Cursus Zicht op ziekenhuizen

Alles over de financiering en organisatie van ziekenhuizen

 • De belangrijkste spelers, hun rollen en doelen
 • Up-to-date over veranderingen en relevante wetgeving m.b.t. ziekenhuizen
 • Verschillende toepasbare organisatiemodellen
 • De wijze waarop ziekenhuizen gefinancierd worden
 • Invoering van integrale tarieven en systeemwijzigingen

Vorige edities beoordeeld met een 9 gemiddeld!

Ook interessant voor u of uw collega:
2-daagse cursus Actueel Inzicht in de Gezondheidszorg
Alles wat u moet weten over de Nederlandse Gezondheidszorg!

Werken in een ziekenhuis: Een continu veranderend werkveld

Een ziekenhuis wordt steeds meer gezien als een maatschappelijke onderneming binnen een complex werkveld en is daarin een belangrijke (samenwerkings)partner voor de overheid, zorgverzekeraars, patienten en andere zorgaanbieders in de regio. De wereld van ziekenhuizen is echter continu in ontwikkeling. Zo verandert de rol van medisch specialisten binnen ziekenhuizen, gaan zorgverzekeraars zorg selectiever inkopen en wordt er middels interne bekostiging meer gestuurd op prestaties.
Met de curus Zicht op ziekenhuizen bent u in 2 dagen volledig op de hoogte van de financiering en organisatie van ziekenhuizen.

 

Ziekenhuizen hebben ook te maken met:

 • Continu veranderende wet- en regelgeving
 • Hogere eisen voor de kwaliteit, veiligheid en registratie van zorg
 • De groeiende regisserende rol van de zorgverzekeraars
 • Marktwerking en concurrentie
 • Publicatie van cijfers en indienen van jaarrekening
 • Ontwikkelingen op medisch- en IT-gebied

 

Een waardig gesprekspartner in uw werkveld

Werkt u in een ziekenhuis? Of heeft u in uw werk veel te maken met ziekenhuizen? Dan is het voor u van belang op de hoogte te zijn van de werkwijze en ontwikkelingen in en rond deze organisaties. Op deze manier kunt u uw strategie ontwikkelen aan de hand van relevante aanknopingspunten. 

Bekijk het programma

 

In slechts twee dagen krijgt u met de cursus Zicht op ziekenhuizen volledig zicht op:

 • Interne bekostiging
 • Financiering en bekostiging van ziekenhuizen
 • Relevante wetgeving rondom ziekenhuizen
 • Veranderende rol van medisch specialisten: vrijgevestigd versus loondienst
 • Positie in Nederland: concurrentie, samenwerking of fusie?
 • Marketing en marktpositionering van ziekenhuizen
 • Besluitvorming in ziekenhuizen
 • Zorgverzekeraars en zorginkoop ziekenhuizen

Een must voor iedereen die met of in een ziekenhuis werkt!

 

Cursus op maat

Ongeveer 2 weken voor aanvang van de cursus ontvangt u een intakeformulier. Hierop kunt u aangeven wat concreet uw leerdoelen zijn en wat uw verwachtingen zijn over deze cursus. De docenten kunnen zich hierdoor optimaal voor u voorbereiden.

Download de brochure (pdf)

 

Reacties van eerdere deelnemers:

 • “Goede docenten, geeft duidelijk inzicht in complexe materie, waardevolle interactie ook met medecursisten”.
 • “De opleiding heeft een goed inzicht gegeven. Heel goed voor personen die een totaalbeeld willen krijgen op ziekenhuizen”.
 • “Goede combinatie van theorie en praktijk, verschillende invalshoeken zijn belicht”.
 • “Positief: breed scala onderwerpen/sprekers”.
 • “Informatief, goed georganiseerd, enthousiaste en inhoudelijk goede sprekers”.

Programma van de Cursus Zicht op ziekenhuizen

Beide dagen starten om 09:30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigen om 17.00 uur.

 

Dag 1: 2 oktober 2019

Financiering en sturing van zorg

 • Rol politiek en Ministerie van VWS
 • Toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg
 • Budgettair kader zorg
 • Marktwerking en maatschappelijk ondernemen
 • Ontwikkeling van het ziekenhuisstelsel in Nederland
 • Value Based Healthcare

Dr. Wouter van der Kam, hoofddocent, bestuursvoorzitter van de Saxenburgh Groep

 

Zorgverzekeraars en zorginkoop ziekenhuizen

 • Markt van ziekenhuizen/medisch-specialistische zorg
 • Zorginkoop als cyclisch proces
 • Zorginkoopmodellen
 • Zorginkoop: prijs en kwaliteit
 • Kwaliteit: medisch inhoudelijke kwaliteit, klantervaring en doelmatigheid
 • Recente ontwikkelingen in de zorginkoopmarkt

 

Financiering en bekostiging ziekenhuizen

 • Opbrengsten ziekenhuizen
  • Prestatiebekostiging
  • Contractering ziekenhuiszorg
  • Diagnose Behandel Combinaties (DBC)
   • De achtergrond van DBC en de ontwikkeling van DOT
   • De inhoud en werking van DBC
   • Bekostiging op basis van DBC
 • Interne beheersing
  • Planning & Control cyclus
  • Kosten en inkomsten ziekenhuizen
  • Bekostiging medisch specialisten
  • Integrale en decentrale sturing
  • Uitbesteden en aanbesteden
  • Financiering & Liquiditeit
 • Kostprijsberekening
  • Opbouw kostprijzen: soorten kosten
  • Kostenplaatsmethode
  • Verdeelsleutels

Hans Gellekink, Manager Finance & Control van het Isala Ziekenhuis


 Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure!


Dag 2: 3 oktober 2019

Het ziekenhuislandschap

 • Ziekenhuizen
 • Specialisten
 • Zorgverzekeraars
 • Patiëntenverenigingen
 • Overheid
 • Koepels
 • eHealth

Dr. Wouter van der Kam, hoofddocent, bestuursvoorzitter van de Saxenburgh Groep

 

Interne organisatie

 • Organisatievormen ziekenhuizen
 • Plaats van de medisch specialist: Het nieuwe Medische Specialistische Bedrijf
 • Risicomanagement
 • Kwaliteitssystemen
 • Actuele stand van zaken

Dr. Wouter van der Kam, hoofddocent, bestuursvoorzitter van de Saxenburgh Groep

 

Externe organisatie

 • Concurrentie en samenwerking: fusies en regionale maatschappen
 • Strategisch management
 • Positionering
 • Transmuralisering, concentratie, regionalisering in de curatieve zorg
 • Ontwikkeling van anderhalve lijn: gevolgen voor ziekenhuizen en huisartsen

Dr. Wouter van der Kam, hoofddocent, bestuursvoorzitter van de Saxenburgh Groep

 

Medisch specialist aan het woord

 • Kwaliteit en veiligheid
 • De positie medisch specialist

Dr. Angelo Hooker, gynaecoloog, Zaans Medisch Centrum (ZMC)

Uw hoofddocent:

Dr. Wouter van der Kam
Dr. Wouter van der Kam is gepromoveerd in de communicatie binnen de gezondheidszorg en heeft meer dan 18 jaar ervaring als bestuurder van verschillende zorggroepen, waaronder de Antonius Zorggroep en het Zaans Medisch Centrum. Momenteel is Wouter bestuursvoorzitter van de Saxenburgh Groep. Met zijn focus op samenwerkingen en netwerken, brengt hij huisartsen, ziekenhuiszorg en ouderzorg uit de regio samen.

 

Uw deskundige docenten:

Hans Gellekink
Hans is Manager Finance & Control van het Isala Ziekenhuis.

 

Dr. Angelo Hooker
Angelo is gynaecoloog bij het Zaans-Medisch Centrum (ZMC). Tijdens zijn opleiding heeft Angelo als arts-assistent gewerkt in het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) en het Academisch Medisch Centrum (AMC). Vervolgens begon hij in 2007 met de specialisatie tot gynaecoloog in het (huidige) VU medisch centrum (VUmc) en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. Sinds 1 april 2013 is Hooker werkzaam als gynaecoloog in het Zaans Medisch Centrum (ZMC) met als aandachtsgebied algemene gynaecologie en fertiliteit.

Algemene informatie over de Cursus Zicht op ziekenhuizen

 

Data & locatie

 •  2 en 3 oktober 2019

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
Tel. 030 200 4235

Routebeschrijving

 

Tijdschema

09:00 uur - Ontvangst
09:30 uur - Aanvang ochtendprogramma
12:30 uur - Lunch
13:30 uur - Aanvang middagprogramma
17:00 uur - Afsluiting
Tussendoor vinden koffie- en theepauzes plaats.

 

Voor wie bestemd?

Speciaal ontwikkeld voor nieuwe professionals en managers in de gezondheidszorg: 

 • Verpleeg- en verzorginstellingen
 • Eerstelijnszorg
 • Farmaceutische industrie
 • Groothandel- en drogisterijbranche
 • Koepelorganisaties
 • Zorgverzekeraars en zorgkantoren
 • Bouw- en vastgoedorganisaties in de gezondheidszorg

Ook zeer geschikt voor partners van buiten de zorg, waaronder:

 • Dienstverleners (zoals ICT)
 • Adviseurs (gezondheidszorg)
 • Beleidsadviseurs van gemeenten

 

Uw investering

De investering voor deze dagen bedraagt € 1.799,- (excl. btw) per persoon.
Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

Profiteer van de combi-korting!

Bent u geïnteresseerd in deze cursus én ook in de cursus Actueel inzicht in de Gezondheidszorg? Maak dan gebruik van de aantrekkelijke combi-korting! Neem hiervoor contact op met onze opleidingsadviseur Nicole Vonk.

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Nicole Vonk
Opleidingsadviseur 
Tel. 040 - 2 972 740

 

Verantwoordelijk voor het programma

Mitchel de Jager
Opleidingsmanager

Judith Bijnen
Opleidingscoördinator


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Zicht op ziekenhuizen

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus Zicht op ziekenhuizen

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Zicht op ziekenhuizen start op 2 en 3 oktober 2019 in BCN Utrecht CS!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Nicole Vonk
 • Per telefoon: 040–2972740
 • Via een e-mail: n.vonk@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 2-daagse cursus
Prijs: €1.799,- excl. btw
Datum: 2 en 3 oktober 2019
Beoordeling (20):
9,0 / 10
Studiepunten: 12
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nicole Vonk  

Opleidingsadviseur
Nicole Vonk

  

040 - 2 972 740