Cursus Waarheidsvinding

Gesprekstechnieken en conflicthantering

 • De waarheid achterhalen: hoe stelt u de goede vragen en hoe krijgt u de juiste antwoorden?
 • Breng structuur aan in uw onderzoek
 • Kennis en inzicht in de relevante (privacy) wet- en regelgeving
 • Inclusief checklisten, modellen en casus, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt

Ook interessant voor u:

Waarheidsvinding, Gesprekstechnieken en conflicthantering

Om een einde te maken aan een ongewenste situatie is het van cruciaal belang om de waarheid te achterhalen. Alleen op deze manier kan een oplossing worden gevonden om de oorzaak van een ongewenste situatie ongedaan te maken.

 

Tijdens de cursus leert u:

 • Op welke manier u de waarheid kunt achterhalen
 • Hoe u een onderzoek verricht naar een ongewenste situatie
 • Op welke manier u een indringend en confronterend gesprek voert met een betrokkene
 • Hoe u de goede vragen stelt en de juiste antwoorden krijgt
 • Op welke manier u een dossier opbouwt
 • Op welke momenten het van belang is zaken schriftelijk vast te leggen
 • Hoe u een juridisch sluitend rapport samenstelt
 • Hoe u voorkomt dat u in een bedreigende situatie terecht komt tijdens een confronterend gesprek

 Bekijk het programma

 

De cursus waarheidsvinding geeft u:

 • Handvatten voor waarheidsvindingscommunicatie
 • Een methode om structuur aan te brengen in uw onderzoek
 • Kennis en inzicht in de van toepassing zijnde (privacy) wet- en regelgeving
 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door de docenten
 • Verschillende praktijkcases en interactieve werkvormen
 • Handvatten en vaardigheden om een objectief en waardevrij rapport samen te stellen
 • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving, waar u ook na afl oop van de cursus contact kunt onderhouden met uw medecursisten
 • Een certificaat van deelname

 

Tip: download de brochure (pdf)

 

Ook interessant voor u!

Opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein

Integriteit kan het vertrouwen in de overheid maken of breken. Het is dus belangrijk dat ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers integer handelen. Uit recente incidenten binnen de overheid blijkt keer op keer dat het integriteitsbeleid tekort schiet. Heeft u uw integriteitsbeleid wel op orde? Tijdens de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein leert u hoe u komt tot een integriteitsbeleid voor uw organisatie.

Opleiding Bibob coördinator

Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwaspraktijken. Criminelen verplaatsen zich van de onder- naar de bovenwereld. Ze gebruiken plaatselijke infrastructuren en faciliteiten. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet bibob) heeft als doel te voorkomen dat de overheid, door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten onbedoeld criminele activiteiten faciliteert. Hoe voorkomt u dat criminele organisaties zich vestigen in uw gemeente? Tijdens de opleiding bibob coördinator leert u hoe u de wet bibob toepast in uw gemeente.

Cursus Wetgeving & Security

Beveiliging van organisaties krijgt steeds meer aandacht. Zeker met de dreigingen van tegenwoordig staat beveiliging hoog op de prioriteitenlijst binnen veel organisaties. Heeft u de juiste juridische kennis in huis? Tijdens de cursus Wetgeving & Security leert u wat de juridische (on)mogelijkheden zijn op het terrein van security.

Cursus ADM-beleid

Alcohol-, drugs- en medicijnengebruik onder medewerkers op de werkvloer is een veelvoorkomend probleem in Nederland. Productieverlies en ongelukken door middelengebruik komen vooral door verminderd reactievermogen, overschatting en verminderde coördinatie. Bovendien leidt het middelengebruik tot onnodig ziekteverzuim. Hoe voorkomt u met een goed ADM-beleid schade, productieverlies en onnodig ziekteverzuim in uw organisatie? Tijdens de cursus ADM-beleid leert u hoe u productieverlies, onnodig ziekteverzuim en ongelukken veroorzaakt door middelengebruik op de werkvloer voorkomt.

 

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de cursus maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialendie aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de cursus ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profi el aan te maken.

Programma van de cursus Waarheidsvinding

Iedere dag start om 09.00 uur (ontvangst om 08.30 uur) en eindigt om 16.30 uur.

 

Module 1

Waarheidsvinding

Waarheidsvinding

 • Waarom is het van het grootste belang om de waarheid te achterhalen wanneer een ongewenste situatie heeft plaatsgevonden?
 • Welke risico’s loopt u als de waarheid niet achterhaald wordt?
 • Op welke manier kunt u de waarheid achterhalen?
 • Hoe kunt u door de waarheid te achterhalen een eind maken aan ongewenste situaties?
 • Wat doet u zodra u de waarheid heeft achterhaald?

Het verrichten van een onderzoek

 • Op welke manier voert u een onderzoek uit naar een ongewenste situatie?
 • Welke fases doorloopt u tijdens het onderzoek?
 • Welke onderzoeksmogelijkheden en –middelen heeft u ter beschikking en waar is dat geregeld?
 • Wanneer en onder welke voorwaarden mogen onderzoeksmethoden als observatie, heimelijke camera’s en GPS worden ingezet?
 • Wanneer moet de betrokkene geïnformeerd worden dat hij/zij subject van onderzoek is/was?
 • Hoe raadpleegt u open en gesloten bronnen? En welke juridische en praktische randcondities zijn hierbij van belang?
 • Hoe beoordeelt u de onderzoeksgegevens (wat is bewijs en wat zijn bewijsmiddelen)?
 • Op welke manier legt u alle stappen vast in een journaal?
 • Hoe zet u dit alles op papier (tekststructuur afstemmen op de situatie, het scheiden van feiten en meningen, beknopt en begrijpelijk formuleren, handvatten om objectief te schrijven)?

Module 2

Gesprekstechnieken

Gesprekstechnieken voor waarheidsvinding

 • Hoe stelt u de goede vragen en hoe krijgt u de juiste antwoorden?
 • Hoe vraagt u door om de juiste informatie boven tafel te krijgen?
 • Op welke wijze anticipeert u op lastige situaties?
 • Hoe brengt u structuur aan in het gesprek?
 • Wat kunt u afleiden uit non-verbale communicatie?
 • Op welke manier confronteert u de betrokkene met de
  uitkomsten van het onderzoek?

Gesprekspartners

 • Welke type gesprekspartners zijn er te onderscheiden?
 • Wat zijn de motieven van de gesprekspartners? En hoe kun u deze achterhalen?
 • Hoe gaat u om met een zwijgende gesprekspartner?
 • Wat doet u als u te maken heeft met een agressieve gesprekspartner?

Dossiervorming

 • Hoe komt u tot een goed dossier?
 • Op welke moment is het van belang om zaken schriftelijk vast te leggen?
 • Wat zijn de handvatten om objectief en waardevrij gespreksverslagen en rapportages op te stellen?

Het complete programma in 1 overzicht? download de brochure (pdf)


Module 3

Conflicthantering

Aangifte

 • Wat is een aangifte?
 • Op welke manier wordt een aangifte opgesteld? En welke informatie is hiervoor nodig?
 • Wat is het verschil tussen een onderzoeksrapport en een aangifte?
 • Waarom doet u aangifte en hoe doet u dat?

Agressie, intimidatie en geweld

 • Op welke manier voert u een indringend en confronterend gesprek met een betrokkene?
 • Met welke risico’s (agressie, intimidatie en geweld) heeft u mogelijk te maken bij het voeren van een gesprek met een betrokkene?
 • Welke verschijningsvormen van agressie, intimidatie en geweld kunnen zich voordoen? En wat is de mogelijkeimpact hiervan?
 • Hoe kunt u tijdens een gesprek agressie, intimidatie en geweld vermijden?
 • Op welke manier kunt u adequaat reageren als door uw gesprekspartner toch gebruik wordt gemaakt van agressie, intimidatie en/of geweld?

Veilige omgeving voor waarheidsvinding

 • Hoe creëert u een veilige omgeving voor waarheidsvinding?
 • Over welke voorzieningen moet een veilige omgeving beschikken?
 • Hoe voorkomt u dat u in een bedreigende situatie terecht komt?
 • Op welke manier gaat u om met risico’s wanneer u toch in een bedreigende situatie terecht komt?

Tijdschema

08.30 Ontvangst met koffie en thee
09.00 Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 Lunchpauze
13.30 Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
16.30 Afsluiting van de module

Uw docenten:

 

 • Riekje Stokes, zelfstandig communicatiedeskundige en recherchepsycholoog, expert op het terrein van verhoormethodieken
 • Piet van Gelder, particulier onderzoeker op het gebied van security en anti-fraude en voormalig rechercheur bij de politie, gespecialiseerd in het uitvoeren van onderzoek naar misstanden
 • Bregje De Lannoy – Walenkamp, zelfstandig trainer op het terrein van schriftelijke communicatie, traint security professionals in het objectief vastleggen van verkregen informatie

 

Tip: download de brochure (pdf)

Algemene informatie over de cursus Waarheidsvinding

Data & locatie

 • 6, 13 & 20 december 2018

BCN Utrecht
Daltonlaan 100
3584 BJ  Utrecht
030 - 256 73 91
Routebeschrijving

 

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor:

 • Hoofden beveiliging
 • Security Managers
 • Integriteitscoördinatoren
 • Bibob coördinatoren
 • Rechercheurs politie
 • Onderzoekers openbaar ministerie
 • Toezichthouders en handhavers
 • Adviseurs recherchebureaus
 • Medewerkers beveiligingsondernemingen
 • Juristen
 • HRM managers
 • Advocaten

 

Uw investering

De kosten van deze cursus bedragen €2.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffi e, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Voor inhoudelijke vragen belt u met:

Tonnie van Zanten
040 - 2 972 780

 

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de cursus maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialendie aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de cursus ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profi el aan te maken.


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus Waarheidsvinding

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Waarheidsvinding start op 6, 13 & 20 december 2018 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 3-daagse cursus
Prijs: €2499,- excl. btw
Datum: 6, 13 & 20 december 2018
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Bent u onze STAR?

Dan kunt u sparen voor een gratis opleidingsbudget bij ons!

Bekijk de voorwaarden

Relevant aanbod

1 Nov

Opleiding Bibob coördinator

Voorkom dat uw gemeente criminele organisaties faciliteert! Leer in 5 dagen alles over de wet Bibob. Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht
1 Nov

Opleiding Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid

Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare orde en Veiligheid ontwikkelt u zichzelf in 7 dagen tot veiligheidsregisseur. U hoort alles over de nieuwe taken en verantwoordelijkheden op het terrein van veiligheid. Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht
6 Nov

Cursus Cameratoezicht in de openbare ruimte

Bevorder de veiligheid in de omgeving met cameratoezicht. Lees meer
Type: 4-daagse cursus | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
20 Nov

Cursus Humanitaire innovatie

Het toepassen van nieuwe technologie en data oplossingen in de ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp Lees meer
Type: 5-daagse cursus | | Lokatie:The Hague Humanity Hub
27 Nov

Congres Drones in het publieke domein

De technologie ontwikkelt zich razend snel waardoor er steeds nieuwe mogelijkheden ontstaan. Leer wat de technologische mogelijkheden zijn van drones en voor welke doeleinden drones kunnen worden ingezet. Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:RAI Amsterdam

Alle events