Cursus Anti-pestcoördinator

Voorkom, herken en reken af met pestgedrag!

 • Voldoe in 2 dagen aan de nieuwe pestwet
 • Pak pestgedrag in uw klas aan!
 • Cases worden specifiek gericht op uw wensen en vragen
 • Gevalideerd door registerleraar.nl
 • Gemiddeld beoordeeld met een 8,5!

Wilt u meer leren op het gebied van gedragsproblematiek en hoogbegaafdheid? Kijk dan eens naar de opleiding Gedragsexpert of Talentbegeleider BO.

Gepest!

Tussen de tien en vijftien procent van de leerlingen op het PO en VO wordt regelmatig ernstig gepest. Dat betekent dat er in uw klas gemiddeld twee tot drie leerlingen slachtoffer zijn van pestgedrag. De invoering van de pestwet zal u niet ontgaan zijn: heeft uw school al een veilige omgeving gecreëerd?

Tot dusver is er onvoldoende zicht op pesten. Vaak blijft het ongezien door medeleerlingen, ouders en u als leerkracht/onderwijsprofessional. Angst speelt een grote rol, en pesten blijft een taboe. Het blijkt soms lastig om de juiste maatregelen te treffen, omdat pesten een complex probleem is. De inspectie gaat strikter kijken naar wat een school aan pesten doet.

Hét moment om up-to-date geïnformeerd te zijn over wat werkt bij pesten. Deze cursus stoomt u klaar als anti-pestcoördinator voor uw school, een rol die verplicht is gesteld door de staatssecretaris. Met het certificaat dat u bij deze cursus ontvangt, bent u helemaal klaar om het pesten bij u op school nóg beter te bestrijden.

Bekijk het programma

 

Bekijk een impressie van deze cursus

Cursus Anti-pestcoördinator in het VO from Euroforum on Vimeo.

 

De pestwet

Het is een kerntaak van scholen om een veilige school te garanderen. De nadruk van dit beleid ligt op het preventie-onderdeel. De pestwet vereist een schoolbrede en structurele aanpak; scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn verplicht een veiligheidsplan op te stellen. Een pestprotocol kan een onderdeel van dit plan zijn. Scholen die te weinig doen aan het bevorderen van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten, worden door de onderwijsinspectie aangesproken en aangezet tot verbetering. De onderwijsinspectie ziet hier streng op toe. Externe voorlichting, nazorg en ouderbetrokkenheid staan centraal in deze aanpak.

In de wet staat beschreven dat:
Iedere school in het funderend onderwijs (a) moet zorgen voor een sociaal veilige omgeving en pesten moet tegengaan, (b) de sociale veiligheid op de school monitort, (c) een vertrouwenspersoon annex pestcoördinator heeft, en (d) dat de inspectie hierop toeziet.

 

U leert:

 • Herkennen van pestgedrag
 • Opstellen of actualiseren van een passend pestprotocol voor de school
 • De verschillende vormen van pesten
 • Ouderbetrokkenheid vergroten
 • Samenwerking met de directie en anderen

 

Wat levert deze Cursus Anti-pestcoördinator u op?

 • U gaat naar huis met praktische tools om de volgende dag collega’s en leerlingen te helpen
 • U krijgt handvatten om uw eigen pestprotocol vorm te geven of te actualiseren
 • U leert pesten signaleren, waaronder cyberpesten
 • U kunt pestgedrag zo veel mogelijk voorkomen
 • U heeft de vaardigheid om pesten adequaat aan te pakken
 • U bent deskundig aanspreekpunt voor uw leerlingen, collega’s en directieleden

Download de brochure 

 

Certificaat van deelname

Na het volgen van deze cursus ontvangt u ook het anti-pestcoördinator certificaat van ons. Hiermee kunt u uw expertise op school aantonen.

 

Maximale groepsgrootte

In verband met het interactieve karakter van de cursus, is de maximale groepsgrootte 25 deelnemers.
Wilt u gegarandeerd een plek, dan raden wij u aan spoedig te reserveren.

 

Deelnemers over de cursus:

 • "De cursus is een must voor elke anti-pestcoördinator om geïnspireerd en geënthousiasmeerd te worden om aan de slag te gaan binnen de school, waarbij de materialen een dienst bewijzen!"
 • "Als je een direct bruikbare opleiding zoekt tot anti-pestcoördinator ben je aan het goede adres. Docent Theo Klungers heeft heel veel kennis en ervaring die hij prima kan delen met de cursisten. Zowel praktijkvoorbeelden als theoretische kennis komen aan bod."
 • "Leerzaam, nuttig, goede koppeling naar de dagelijkse praktijk."

Lees meer reacties

 

Ook interessant voor u

Wilt u meer leren op het gebied van gedragsproblematiek en hoogbegaafdheid? Kijk dan eens naar onderstaande opleidingen:

Bent u op zoek naar een volgende stap? Kijk dan eens naar onderstaande opleidingen:

Programma van de cursus Anti-pestcoördinator

Beide dagen beginnen om 09:30 en eindigen om 16:30

 

Dag 1: 2 november 2018 

Dagdeel 1:

Verkenning van het probleem

 • Huidige actualiteit rondom pesten. Wat is de stand van zaken?
 • Taak en positie van de anti-pestcoordinator
 • Onderzoek naar pesten: wat is er bekend?
 • Wat is pesten precies. Verschillen tussen plagen en ruzie
 • Diverse pestvormen, waaronder cyberpesten
 • Hoe om te gaan met cyberpesten?
 • Oorzakenen gevolgen van pesten
 • Hoe werkt de groepsdynamiek?
 • Verschillende rollen in een groep
 • Hoe herken je pestgedrag?

 

Dagdeel 2:

Handelingsmogelijkheden voor een veilige leeromgeving

 • Fleur Bloemen, Tim Ribberink en Tharukshan Selvam... hoe dit soort heftige gevallen te voorkomen
 • Preventieve maatregelen: hoe zorg je voor een gezellige klas?
 • Curatieve maatregelen: hoe handel je als er pesten wordt gesignaleerd?
 • Effectieve antipestprogramma's

Deelnemers mogen tussen de eerste en tweede cursusdag een eigen casus inbrengen bij de docent, zodat deze wordt behandeld.


Voor een compleet overzicht van de cursus raden wij u aan de brochure te downloaden
Download de brochure (pdf)

Dag 2: 9 november 2018 

Dagdeel 1: 

Juridische kwesties

 • Pesten en de wet
 • Aansprakelijkheid
 • Voorkomen van juridische claims

Door Krista te Mebel, Juridisch Adviseur bij Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

 

Dagdeel 2:

Pestprotocol

 • Antipestbeleid van de school (pestprotocol): visie, aanpak preventief en curatief, consequenties
 • Rol van de ouders: samenwerking met ieder een eigen verantwoordelijkheid
 • Zichtbaar en meetbaar maken van pesten
 • Implementatie van het protocol, zodat iedereen binnen school weet wat er van diegene wordt verwacht en deze ook in staat is om te handelen
 • Gespreksvoering met pesters, slachtoffers, meelopers etc.
 • Gespreksvoering met ouders
 • Advisering van collega’s
 • Positionering van de antipestcoördinator: wat kan deze, wat doet deze en aan wie legt deze verantwoording af?

Uw hoofddocent:

Theo Klungers - Posicom, professionele aanpak van pesten

Theo Klungers is sinds 1996 pestdeskundige bij Posicom en werkt gemiddeld 1,5 dag per week docent. Hij onderzoekt en deelt van wat beter werkt m.b.t. het voorkomen en aanpakken van pesten. Hij heeft ervaring in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Hij geeft m.b.t. pesten via opleidingsinstituten trainingen aan leraren en verzorgt geaccrediteerde nascholing over pesten aan therapeuten. Ook werd hij uitgenodigd door staatssecretaris Sander Dekker van OCW en De Kinderombudsman om als expert op het gebied van pesten deel te nemen aan een expertmeeting om te reflecteren over een plan van aanpak m.b.t. pesten op school.

Lees hier de blogs van Theo.

 

Uw gastdocent:

Krista te Mebel - Juridisch adviseur

Na 9 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, werkt Krista momenteel als juridisch adviseur bij opleidingscentrum Van Montfoort. Een deel van de gelden die zij met deze trainingen verdient, wordt gedoneerd aan Villa Joep, een stichting die zich inzet voor onderzoek naar neuroblastoom kinderkanker.

Krista weet door haar brede achtergrond in het onderwijs treffend de link te leggen tussen de juridische theorie en de alledaagse praktijk op school.

In de cursussen die Krista heeft verzorgd voor SBO is ze gemiddeld met een 8 beoordeeld.

 


Kort interview met Theo Klungers:

 • Kun je een probleem noemen waar veel deelnemers in de voorgaande cursussen tegenaan liepen?
  Een probleem waar verschillende deelnemers tegenaan lopen is het invullen van hun taak als anti-pestcoördinator. Wat moet ik wel doen, wat juist niet. Hoe zit het juridisch allemaal in elkaar. Hoe zorg ik ervoor dat collega's hun deel van het aanpakken en voorkomen van pesten oppakken? Wat mag ik van de directie verwachten?
 • Wat is de belangrijkste boodschap die je deelnemers wilt meegeven nadat ze de cursus Anti-pestcoördinator hebben afgerond?
  Pesten pak je met elkaar aan, dus niet alleen de anti-pestcoördinator.Een goede preventie is beter dan pesten moeten aanpakken. Zorg dat je in het anti-pestprotocol preventie en aanpakken van pesten hebt opgenomen.
 • Op welke manier haal jij plezier uit het geven van deze cursus?
  Op het moment dat mensen enthousiast aan de slag gaan om hun rol als anti-pestcoördinator vorm en inhoud te geven. En het enthousiasme van deelnemers om het goede te willen doen voor kinderen en collega's.

 

Algemene informatie van de cursus Anti-pestcoördinator

 

Data en locatie

Start: april 2019  

Donderdag 4 april
Donderdag 11 april

 

BCN Utrecht CS 
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht 
Routebeschrijving

Voor wie bestemd?

De doelgroep voor deze cursus zijn professionals uit het PO en VO. Dit zijn bijvoorbeeld docenten, teamleiders en zorgcoördinatoren. Naar aanleiding van de intake worden de cases specifiek toegepast op uw wensen en vragen.

 

Tijdschema van beide dagen

09.00 - Ontvangst met koffie en thee
09.30 - Aanvang ochtendprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
12.30 - Lunch met heerlijk lunchbuffet
13.30 - Aanvang middagprogramma met tussentijdse koffie- en theepauze
16.30 - Afsluiting van de dag

 

Uw investering

De kosten van deze cursus bedragen €1.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Studiebelastinguren

Het aantal studiebelastinguren voor deze opleiding bedraagt ongeveer 21 uren inclusief contacturen.

 

Certificaat van deelname

Na het volgen van deze cursus ontvangt u ook het anti-pestcoördinator certificaat van ons. Hiermee kunt u uw expertise op school aantonen.

 

Maximale groepsgrootte

In verband met het interactieve karakter van de cursus, is de maximale groepsgrootte 25 deelnemers. Wilt u gegarandeerd een plek, dan raden wij u aan spoedig te reserveren.

 

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Persoonlijk Opleidingsadvies

Heeft u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan gerust, geheel vrijblijvend, contact op met:

Mariska Korewijk
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 297 27 51

José Kolk
Opleidingsmanager

Ingeborg de Vos-Verhoeven
Senior Projectcoördinator

 

Ook interessant voor u

Wilt u meer leren op het gebied van gedragsproblematiek en hoogbegaafdheid? Kijk dan eens naar onderstaande opleidingen:

Bent u op zoek naar een volgende stap? Kijk dan eens naar onderstaande opleidingen:

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Reacties van cursisten

 • De cursus is een must voor elke anti-pestcoördinator om geïnspireerd en geënthousiasmeerd te worden om aan de slag te gaan binnen de school, waarbij de materialen een dienst bewijzen!
 • Goede cursus met prima docenten. Veel informatie en handgrepen meegekregen. 2 super fijne dagen gehad!
 • Leerzaam, nuttig, goede koppeling naar de dagelijkse praktijk.
 • Inhoudelijk heel goed, uitmuntende docenten, opleiding biedt wat het beloofd. Goede aansluiting bij het werkveld.
 • Zeer motiverend en na de cursus is het goed bruikbaar in je eigen school.
 • Als je een direct bruikbare opleiding zoekt tot anti-pestcoördinator ben je aan het goede adres. Docent Theo Klungers heeft heel veel kennis en ervaring die hij prima kan delen met de cursisten. Zowel praktijkvoorbeelden als theoretische kennis komen aan bod.
 • Een zinvolle cursus met vlot alle juiste informatie.
 • Uitmuntende informatieverstrekking met expertise en humor van Theo. Voortreffelijk, de opleiding biedt wat het beloofd. Goede aansluiting bij het werkveld.
 • Theo heb ik ervaren als een puur en mooi persoon, prettige cursusleider!
 • Zeer boeiende stof en levendig gebracht door de trainer.

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus Anti-pestcoördinator

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Anti-pestcoördinator start op Start 4 april 2019 in BCN Utrecht CS!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 2-daagse cursus
Prijs: €1499,- excl. btw
Datum: Start 4 april 2019
Beoordeling (4):
8,5 / 10
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Mariska Korewijk  

Opleidingsadviseur
Mariska Korewijk

  

040 - 297 27 51

Bent u onze STAR?

Dan kunt u sparen voor een gratis opleidingsbudget bij ons!

Bekijk de voorwaarden