Opleiding (digitale) Gegevensuitwisseling in de zorg

Versnel het digitaal uitwisselen van gegevens

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Houd mij op de hoogte

Maak een concreet gegevensuitwisselingsplan voor jouw organisatie!

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz)  gaat over de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek. Precies wat een zorgverlener nodig heeft om een accuraat behandelplan op te stellen en vermijdbare fouten te voorkomen. Elektronische gegevensuitwisseling heeft ook als doel de administratieve lasten van zorgverleners te verminderen en te zorgen die meer tijd aan hun patiënten kunnen besteden. 

Maar wat betekent dat dan voor jouw zorgorganisatie of afdeling? En hoe wissel je persoonsgegevens op de juiste manier uit? Waar moet je op letten bij apps en technologieën nu zorg op afstand blijvend onderdeel van de zorg zal zijn?

Ga nu concreet aan de slag met de Wegiz en zorg dat je de gegevensuitwisseling kunt waarborgen voor jouw organisatie.

Deze cursus is praktijkgericht en specifiek ontwikkeld voor de zorgsector.

In deze opleiding hoor je alles over:

 • Het versnellen van gegevensuitwisseling in de zorg
 • Actuele en toekomstige (wettelijke) kaders
 • Omgaan met technologische ontwikkelingen

Jouw eigen praktijkcase is de basis!

In deze opleiding leer je:

 • Een concreet gegevensuitwisselingsplan opzetten
 • Aangeven wat de mogelijkheden zijn binnen het actuele juridische kader
 • Goed en toepasbaar beleid maken aangaande gegevensuitwisseling
 • Bepalen hoe om te gaan met nieuwe technologie zoals apps om de digitalisering te kunnen versnellen

Bekijk het programma

Na het volgen van deze opleiding kan je:

 • In samenwerking/-spraak met (keten-)partners een gegevensuitwisselingsplan opzetten
 • Bepalen wat de mogelijkheden en randvoorwaarden zijn binnen het actuele juridische kader
 • Een goed en toepasbaar beleid maken aangaande gegevensuitwisseling
 • Omgaan met nieuwe technologie zoals apps om de digitalisering te kunnen versnellen
 • Pro-actief aan de slag met het digitaal uitwisselen van persoonsgegevens
 • Binnen de juridische kaders en de ontwikkelingen digitale gegevensuitwisseling toepassen
 • Een doeltreffend beleid vormen en in de uitvoering verantwoord beslissingen maken.

Hoofddocent aan het woord

Marlieke Bakker, hoofddocent van de opleiding Digitale gegevensuitwisseling in de zorg, vertelt in deze video wat de nieuwe wet rond Gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) precies inhoudt, wat de gevolgen voor de zorgsector zijn, waarom je hier als organisatie nu mee aan de slag moet gaan én hoe de opleiding Digitale gegevensuitwisseling in de zorg je hierbij kan ondersteunen.

Resultaat

Een raamwerk met een praktische vertaling van het van toepassing zijnde juridisch kader en daarmee met de te nemen stappen bij het veilig en verantwoord inrichten van huidige en toekomstige gegevensuitwisseling. Na de opleiding heb je een gegevensuitwisselingsplan voor jouw organisatie/ afdeling of heb je het bestaande plan toekomstbestendig ingericht.

Deelnemer over de opleiding

"De opleiding geeft een goed en praktisch bruikbaar overzicht van de belangrijkste wetgeving bij gegevensuitwisseling in de zorg".

Programma van het leertraject (digitale) Gegevensuitwisseling in de zorg

 

Module 1

Gegevensuitwisselingsplan

Leerdoel: Na deze module ben je bekend met het gegevensuitwisselingsplan en de wijze waarop dit jou kan helpen gegevens veilig uit te wisselen.

 • Wat is een gegevensuitwisselingsplan?
 • Wat is de meerwaarde van een gegevensuitwisselingsplan?
 • Hoe kan jij het gegevensuitwisselingsplan inzetten in jouw organisatie?
 • Hoe is het gegevensuitwisselingsplan opgebouwd?
 • Welke stakeholders kunnen worden betrokken bij een gegevensuitwisselingsplan??

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 2

Het Kader

Leerdoel: Na deze module ben je bekend met het relevante juridisch kader bij het uitwisselen van gegevens en kun je de diverse wetten en regels praktisch toepassen.

 • Welk juridisch kader is van toepassing op het uitwisselen van gegevens in de zorg?
 • Wat kan en mag met gegevens binnen dit kader?
 • Hoe maak je een praktische vertaling van dit juridisch kader?
 • Wat kan en mag met het toepassen van nieuwe technologie?
 • Welke afspraken maak je met leveranciers en samenwerkingspartners?
 • Hoe wissel je elektronische medische gegevens uit?

Module 3

Compliance

Leerdoel: Na deze module heb je kennis van de mogelijkheden en verplichtingen bij het uitwisselen van (bijzondere) persoonsgegevens met verschillende partijen.

 • Hoe bepaal je welke vereisten gelden in een specifieke situatie van gegevensuitwisseling?
 • Hoe maak je afwegingen bij de vormgeving aan die vereisten?
 • Hoe kom je met betrokken partijen op een lijn qua interpretatie van en vormgeving aan die vereisten?
 • Hoe bepaal je over en weer de verantwoordelijkheden onder de AVG en/of nationale wetgeving en hoe geef je die vorm?
 • Wat is de juridische relevantie van een samenwerkingsverband?
 • Hoe bepaal je en toon je aan dat de vormgeving van de gegevensuitwisseling voldoet aan de vereisten?

Module 4 

Leerdoel: Na deze module beschik je over praktische voorbeelden om gegevensuitwisseling veilig te laten plaatsvinden.

De praktijk

 • Welke mogelijkheden zijn er om gegevens uit te wisselen met derden?
 • Van welke voorbeelden kunnen we leren (goed en minder goed)?
 • Welke technologieën / systemen kunnen worden ingezet om gegevens veilig uit te wisselen?
 • Welke juridische afspraken zijn belangrijk voor een veilige gegevensuitwisseling?
 • Wat zijn de actualiteiten op het gebied van gegevensuitwisseling in de zorg?

Module 5

Leerdoel: Na deze sessie heb je jouw kennis verdiept, staat jouw gegevensuitwisselingsplan in de steigers en heb je een antwoord gekregen op al je openstaande vragen.

Presentatie gegevensuitwisselingsplan

 • Presenteer je het (concept)gegevensuitwisselingsplan;
 • Ontvang je feedback van de docenten en je mede-cursisten;
 • Wissel je ervaringen uit;
 • Stel je vragen uit de praktijk en verdiep de opgedane kennis.

Dit leertraject is speciaal bestemd voor:

 • Kwaliteit en beleidsfunctionaris
 • Functionaris Gegevensbescherming
 • Hoofd afdeling
 • Informatiebeveiliger
 • Kwaliteitsmanager
 • Lijnmanager
 • IT manager
 • Medewerker communicatie
 • Privacy Officer
 • Informatiebeveiliger

Werkzaam binnen de Zorgsector zoals:

 • Universitair medische centra
 • Ziekenhuizen
 • GGZ
 • Gehandicaptenzorg
 • Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)
 • Laboratoria en ambulancdiensten
 • Overige Zorg en Welzijn

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Hoi, Ik ben Sandra en ben een specialist op dit vakgebied. Je kunt mij bereiken via onderstaande gegevens of via de chat.

040 2972 770 sandra.donkers@sbo.nl

Productaanbod