Cursus Anti-pestcoördinator

Voorkom, herken en reken af met pestgedrag!

 • 4-daagse cursus
 • 10 april - 29 mei 2024
 • BCN Utrecht (Daltonlaan)
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Pestgedrag verandert: hoe houd je zicht op pesten?

Ruim 10 procent van de leerlingen wordt regelmatig gepest. Dat betekent dat er in jouw klas gemiddeld twee tot drie leerlingen slachtoffer zijn van pestgedrag. Al jaren zetten scholen in op het bestrijden van pestgedrag. Gelukkig stabiliseren de cijfers over de jaren heen, maar nog steeds blijft er veel pestgedrag ongezien: basisschool leerlingen melden pestgedrag minder en redenen van pestgedrag veranderen (Kamerbrief, 28 september 2021). Zo zien we een stijging in gepest worden vanwege het uiterlijk, seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Jongeren die zich identificeren als LHBTI worden twee keer zo vaak gepest. Dat zijn zorgelijke cijfers. Ook verplaatst pesten zich naar buiten de school: ruim 400.000 jongeren worden online gepest. Hoe houdt jouw school hier zicht op?

Wat kan jij tijdens deze cursus verwachten? 

Bestrijd pestgedrag!

Pesten blijft een complex probleem, met verschillen in gedrag, rollen en motieven. Bij het bespreekbaar maken van pesten speelt angst een rol en het treffen van de juiste maatregelen is een uitdaging. Hoe pak je pesten effectief aan?

De inspectie kijkt mee

Scholen hebben een verantwoordelijkheid om een veilige sociale omgeving te creëren. De Wet Sociale Veiligheid op Scholen vereist een schoolbrede en structurele aanpak; scholen zijn verplicht een beleid op te stellen in het kader van sociale veiligheid. Hiervan is bijvoorbeeld het pestprotocol onderdeel. Een pestprotocol kan een onderdeel van dit beleid zijn. Scholen die te weinig doen aan het bevorderen van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten, kunnen worden aangesproken door de onderwijsinspectie en aangezet tot verbetering.

Deze cursus stoomt jou klaar als anti-pestcoördinator. Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom pesten en bent hét aanspreekpunt rondom pestbeleid op jouw school.

In 7 modules leer je alles over:

 • Pestproblematiek en jouw rol als anti-pestcoördinator
 • Juridische kwesties en de Wet Sociale Veiligheid op Scholen
 • Handelingsmogelijkheden en het pestprotocol
 • Communiceren over pesten (optioneel)

Lees het blog: 7 tips om cyberpesten tegen te gaan binnen jouw school 

Wat levert deze Cursus Anti-pestcoördinator jou op?

 • Je gaat naar huis met praktische tools om de volgende dag collega’s en leerlingen te helpen
 • Je krijgt handvatten om je eigen pestprotocol vorm te geven of te actualiseren
 • Je leert pesten signaleren, waaronder cyberpesten
 • Je kunt pestgedrag zo veel mogelijk voorkomen
 • Je hebt de vaardigheid om pesten adequaat aan te pakken
 • Je bent deskundig aanspreekpunt voor je leerlingen, collega’s en directieleden

Certificaat van deelname

Na het volgen van deze cursus ontvang je ook het anti-pestcoördinator certificaat van ons. Hiermee kan je jouw expertise op school aantonen.

Maximale groepsgrootte

In verband met het interactieve karakter van de cursus, is de maximale groepsgrootte 25 deelnemers.
Wil je gegarandeerd een plek, dan raden wij jou aan spoedig te reserveren.

Deelnemers over de cursus

 • "De cursus is een must voor elke anti-pestcoördinator om geïnspireerd en geënthousiasmeerd te worden om aan de slag te gaan binnen de school, waarbij de materialen een dienst bewijzen!"
 • "Als je een direct bruikbare opleiding zoekt tot anti-pestcoördinator ben je aan het goede adres. Docent Theo Klungers heeft heel veel kennis en ervaring die hij prima kan delen met de cursisten. Zowel praktijkvoorbeelden als theoretische kennis komen aan bod."
 • "Leerzaam, nuttig, goede koppeling naar de dagelijkse praktijk."

Ook interessant voor jou

Wil je meer leren op het gebied van gedragsproblematiek en hoogbegaafdheid? Kijk dan eens naar onderstaande opleidingen:

Ben je op zoek naar een volgende stap? Kijk dan eens naar onderstaande opleidingen:

Programma van de cursus Anti-pestcoördinator

 

Module 1:  

Dagdeel 1:

Verkenning van het probleem

 • Huidige actualiteit rondom pesten. Wat is de stand van zaken?
 • Onderzoek naar pesten: wat is er bekend?
 • Wat is pesten precies. Verschillen tussen plagen en ruzie
 • Diverse pestvormen, waaronder cyberpesten
 • Hoe om te gaan met cyberpesten?
 • Oorzaken en gevolgen van pesten
 • Hoe werkt de groepsdynamiek?
 • Verschillende rollen in een groep
 • Hoe herken je pestgedrag?
 • Positionering van de anti-pestcoördinator: wat kan deze, wat doet deze en aan wie legt deze verantwoording af?

Dagdeel 2:

2015 Wet Sociale Veiligheid op scholen in werking getreden, brengt verplichtingen met zich mee. Onderwijsinspectie op een andere manier de scholen is gaan controleren. Dagdeel 2: aandacht aan hoe zit het nou met de vertaalslag naar de praktijk?

Juridische kwesties

 • Pesten en de wet
 • Zorgplicht van scholen
 • Geschilbeslechting rondom pesten
 • Juridische aspecten van cyberpesten
 • De juridische kwalificaties van verschillende vormen van pesten

Docenten:
Dagdeel 1: Theo Klungers
Dagdeel 2: Krista te Mebel


Module 2 (online):

Dagdeel 3:

Verdieping van juridische kwesties

 • Casuïstiek
 • Oefeningen
 • Verdieping juridische kwesties
 • Aanscherping van juridisch beleid

Docent:
Dagdeel 3: Krista te Mebel


Module 3 (online): 

Dagdeel 4: 

Handelingsmogelijkheden voor een veilige leeromgeving

 • Taak en positie van de anti-pestcoördinator (praktisch)
 • Fleur Bloemen, Tim Ribberink en Tharukshan Selvam... hoe dit soort heftige gevallen te voorkomen zijn
 • Preventieve maatregelen: hoe zorg je voor een veilige klas?
 • Curatieve maatregelen: hoe handel je als er pesten wordt gesignaleerd?
 • Effectieve antipestprogramma’s
 • Antipestbeleid van de school (pestprotocol): visie, aanpak preventief en curatief, consequenties

Deelnemers mogen tussen de cursusdagen een eigen casus inbrengen bij de docent, zodat deze wordt behandeld

Dagdeel 5:

Pestprotocol

 • Rol van de ouders: samenwerking met ieder een eigen verantwoordelijkheid
 • Zichtbaar en meetbaar maken van pesten
 • Implementatie van het protocol, zodat iedereen binnen school weet wat er van diegene wordt verwacht en deze ook in staat is om te handelen
 • Advisering van collega's?

Dagdeel 4 & 5: Theo Klungers


Module 4 (Facultatieve communicatietraining):

Dagdeel 6: 

Communiceren over pesten

Effectief communiceren heeft de onderstaande aspecten in zich:

 • Het kunnen maken van een rapport: het gesprek volgen en leiden
 • Veel betrokkenheid tonen en toch ook zakelijk blijven
 • Omgaan met overdracht en tegenoverdracht
 • Actief luisteren en verdiepende vragen weten te stellen, om daarna samen te vatten op inhoud en gevoel
 • Omgaan met heftige emoties
 • Gezamenlijk doel vaststellen
 • Oplossingsgericht communiceren, nadat de gesprekspartners hun verhaal
 • hebben kunnen doen
 • Draagkracht en draaglast tijdens het gesprek inschatten en daar de communicatie op aan passen
 • Uitvragen van de huidige situatie en de gewenste situatie plus bespreken wat realistisch is voor kind, ouders en school
 • Het creëren van een wij-gevoel
 • Van e-mail, telefoongesprek t/m eindgesprek zo soepel mogelijk laten verlopen
 • Hoe te communiceren met kind, ouder(s) en ouder & kind
 • Afspraken maken over acties, evaluaties en nazorg

Je hebt hierbij te maken met de volgende doelgroepen:

 • Het kind, dat last ervaart
 • De betrokken kinderen
 • De rest van de groep
 • Ouder(s)
 • School

Dagdeel 7:

Oefenen met een trainingsactrice 

Reactie van deelnemer: “Ik heb genoten van Esther, wat kon zij goed haar rol nemen en ons het vuur aan de schenen leggen.”

Docenten:
Dagdeel 6: Theo Klungers
Dagdeel 7: Esther Wernek

Docenten:

img-Theo Klungers

Theo Klungers
Posicom, professionele aanpak van pesten

Theo Klungers is sinds 1996 pestdeskundige bij Posicom en werkt gemiddeld 1,5 dag per week als docent. Hij onderzoekt en deelt van wat beter werkt m.b.t. het voorkomen en aanpakken van pesten. Hij heeft ervaring in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Hij geeft m.b.t. pesten via opleidingsinstituten trainingen aan leraren en verzorgt geaccrediteerde nascholing over pesten aan therapeuten. Ook werd hij uitgenodigd door staatssecretaris Sander Dekker van OCW en De Kinderombudsman om als expert op het gebied van pesten deel te nemen aan een expertmeeting om te reflecteren over een plan van aanpak m.b.t. pesten op school.

Lees hier de blogs van Theo.

img-Krista te Mebel

Krista te Mebel
Jurist en orthopedagoog

Krista heeft ruim 15 jaar ervaring in diverse functies binnen het onderwijs. Ze heeft gewerkt op verschillende scholen als orthopedagoog en adviseur, daarnaast heeft ze zich in de avonduren geschoold als jurist en zich gespecialiseerd in het onderwijsrecht.

Ze heeft gewerkt als juridisch adviseur voor een schoolbestuur en adviesbureau, daarnaast heeft ze verschillende projecten geleid ter verbetering van het onderwijs. Momenteel werkt Krista bij Stichting Onderwijsgeschillen als jurist in de rechtsbescherming en wederom als orthopedagoog in het cluster-4 onderwijs.

Krista weet door haar brede achtergrond in het onderwijs treffend de link te leggen tussen de juridische theorie en de alledaagse praktijk op school.

Een deel van de gelden die zij met deze trainingen verdient, wordt gedoneerd aan Villa Joep, een stichting die zich inzet voor onderzoek naar neuroblastoom kinderkanker.

img-Esther Werneke

Esther Werneke
Acteert, regisseert, geeft trainingen, schrijft en creëert.

Ze speelt al ruim dertig jaar in theater & Audio/tv-producties en op het grote doek. Ze creëert en regisseert theaterstukken voor en met kinderen. De laatste jaren geeft ze de trainingen “Jezelf krachtig en overtuigend presenteren”, “Beter Binnenkomen”, “ De eerste indruk” en “Presenteren met plezier”. Ze begeleidt groepen en mensen persoonlijk met uiteenlopende moeilijke gesprekken en geeft daarbij zelf tegenspel als trainingsactrice.

Kort interview met Theo Klungers:

 • Kun je een probleem noemen waar veel deelnemers in de voorgaande cursussen tegenaan liepen?
  Een probleem waar verschillende deelnemers tegenaan lopen is het invullen van hun taak als anti-pestcoördinator. Wat moet ik wel doen, wat juist niet. Hoe zit het juridisch allemaal in elkaar. Hoe zorg ik ervoor dat collega's hun deel van het aanpakken en voorkomen van pesten oppakken? Wat mag ik van de directie verwachten?
 • Wat is de belangrijkste boodschap die je deelnemers wilt meegeven nadat ze de cursus Anti-pestcoördinator hebben afgerond?
  Pesten pak je met elkaar aan, dus niet alleen de anti-pestcoördinator.Een goede preventie is beter dan pesten moeten aanpakken. Zorg dat je in het anti-pestprotocol preventie en aanpakken van pesten hebt opgenomen.
 • Op welke manier haal jij plezier uit het geven van deze cursus?
  Op het moment dat mensen enthousiast aan de slag gaan om hun rol als anti-pestcoördinator vorm en inhoud te geven. En het enthousiasme van deelnemers om het goede te willen doen voor kinderen en collega's.

Deze cursus is speciaal bestemd voor: 

Professionals uit het PO en VO. Dit zijn bijvoorbeeld docenten, teamleiders en zorgcoördinatoren. Naar aanleiding van de intake worden de cases specifiek toegepast op jouw wensen en vragen.

 • De cursus is een must voor elke anti-pestcoördinator om geïnspireerd en geënthousiasmeerd te worden om aan de slag te gaan binnen de school, waarbij de materialen een dienst bewijzen!
 • Goede cursus met prima docenten. Veel informatie en handgrepen meegekregen. 2 super fijne dagen gehad!
 • Leerzaam, nuttig, goede koppeling naar de dagelijkse praktijk.
 • Inhoudelijk heel goed, uitmuntende docenten, opleiding biedt wat het beloofd. Goede aansluiting bij het werkveld.
 • Zeer motiverend en na de cursus is het goed bruikbaar in je eigen school.
 • Als je een direct bruikbare opleiding zoekt tot anti-pestcoördinator ben je aan het goede adres. Docent Theo Klungers heeft heel veel kennis en ervaring die hij prima kan delen met de cursisten. Zowel praktijkvoorbeelden als theoretische kennis komen aan bod.
 • Een zinvolle cursus met vlot alle juiste informatie.
 • Uitmuntende informatieverstrekking met expertise en humor van Theo. Voortreffelijk, de opleiding biedt wat het beloofd. Goede aansluiting bij het werkveld.
 • Theo heb ik ervaren als een puur en mooi persoon, prettige cursusleider!
 • Zeer boeiende stof en levendig gebracht door de trainer.

Algemene Informatie

Deze 4-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht (Daltonlaan) te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 10 april 2024 09:00 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 2 - online 15 mei 2024 09:00 - 12:30 online (of n.t.b.)
Dag 3 22 mei 2024 09:00 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 4 29 mei 2024 09:00 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)

Jouw investering

De investering voor deze 4-daagse Cursus/Training bedraagt € 2199,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Videoblogs van Posicom

Hoofddocent Theo Klungers zet zich sinds 1996 in tegen pesten. Naast blogs maakt hij ook vlogs met een oplossingsgerichte insteek om pesten aan te pakken, te voorkomen of te verwerken. Hieronder een aantal korte filmpjes met een inleiding en een vraag / stelling over pesten.

De rol van volwassenen bij pesten:

Signaleren van pesten:

Vormen van cyberpesten:

Vraag het gratis e-book aan

Maak aub een keuze

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy