Cursus Zicht op ziekenhuizen

Alles over de financiering en organisatie van ziekenhuizen

 • De belangrijkste spelers, hun rollen en doelen
 • Up-to-date over actuele veranderingen en relevante wetgeving m.b.t. ziekenhuizen
 • Verschillende toepasbare organisatiemodellen
 • De wijze waarop ziekenhuizen gefinancierd worden
 • Invoering van integrale tarieven en systeemwijzigingen

Vorige edities beoordeeld met een 9 gemiddeld!

Ook interessant voor jou of je collega:
2-daagse cursus Actueel Inzicht in de Gezondheidszorg
Alles wat je moet weten over de Nederlandse Gezondheidszorg!

Werken in een ziekenhuis: in de frontlinie van een pandemie

Een ziekenhuis wordt steeds meer gezien als een maatschappelijke onderneming binnen een complex werkveld en is daarin een belangrijke (samenwerkings)partner voor de overheid, zorgverzekeraars, patienten en andere zorgaanbieders in de regio. Deze al snel veranderende wereld is ook nog eens versneld door de corona pandemie.

Ook in de komende periode staan er binnen de ziekenhuiswereld een aantal grote veranderingen op stapel! Met de cursus Zicht op ziekenhuizen ben je in 2 dagen volledig op de hoogte van de financiering en organisatie van ziekenhuizen.

 

Ziekenhuizen hebben ook te maken met:

 • Continu veranderende wet- en regelgeving
 • Hogere en andere eisen voor de kwaliteit, veiligheid en registratie van zorg
 • De grote rol van de zorgverzekeraars Publicatie van cijfers en indienen jaarrekening
 • Marktwerking, concurrentie en nauwe samenwerking in een pandemie
 • Innovaties op medisch- , farmaceutisch en IT-gebied

 

Een waardig gesprekspartner in jouw werkveld

Werk je in een ziekenhuis of wil je gaan werken in een ziekenhuis? Of heb je in jouw werk veel te maken met ziekenhuizen? Dan is het voor jou van belang op de hoogte te zijn van de werkwijze en actuele ontwikkelingen in en rond deze organisaties. Op deze manier kun je jouw strategie en werkwijze ontwikkelen aan de hand van relevante ontwikkelingen van 2021. 

Download de brochure (pdf)

 

Je krijgt met de cursus Zicht op ziekenhuizen volledig zicht op:

 • Financiering en bekostiging van ziekenhuizen
 • Relevante wetgeving rondom ziekenhuizen
 • Veranderende rol van medisch specialisten: vrijgevestigd versus loondienst
 • Positie in Nederland: concurrentie, samenwerking of fusie?
 • Marketing en marktpositionering van ziekenhuizen
 • Besluitvorming in ziekenhuizen
 • Zorgverzekeraars en zorginkoop ziekenhuizen
 • De grote impact van de corona pandemie op bovenstaande thema’s

Een must voor iedereen die met of in een ziekenhuis werkt!

 

Een waardig gesprekspartner in slechts twee dagen:

 • Je kent de belangrijkste spelers, diens rollen en doelen
 • Je bent up-to-date over relevante wetgeving en aankomende veranderingen door de coronapandemie
 • Je bent in staat verschillende toepasbare organisatiemodellen te doorgronden
 • Je kent de algemene financiering binnen de zorg en de specifieke financiering binnen ziekenhuizen

Bekijk het programma

 

Jouw praktijk centraal

Tijdens deze dagen gaan we nadrukkelijk aan de slag met vraagstukken uit jouw eigen praktijk. We geven ruimte om vraagstukken in te brengen en met elkaar hierover na te denken. Samen brengen we je vraagstukken (echt) verder. Voorafgaand aan de opleiding neemt hoofddocent Wouter van der Kam contact op om de belangrijkste vragen en leerwensen te inventariseren.

 

Reacties van eerdere deelnemers:

 • “Goede docenten, geeft duidelijk inzicht in complexe materie, waardevolle interactie ook met medecursisten”.
 • “De opleiding heeft een goed inzicht gegeven. Heel goed voor personen die een totaalbeeld willen krijgen op ziekenhuizen”.
 • “Goede combinatie van theorie en praktijk, verschillende invalshoeken zijn belicht”.
 • “Positief: breed scala onderwerpen/sprekers”.
 • “Informatief, goed georganiseerd, enthousiaste en inhoudelijk goede sprekers”.

Programma van de Cursus Zicht op ziekenhuizen

Beide dagen starten om 09:30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigen om 17.00 uur.

 

Dag 1:

Leerdoel: Na Module 1 heb je zicht op de interne beheersing, zorginkoop en financiering van ziekenhuizen.

Financiering en sturing van zorg

 • Rol politiek en Ministerie van VWS
 • Toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg
 • Financiering voor en na de corona pandemie
 • Marktwerking en maatschappelijk ondernemen
 • Ontwikkeling van het ziekenhuisstelsel in Nederland
 • Value Based Healthcare

Dr. Wouter van der Kam, hoofddocent, bestuursvoorzitter van de Saxenburgh Groep

Zorgverzekeraars en zorginkoop ziekenhuizen

 • Markt van ziekenhuizen/medisch-specialistische zorg
 • Zorginkoop als cyclisch proces
 • Zorginkoopmodellen voor en na de corona pandemie
 • Zorginkoop: prijs en kwaliteit
 • Kwaliteit: medisch inhoudelijke kwaliteit, klantervaring en doelmatigheid
 • Recente ontwikkelingen in de zorginkoopmarkt: hoe kopen we ziekhuiszorg in voor 2021

Financiering en bekostiging ziekenhuizen

 • Opbrengsten ziekenhuizen voor en na de corona pandemie
  • Prestatiebekostiging
  • Contractering ziekenhuiszorg
  • Diagnose Behandel Combinaties (DBC)
   • De achtergrond van DBC en de ontwikkeling van DOT
   • De inhoud en werking van DBC
   • Bekostiging op basis van DBC
 • Interne beheersing
  • Planning & Control cyclus
  • Kosten en inkomsten ziekenhuizen
  • Bekostiging medisch specialisten
  • Integrale en decentrale sturing
  • Uitbesteden en aanbesteden
  • Financiering & Liquiditeit
 • Kostprijsberekening
  • Opbouw kostprijzen: soorten kosten
  • Kostenplaatsmethode
  • Verdeelsleutels
  • De rol en financiering van het Medisch Specialistisch Bedrijf

Hans Gellekink, Manager Finance & Control van het Isala Ziekenhuis


 Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure!


Dag 2:

Leerdoel: Na Module 2 heb je zicht op interne en externe organisatie van ziekenhuizen, tevens heb je zicht op kwaliteit en veiligheid gekregen van professionals die in ziekenhuizen werken.

Het ziekenhuislandschap in 2021

 • Ziekenhuizen
 • Specialisten
 • Zorgverzekeraars
 • Patiëntenverenigingen
 • Overheid
 • Koepels en crisesorganisaties
 • eHealth

Dr. Wouter van der Kam, hoofddocent, bestuursvoorzitter van de Saxenburgh Groep

Interne organisatie

 • Organisatievormen ziekenhuizen
 • Plaats van de medisch specialist: Het nieuwe Medische Specialistische Bedrijf
 • Risicomanagement
 • Kwaliteitssystemen
 • De invloed van de corona pandemie op de interne organisatie

Dr. Wouter van der Kam, hoofddocent, bestuursvoorzitter van de Saxenburgh Groep

Externe organisatie

 • Concurrentie en samenwerking: fusies en regionale maatschappen
 • Strategisch management en samenwerking in 2021
 • Positionering
 • Transmuralisering, concentratie, regionalisering in de curatieve zorg
 • Ontwikkeling van anderhalve lijn: gevolgen voor ziekenhuizen en huisartsen

Dr. Wouter van der Kam, hoofddocent, bestuursvoorzitter van de Saxenburgh Groep

Medisch specialist aan het woord

 • Kwaliteit en veiligheid
 • De positie medisch specialist
 • kwaliteit en veiligheid in het coronatijdperk

Dr. Angelo Hooker, gynaecoloog, Zaans Medisch Centrum (ZMC)

De hoofddocent:

Dr. Wouter van der Kam
Dr. Wouter van der Kam is gepromoveerd in de communicatie binnen de gezondheidszorg en heeft meer dan 18 jaar ervaring als bestuurder van verschillende zorggroepen, waaronder de Antonius Zorggroep en het Zaans Medisch Centrum. Momenteel is Wouter bestuursvoorzitter van de Saxenburgh Groep. Met zijn focus op samenwerkingen en netwerken, brengt hij huisartsen, ziekenhuiszorg en ouderzorg uit de regio samen.

 

Deskundige docenten:

Hans Gellekink
Hans is Manager Finance & Control van het Isala Ziekenhuis.

Dr. Angelo Hooker
Angelo is gynaecoloog bij het Zaans-Medisch Centrum (ZMC). Tijdens zijn opleiding heeft Angelo als arts-assistent gewerkt in het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) en het Academisch Medisch Centrum (AMC). Vervolgens begon hij in 2007 met de specialisatie tot gynaecoloog in het (huidige) VU medisch centrum (VUmc) en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. Sinds 1 april 2013 is Hooker werkzaam als gynaecoloog in het Zaans Medisch Centrum (ZMC) met als aandachtsgebied algemene gynaecologie en fertiliteit.

Martin Gengler
Teammanager zorginkoop MSZ, inkoop medisch specialistische zorg bij Menzis.

Algemene informatie over de Cursus Zicht op ziekenhuizen

 

Data & locatie

 •  2 en 3 juni 2021

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
Tel. 030 256 73 91

Routebeschrijving

 

Tijdschema

09:00 uur - Ontvangst
09:30 uur - Aanvang ochtendprogramma
12:30 uur - Lunch
13:30 uur - Aanvang middagprogramma
17:00 uur - Afsluiting
Tussendoor vinden koffie- en theepauzes plaats.

 

Voor wie bestemd?

Speciaal ontwikkeld voor nieuwe professionals, managers en kwaliteitsfunctionarissen in de gezondheidszorg:

 • Ziekenhuizen
 • Verpleeg- en verzorging en thuiszorg (VVT)
 • GGZ
 • Eerstelijnszorg
 • Koepelorganisaties
 • Zorgverzekeraars


Ook zeer geschikt voor partners van buiten de zorg, waaronder:

 • Beleidsadviseur van gemeenten en provincies
 • Bouw- en vastgoedorganisaties in de gezondheidszorg
 • Farmaceutische industrie
 • Groothandel- en drogisterijbranche
 • Dienstverleners (ICT en juristen)
 • Adviseurs en consultants in de gezondheidszorg

 

Cursus op maat

Ongeveer 2 weken voor aanvang van de cursus ontvang je een intakeformulier. Hierop kun je aangeven wat concreet jouw leerdoelen zijn en wat jouw verwachtingen zijn over deze cursus. De docenten kunnen zich hierdoor optimaal voor je voorbereiden.

 

Jouw investering

De investering voor deze dagen bedraagt € 1.799,- (excl. btw) per persoon.
Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

Profiteer van de combi-korting!

Ben je geïnteresseerd in deze cursus én ook in de cursus Actueel inzicht in de Gezondheidszorg? Maak dan gebruik van de aantrekkelijke combi-korting! Neem hiervoor contact op met onze opleidingsadviseur Marjan Muller.

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Nicole Vonk
Opleidingsadviseur 
Tel. 040 - 2 972 740

 

Verantwoordelijk voor het programma

Lotte van Dun
Opleidingsmanager

Lianne Lokker
Opleidingscoördinator


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Zicht op ziekenhuizen


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Cursus Zicht op ziekenhuizen

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Zicht op ziekenhuizen start op 2 en 3 juni 2021 in BCN Utrecht Daltonlaan!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 2-daagse cursus
Prijs: €1.799,- excl. btw
Datum: 2 en 3 juni 2021
Beoordeling (20):
9,0 / 10
Studiepunten: 12
Locatie: BCN Utrecht Daltonlaan

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nicole Vonk  

Opleidingsadviseur
Nicole Vonk

  

040 - 2 972 740