Cursus Zicht op ziekenhuizen

Alles over de financiering en organisatie van ziekenhuizen

 • De belangrijkste spelers, hun rollen en doelen
 • Up-to-date over veranderingen en relevante wetgeving m.b.t. ziekenhuizen
 • Verschillende toepasbare organisatiemodellen
 • De wijze waarop ziekenhuizen gefinancierd worden
 • Invoering van integrale tarieven en systeemwijzigingen

Vorige edities beoordeeld met een 8 gemiddeld!

Ook interessant voor u of uw collega:
Opleiding Financieel Management voor Non-Financials in de Zorg
Leer als non-financial de basics van financieel management!

Werken in een ziekenhuis: Een continu veranderend werkveld

Een ziekenhuis wordt steeds meer gezien als een maatschappelijke onderneming binnen een complex werkveld en is daarin een belangrijke (samenwerkings)partner voor de overheid, zorgverzekeraars, patienten en andere zorgaanbieders in de regio. De wereld van ziekenhuizen is echter continu in ontwikkeling. Zo verandert de rol van medisch specialisten binnen ziekenhuizen, gaan zorgverzekeraars zorg selectiever inkopen en wordt er middels interne bekostiging meer gestuurd op prestaties.
Met de curus Zicht op ziekenhuizen bent u in 2 dagen volledig op de hoogte van de financiering en organisatie van ziekenhuizen.

 

Ziekenhuizen hebben ook te maken met:

 • Continu veranderende wet- en regelgeving
 • Hogere eisen voor de kwaliteit, veiligheid en registratie van zorg
 • De groeiende regisserende rol van de zorgverzekeraars
 • Marktwerking en concurrentie
 • Publicatie van cijfers en indienen van jaarrekening
 • Ontwikkelingen op medisch- en IT-gebied

 

Een waardig gesprekspartner in uw werkveld

Werkt u in een ziekenhuis? Of heeft u in uw werk veel te maken met ziekenhuizen? Dan is het voor u van belang op de hoogte te zijn van de werkwijze en ontwikkelingen in en rond deze organisaties. Op deze manier kunt u uw strategie ontwikkelen aan de hand van relevante aanknopingspunten. 

Bekijk het programma

 

In slechts twee dagen krijgt u met de cursus Zicht op ziekenhuizen volledig zicht op:

 • Interne bekostiging
 • Financiering en bekostiging van ziekenhuizen
 • Relevante wetgeving rondom ziekenhuizen
 • Veranderende rol van medisch specialisten: vrijgevestigd versus loondienst
 • Positie in Nederland: concurrentie, samenwerking of fusie?
 • Marketing en marktpositionering van ziekenhuizen
 • Besluitvorming in ziekenhuizen
 • Zorgverzekeraars en zorginkoop ziekenhuizen

Een must voor iedereen die met of in een ziekenhuis werkt!

 

Cursus op maat

Ongeveer 2 weken voor aanvang van de cursus ontvangt u een intakeformulier. Hierop kunt u aangeven wat concreet uw leerdoelen zijn en wat uw verwachtingen zijn over deze cursus. De docenten kunnen zich hierdoor optimaal voor u voorbereiden.

Download de brochure (pdf)

 

Voor iedereen hetzelfde startniveau!

U ontvangt op de eerste cursusdag het boek “Organisatie van de gezondheidszorg” van Jan Maarten Boot!

Reacties van eerdere deelnemers:

 • “Goede docenten, geeft duidelijk inzicht in complexe materie, waardevolle interactie ook met medecursisten”.
 • “De opleiding heeft een goed inzicht gegeven. Heel goed voor personen die een totaalbeeld willen krijgen op ziekenhuizen”.
 • “Goede combinatie van theorie en praktijk, verschillende invalshoeken zijn belicht”.
 • “Positief: breed scala onderwerpen/sprekers”.
 • “Informatief, goed georganiseerd, enthousiaste en inhoudelijk goede sprekers”.

Programma van de Cursus Zicht op ziekenhuizen

Beide dagen starten om 09:30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigen om 17.00 uur.

 

Dag 1: 3 oktober 2018

Financiering en sturing van zorg

 • Rol politiek en Ministerie van VWS
 • Toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg
 • Budgettair kader zorg
 • Marktwerking en maatschappelijk ondernemen
 • Ontwikkeling van het ziekenhuisstelsel in Nederland
 • Value Based Healthcare

Jan Maarten Boot, voormalig hoofddocent, UMC Utrecht

 

Zorgverzekeraars en zorginkoop ziekenhuizen

 • Markt van ziekenhuizen/medisch-specialistische zorg
 • Zorginkoop als cyclisch proces
 • Zorginkoopmodellen
 • Zorginkoop: prijs en kwaliteit
 • Kwaliteit: medisch inhoudelijke kwaliteit, klantervaring en doelmatigheid
 • Recente ontwikkelingen in de zorginkoopmarkt

Arnoud Zanen, senior zorginkoper medisch specialistische zorg bij a.s.r.

 

Financiering en bekostiging ziekenhuizen

 • Opbrengsten ziekenhuizen
  • Prestatiebekostiging
  • Contractering ziekenhuiszorg
  • Diagnose Behandel Combinaties (DBC)
   • De achtergrond van DBC en de ontwikkeling van DOT
   • De inhoud en werking van DBC
   • Bekostiging op basis van DBC
 • Interne beheersing
  • Planning & Control cyclus
  • Kosten en inkomsten ziekenhuizen
  • Bekostiging medisch specialisten
  • Integrale en decentrale sturing
  • Uitbesteden en aanbesteden
  • Financiering & Liquiditeit
 • Kostprijsberekening
  • Opbouw kostprijzen: soorten kosten
  • Kostenplaatsmethode
  • Verdeelsleutels

 Hans Gellekink, manager Finance & Control van het Isala ziekenhuis

 


 Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure!


Dag 2: 4 oktober 2017

Het ziekenhuislandschap

 • Ziekenhuizen 
 • Specialisten 
 • Zorgverzekeraars 
 • Patiëntenverenigingen 
 • Overheid 
 • Koepels
 • E-health

Dr. Wouter van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur van het Zaans Medisch Centrum (ZMC)

 

Interne organisatie

 • Organisatievormen ziekenhuizen
 • Plaats van de medisch specialist: Het nieuwe Medische Specialistische Bedrijf 
 • Praktijkvariatie: vergelijking kwaliteit/geld

Dr. Wouter van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur van het Zaans Medisch Centrum (ZMC)

 

Externe organisatie

 • Concurrentie en samenwerking: fusies en regionale maatschappen
 • Strategisch management 
 • Positionering 
 • Transmuralisering, concentratie, regionalisering in de curatieve zorg
 • Ontwikkeling van anderhalve lijn: gevolgen voor ziekenhuizen en huisartsen

Dr. Wouter van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur van het Zaans Medisch Centrum (ZMC)

 

Medisch specialist aan het woord

 • Kwaliteit en veiligheid
 • Veranderende positie medisch specialist

Dr. Angelo Hooker, gynaecoloog, Zaans Medisch Centrum (ZMC)

Uw deskundige docenten:

 

Dr. Wouter van der Kam
Wouter is sinds 2014 voorzitter Raad van Bestuur bij het Zaans Medisch Centrum (ZMC). Wouter heeft een brede bestuurlijke achtergrond in de gezondheidszorg en is o.a. werkzaam geweest als bestuursvoorzitter van de Antonius Zorggroep, bestuursvoorzitter van Zorggroep Middenveld en directeur medische- en verpleegkundige zaken bij de Isala Klinieken. Wouter heeft zelf een medische achtergrond en is zijn loopbaan begonnen als huisarts.Jan Maarten Boot 
Jan Maarten was jarenlang werkzaam in het post-academische onderwijs vanwege zijn hoofddocentschap bij het UMC Utrecht en de Netherlands School of Public and Occupational Health. Hij startte zijn carrière in het ziekenhuismanagement en vervolgde zijn loopbaan bij het instituut voor Ziekenhuiswetenschappen van de Universiteit Utrecht, waar hij onderzoek deed naar samenwerking en fusies van intramurale instellingen. Jan Maarten is auteur van het handboek ‘De Nederlandse Gezondheidszorg’.Hans Gellekink
Hans is manager Finance & Control van het Isala ziekenhuis.Arnoud Zanen
Arnoud is senior zorginkoper medisch specialistische zorg bij a.s.r.

 

Dr. Angelo Hooker
Angelo is gynaecoloog bij het Zaans Medisch Centrum (ZMC). Tijdens zijn opleiding heeft Angelo als arts-assistent gewerkt in het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) en het Academisch Medisch Centrum (AMC). Vervolgens begon hij in 2007 met de specialisatie tot gynaecoloog in het (huidige) VU medisch centrum (VUmc) en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. Sinds 1 april 2013 is Hooker werkzaam als gyneacoloog in het Zaans Medisch Centrum (ZMC) met als aandachtsgebied algemene gynaecologie en fertiliteit.

Algemene informatie over de Cursus Zicht op ziekenhuizen

 

Data & locatie

 •  3 en 4 oktober 2018

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving

 

Tijdschema

09:00 uur - Ontvangst
09:30 uur - Aanvang ochtendprogramma
12:30 uur - Lunch
13:30 uur - Aanvang middagprogramma
17:00 uur - Afsluiting
Tussendoor vinden koffie- en theepauzes plaats.

 

Voor wie bestemd?

(nieuwe) beleidsmedewerkers & managers vanuit: 

 • Farmaceutische industrie 
 • Ziekenhuizen 
 • Gezondheidszorg gerelateerde ICT-bedrijven
 • Koepelorganisaties, belangenverenigingen en overlegorganen
 • Zorgverzekeraars en zorgkantoren
 • Adviseurs gezondheidszorg

En verder iedereen die geïnteresseerd is in de achtergronden van de Nederlandse Gezondheidszorg!

 

Uw investering

De investering voor deze dagen bedraagt € 1.799,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches, het boek "Organisatie van de gezondheidszorg" en toegang tot de online leeromgeving.

 

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de cursus maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de cursus ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Wendy Bekkers
Opleidingsadviseur 
Tel. 040 - 2 972 760

 

Verantwoordelijk voor het programma

Mitchel de Jager
Opleidingsmanager

Judith Bijnen
Opleidingscoördinator


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus Zicht op ziekenhuizen

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Zicht op ziekenhuizen start op 3 en 4 oktober 2018 in La Vie Utrecht!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 2-daagse cursus
Prijs: €1.799,- excl. btw
Datum: 3 en 4 oktober 2018
Beoordeling (315):
8,0 / 10
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Wendy Bekkers  

Opleidingsadviseur
Wendy Bekkers

  

040 - 297 27 60