedaan te maken.

Download de brochure

Tijdens de cursus leer je:

 • Op welke manier je de waarheid kunt achterhalen
 • Hoe je een onderzoek verricht naar een ongewenste situatie
 • Op welke manier je een indringend en confronterend gesprek voert met een betrokkene
 • Hoe je de goede vragen stelt en de juiste antwoorden krijgt
 • Op welke manier je een dossier opbouwt
 • Hoe je een rapportage opstelt
 • Hoe je voorkomt dat je in een bedreigende situatie terecht komt tijdens een confronterend gesprek

Bekijk het programma

De cursus Waarheidsvinding geeft je:

 • Handvatten voor waarheidsvindingscommunicatie
 • Een methode om structuur aan te brengen in jouw onderzoek
 • Kennis en inzicht in de van toepassing zijnde (privacy) wet- en regelgeving
 • Antwoorden op al jouw vragen gegeven door de docenten
 • Verschillende praktijkcases en interactieve werkvormen
 • Handvatten en vaardigheden om een objectief en waardevrij rapport samen te stellen
 • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat je direct in jouw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving, waar je ook na afloop van de cursus contact kunt onderhouden met je medecursisten
 • Een certificaat van deelname

Deelnemers aan het woord:

“Een zeer leerzame, boeiende, indrukwekkende opleiding.”
“Het boeide me van begin tot eind.”
“Ik heb veel opgestoken van de cursusleiders.”

Ook interessant voor jou:

Opleiding Bibob coördinator

Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwaspraktijken. Criminelen verplaatsen zich van de onder- naar de bovenwereld. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet bibob) heeft als doel te voorkomen dat de overheid, door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten onbedoeld criminele activiteiten faciliteert. Hoe voorkom je dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente? Tijdens de opleiding Bibob coördinator leer je hoe je de wet bibob toepast in jouw gemeente.

Programma van de cursus Waarheidsvinding

 

Module 1

Waarheidsvinding

 • Waarom is het van het grootste belang om de waarheid te achterhalen wanneer een ongewenste situatie heeft plaatsgevonden?
 • Welke risico's loop je als de waarheid niet achterhaald wordt?
 • Op welke manier kun je de waarheid achterhalen?
 • Hoe kun je door de waarheid te achterhalen een eind maken aan ongewenste situaties?
 • Wat doe je zodra je de waarheid hebt achterhaald?

Het verrichten van een onderzoek

 • Op welke manier voer je een onderzoek uit naar een ongewenste situatie?
 • Welke fases doorloop je tijdens het onderzoek?
 • Welke onderzoeksmogelijkheden en -middelen heb je ter beschikking en waar is dat geregeld?
 • Wanneer en onder welke voorwaarden mogen onderzoeksmethoden als observatie, heimelijke camera's en GPS worden ingezet?
 • Wanneer moet de betrokkene geïnformeerd worden dat hij/zij subject van onderzoek is/was?
 • Hoe raadpleeg je open en gesloten bronnen? En welke juridische en praktische randcondities zijn hierbij van belang?
 • Hoe beoordeel je de onderzoeksgegevens (wat is bewijs en wat zijn bewijsmiddelen)?
 • Op welke manier leg je alle stappen vast in een journaal?
 • Hoe zet je dit alles op papier (tekststructuur afstemmen op de situatie, het scheiden van feiten en meningen, beknopt en begrijpelijk formuleren, handvatten om objectief te schrijven)?

Module 2

Gesprekstechnieken

Gesprekstechnieken voor waarheidsvinding

 • Hoe stel je de goede vragen en hoe krijg je de juiste antwoorden?
 • Hoe vraag je door om de juiste informatie boven tafel te krijgen?
 • Hoe maak je de ander tot expert van zichzelf?
 • Op welke wijze anticipeer je op lastige situaties
 • Hoe breng je structuur aan in het gesprek?
 • Wat kun je afleiden uit non-verbale communicatie?
 • Op welke manier confronteer je de betrokkene met de uitkomsten van het onderzoek?

Gesprekspartners

 • Welke type gesprekspartners zijn er te onderscheiden?
 • Wat zijn de motieven van de gesprekspartners? En hoe kun je deze achterhalen?
 • Hoe ga je om met een zwijgende gesprekspartner?
 • Wat doet je als je te maken hebt met een agressieve gesprekspartner?

Dossiervorming

 • Hoe kom je tot een goed dossier?
 • Op welk moment is het van belang om zaken schriftelijk vast te leggen?
 • Wat zijn de handvatten om objectief en waardevrij gespreksverslagen en rapportages op te stellen?

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3

Conflicthantering

Aangifte

 • Wat is een aangifte?
 • Op welke manier wordt een aangifte opgesteld? En welke informatie is hiervoor nodig?
 • Wat is het verschil tussen een onderzoeksrapport en een aangifte?
 • Waarom doe je aangifte en hoe doe je dat?

Agressie, intimidatie en geweld

 • Op welke manier voer je een indringend en confronterend gesprek met een betrokkene?
 • Met welke risico's (agressie, intimidatie en geweld) heb je mogelijk te maken bij het voeren van een gesprek met een betrokkene?
 • Welke verschijningsvormen van agressie, intimidatie en geweld kunnen zich voordoen? En wat is de mogelijke impact hiervan?
 • Hoe kun je tijdens een gesprek agressie, intimidatie en geweld vermijden?
 • Op welke manier kun je adequaat reageren als door jouw gesprekspartner toch gebruik wordt gemaakt van agressie, intimidatie en/of geweld?

Veilige omgeving voor waarheidsvinding

 • Hoe creëer je een veilige omgeving voor waarheidsvinding?
 • Over welke voorzieningen moet een veilige omgeving beschikken?
 • Hoe voorkom je dat je in een bedreigende situatie terecht komt?
 • Op welke manier ga je om met risico's wanneer je toch in een bedreigende situatie terecht komt?

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor:

 • Hoofden beveiliging
 • Security Managers
 • Integriteitscoördinatoren
 • Bibob coördinatoren
 • Rechercheurs politie
 • Onderzoekers openbaar ministerie
 • Toezichthouders en handhavers
 • Adviseurs recherchebureaus
 • Medewerkers beveiligingsondernemingen
 • Juristen
 • HRM managers
 • Advocaten

 

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy