Cursus Zicht op Ziekenhuizen

Alles over de financiering en organisatie van ziekenhuizen

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Werken in een ziekenhuis: in de frontlinie van een pandemie

Ziekenhuizen zijn maatschappelijke organisaties binnen een complex werkveld. Zo hebben ziekenhuizen nauw te maken met beleidsveranderingen van de overheid, wet- en regelgeving, inkoopplannen van zorgverzekeraars en aandachtsgebieden van andere zorgaanbieders binnen de regio. Ook ontwikkelingen op het vlak van eHealth, kwaliteit, registratie van zorg en innovaties op medisch- farmaceutisch- en technologisch vlak hebben grote invloed op de organisatie en financiering van ziekenhuizen. Deze al snel veranderende wereld is ook nog eens versneld door de corona pandemie.

Ook in de komende periode staan er binnen de ziekenhuiswereld een aantal grote veranderingen op stapel! Met de cursus Zicht op ziekenhuizen ben je in 2 dagen volledig op de hoogte van de financiering en organisatie van ziekenhuizen.

Download de brochure

Ziekenhuizen hebben ook te maken met:

 • Continu veranderende wet- en regelgeving
 • Hogere en andere eisen voor de kwaliteit, veiligheid en registratie van zorg
 • De grote rol van de zorgverzekeraars Publicatie van cijfers en indienen jaarrekening
 • Marktwerking, concurrentie en nauwe samenwerking in een pandemie
 • Innovaties op medisch- , farmaceutisch en IT-gebied

Een waardig gesprekspartner in jouw werkveld

Werk je in een ziekenhuis of wil je gaan werken in een ziekenhuis? Of heb je in jouw werk veel te maken met ziekenhuizen? Dan is het voor jou van belang op de hoogte te zijn van de werkwijze en actuele ontwikkelingen in en rond deze organisaties. Op deze manier kun je jouw strategie en werkwijze ontwikkelen aan de hand van relevante ontwikkelingen van 2021. 

Bekijk het programma

Je krijgt met de cursus Zicht op ziekenhuizen volledig zicht op:

 • Het speelveld, de krachten en bedreigingen van ziekenhuizen in 2021 en verder
 • Besturing, organisatie en management van ziekenhuizen in de dagelijkse praktijk besproken vanuit de bestuurskamer
 • De interne en externe organisatie van ziekenhuizen
 • Kwaliteit en veiligheid vanuit de medisch specialist

Een must voor iedereen die met of in een ziekenhuis werkt!

Jouw praktijk centraal

Tijdens deze dagen gaan we nadrukkelijk aan de slag met vraagstukken uit jouw eigen praktijk. We geven vooraf en tijdens de cursus ruimte om vraagstukken in te brengen en met elkaar hierover na te denken. Samen brengen we je vraagstukken (echt) verder.

Reacties van eerdere deelnemers:

 • “Goede docenten, geeft duidelijk inzicht in complexe materie, waardevolle interactie ook met medecursisten”.
 • “De opleiding heeft een goed inzicht gegeven. Heel goed voor personen die een totaalbeeld willen krijgen op ziekenhuizen”.
 • “Goede combinatie van theorie en praktijk, verschillende invalshoeken zijn belicht”.
 • “Positief: breed scala onderwerpen/sprekers”.
 • “Informatief, goed georganiseerd, enthousiaste en inhoudelijk goede sprekers”.

Programma van de Cursus Zicht op ziekenhuizen

Beide dagen starten om 09:30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigen om 17.00 uur.

Dag 1: 

Leerdoel: Na Module 1 heb je zicht op de interne beheersing, zorginkoop en financiering van ziekenhuizen.

Financiering en sturing van zorg

 • Rol politiek en Ministerie van VWS
 • Toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg
 • Financiering voor en na de corona pandemie
 • Marktwerking en maatschappelijk ondernemen
 • Ontwikkeling van het ziekenhuisstelsel in Nederland
 • Value Based Healthcare

Het krachtveld van 2021

 • Ziekenhuizen
 • Specialisten
 • Zorgverzekeraars
 • Zorginkoopmodellen voor en na de corona pandemie
 • Patiëntenverenigingen
 • Overheid
 • Koepels en crisesorganisaties
 • eHealth Organisatie en management van ziekenhuizen in de praktijk
 • Organisatievormen ziekenhuizen
 • Het Medische Specialistisch Bedrijf
 • Risicomanagement
 • Kwaliteitssystemen
 • De invloed van de corona pandemie op de interne organisatie

Dr. Wouter van der Kam, hoofddocent, bestuursvoorzitter van de Saxenburgh Groep 


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Dag 2: 

Financiering en bekostiging ziekenhuizen

 • Opbrengsten ziekenhuizen: voor, tijdens en na de corona pandemie
 • Prestatiebekostiging & Contracttering ziekenhuiszorg
 • Diagnose Behandel Combinaties (DBC): inhoud en werking
 • De achtergrond van DBC en de ontwikkeling van DOT

Interne beheersing

 • Planning & Control cyclus
 • Kosten en inkomsten ziekenhuizen
 • Bekostiging medisch specialisten
 • Integrale en decentrale sturing
 • Uitbesteden en aanbesteden
 • Financiering & Liquiditeit Kostprijsberekening
 • Opbouw kostprijzen: soorten kosten
 • Kostenplaatsmethode & verdeelsleutels
 • De rol en financiering van het Medisch Specialistisch Bedrijf

Martin Gengler, Teammanager zorginkoop medisch specialistische zorg, Menzis

Medisch specialist aan het woord

 • Kwaliteit en veiligheid
 • De positie medisch specialist

Dr. Angelo Hooker, gynaecoloog, Zaans Medisch Centrum (ZMC)

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor:

Nieuwe professionals, managers en kwaliteitsfunctionarissen in de gezondheidszorg:

 • Ziekenhuizen
 • Verpleeg- en verzorging en thuiszorg (VVT)
 • GGZ
 • Eerstelijnszorg
 • Koepelorganisaties
 • Zorgverzekeraars

Ook zeer geschikt voor partners van buiten de zorg, waaronder:

 • Beleidsadviseur van gemeenten en provincies
 • Farmaceutische industrie
 • Adviseurs, juristen en Consultants Gezondheidszorg
hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod