Cursus Anti-pestcoördinator

Voorkom, herken en reken af met pestgedrag!

 • Pak pestgedrag in jouw klas aan!
 • Stel een passend pestprotocol op voor de school
 • Leer omgaan met cyberpesten
 • Met inbreng van eigen casussen!
 • Gemiddeld beoordeeld met een 8,5!

Wil je meer leren op het gebied van gedragsproblematiek en hoogbegaafdheid? Kijk dan eens naar de opleiding Gedragsexpert of Talentbegeleider BO.

Bestrijd pestgedrag

Tussen de tien en vijftien procent van de leerlingen wordt regelmatig ernstig gepest. Dat betekent dat er in jouw klas gemiddeld twee tot drie leerlingen slachtoffer zijn van pestgedrag. Vaak blijft dat ongezien door medeleerlingen, ouders en onderwijsprofessionals. Angst speelt een grote rol, en pesten blijft een taboe. Pesten is een complex probleem en het blijkt soms lastig om de juiste maatregelen te treffen.

Scholen hebben een verantwoordelijkheid om een veilige sociale omgeving te creëren. De pestwet vereist een schoolbrede en structurele aanpak; scholen zijn verplicht een veiligheidsplan op te stellen. Een pestprotocol kan een onderdeel van dit plan zijn. Scholen die te weinig doen aan het bevorderen van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten, worden door de onderwijsinspectie aangesproken en aangezet tot verbetering.

Deze cursus stoomt jou klaar als anti-pestcoördinator voor jouw school, een rol die verplicht is gesteld door de staatssecretaris. Met het certificaat dat je bij deze cursus ontvangt, ben je helemaal klaar om het pesten bij jou op school aan te pakken.

Bekijk het programma

 

Bekijk een impressie van deze cursus

Cursus Anti-pestcoördinator in het VO from Euroforum on Vimeo.

 

De pestwet

Het is een kerntaak van scholen om een veilige school te garanderen. De nadruk van dit beleid ligt op het preventie-onderdeel. De pestwet vereist een schoolbrede en structurele aanpak; scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn verplicht een veiligheidsplan op te stellen. Een pestprotocol kan een onderdeel van dit plan zijn. Scholen die te weinig doen aan het bevorderen van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten, worden door de onderwijsinspectie aangesproken en aangezet tot verbetering. De onderwijsinspectie ziet hier streng op toe. Externe voorlichting, nazorg en ouderbetrokkenheid staan centraal in deze aanpak.

In de wet staat beschreven dat:
Iedere school in het funderend onderwijs (a) moet zorgen voor een sociaal veilige omgeving en pesten moet tegengaan, (b) de sociale veiligheid op de school monitort, (c) een vertrouwenspersoon annex pestcoördinator heeft, en (d) dat de inspectie hierop toeziet.

 

Je leert

 • Herkennen van pestgedrag
 • Opstellen of actualiseren van een passend pestprotocol voor de school
 • De verschillende vormen van pesten
 • Hoe je cyberpesten tegen kunt gaan op jouw school
 • Ouderbetrokkenheid vergroten
 • Samenwerking met de directie en anderen

Lees het blog: 7 tips om cyberpesten tegen te gaan binnen jouw school 

 

Wat levert deze Cursus Anti-pestcoördinator jou op?

 • Je gaat naar huis met praktische tools om de volgende dag collega’s en leerlingen te helpen
 • Je krijgt handvatten om je eigen pestprotocol vorm te geven of te actualiseren
 • Je leert pesten signaleren, waaronder cyberpesten
 • Je kunt pestgedrag zo veel mogelijk voorkomen
 • Je hebt de vaardigheid om pesten adequaat aan te pakken
 • Je bent deskundig aanspreekpunt voor je leerlingen, collega’s en directieleden

Download de brochure 

 

Certificaat van deelname

Na het volgen van deze cursus ontvang je ook het anti-pestcoördinator certificaat van ons. Hiermee kan je jouw expertise op school aantonen.

 

Maximale groepsgrootte

In verband met het interactieve karakter van de cursus, is de maximale groepsgrootte 25 deelnemers.
Wil je gegarandeerd een plek, dan raden wij jou aan spoedig te reserveren.

 

Lerarenportfolio

Deze cursus is geregistreerd bij lerarenportfolio: cxzSrAXLXk

 

Deelnemers over de cursus

 • "De cursus is een must voor elke anti-pestcoördinator om geïnspireerd en geënthousiasmeerd te worden om aan de slag te gaan binnen de school, waarbij de materialen een dienst bewijzen!"
 • "Als je een direct bruikbare opleiding zoekt tot anti-pestcoördinator ben je aan het goede adres. Docent Theo Klungers heeft heel veel kennis en ervaring die hij prima kan delen met de cursisten. Zowel praktijkvoorbeelden als theoretische kennis komen aan bod."
 • "Leerzaam, nuttig, goede koppeling naar de dagelijkse praktijk."

Lees meer reacties

 

Ook interessant voor jou

Wil je meer leren op het gebied van gedragsproblematiek en hoogbegaafdheid? Kijk dan eens naar onderstaande opleidingen:

Ben je op zoek naar een volgende stap? Kijk dan eens naar onderstaande opleidingen:

Programma van de cursus Anti-pestcoördinator

 

Module 1:  

Dagdeel 1:

Verkenning van het probleem

 • Huidige actualiteit rondom pesten. Wat is de stand van zaken?
 • Taak en positie van de anti-pestcoördinator
 • Onderzoek naar pesten: wat is er bekend?
 • Wat is pesten precies. Verschillen tussen plagen en ruzie
 • Diverse pestvormen, waaronder cyberpesten
 • Hoe om te gaan met cyberpesten?
 • Oorzakenen gevolgen van pesten
 • Hoe werkt de groepsdynamiek?
 • Verschillende rollen in een groep
 • Hoe herken je pestgedrag?
 • Positionering van de anti-pestcoördinator: wat kan deze, wat doet deze en aan wie legt deze verantwoording af?

 

Dagdeel 2:

Juridische kwesties

 • Pesten en de wet
 • Aansprakelijkheid
 • Voorkomen van juridische claims

Docenten:
Dagdeel 1: Theo Klungers
Dagdeel 2: Krista te Mebel


Voor een compleet overzicht van de cursus raden wij je aan de brochure te downloaden
Download de brochure (pdf)

 

Module 2 (online):

Dagdeel 3:

Verdieping van juridische kwesties

 • Casuïstiek
 • Oefeningen

Docent:
Dagdeel 3: Krista te Mebel


 

Module 3 (online): 

Dagdeel 4: 

Handelingsmogelijkheden voor een veilige leeromgeving

 • Taak en positie van de anti-pestcoördinator (praktisch)
 • Fleur Bloemen, Tim Ribberink en Tharukshan Selvam... hoe dit soort heftige gevallen te voorkomen zijn
 • Preventieve maatregelen: hoe zorg je voor een veilige klas?
 • Curatieve maatregelen: hoe handel je als er pesten wordt gesignaleerd?
 • Effectieve antipestprogramma’s
 • Antipestbeleid van de school (pestprotocol): visie, aanpak preventief en curatief, consequenties

Deelnemers mogen tussen de cursusdagen een eigen casus inbrengen bij de docent, zodat deze wordt behandeld

 

Dagdeel 5:

Pestprotocol

 • Rol van de ouders: samenwerking met ieder een eigen verantwoordelijkheid
 • Zichtbaar en meetbaar maken van pesten
 • Implementatie van het protocol, zodat iedereen binnen school weet wat er van diegene wordt verwacht en deze ook in staat is om te handelen
 • Advisering van collega's
 

 

Module 4 (Facultatieve communicatietraining):

Dagdeel 6: 

Communiceren over pesten

Effectief communiceren heeft de onderstaande aspecten in zich:

 • Het kunnen maken van een rapport: het gesprek volgen en leiden
 • Veel betrokkenheid tonen en toch ook zakelijk blijven
 • Omgaan met overdracht en tegenoverdracht
 • Actief luisteren en verdiepende vragen weten te stellen, om daarna samen te vatten op inhoud en gevoel
 • Omgaan met heftige emoties
 • Gezamenlijk doel vaststellen
 • Oplossingsgericht communiceren, nadat de gesprekspartners hun verhaal
 • hebben kunnen doen
 • Draagkracht en draaglast tijdens het gesprek inschatten en daar de communicatie op aan passen
 • Uitvragen van de huidige situatie en de gewenste situatie plus bespreken wat realistisch is voor kind, ouders en school
 • Het creëren van een wij-gevoel
 • Van e-mail, telefoongesprek t/m eindgesprek zo soepel mogelijk laten verlopen
 • Hoe te communiceren met kind, ouder(s) en ouder & kind
 • Afspraken maken over acties, evaluaties en nazorg

 

Je hebt hierbij te maken met de volgende doelgroepen:

 • Het kind, dat last ervaart
 • De betrokken kinderen
 • De rest van de groep
 • Ouder(s)
 • School

 

Dagdeel 7:

Oefenen met een trainingsactrice 

Docenten:
Dagdeel 6: Theo Klungers
Dagdeel 7: Esther Wernek

 

De hoofddocent:

Theo Klungers - Posicom, professionele aanpak van pesten

Theo Klungers is sinds 1996 pestdeskundige bij Posicom en werkt gemiddeld 1,5 dag per week als docent. Hij onderzoekt en deelt van wat beter werkt m.b.t. het voorkomen en aanpakken van pesten. Hij heeft ervaring in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Hij geeft m.b.t. pesten via opleidingsinstituten trainingen aan leraren en verzorgt geaccrediteerde nascholing over pesten aan therapeuten. Ook werd hij uitgenodigd door staatssecretaris Sander Dekker van OCW en De Kinderombudsman om als expert op het gebied van pesten deel te nemen aan een expertmeeting om te reflecteren over een plan van aanpak m.b.t. pesten op school.

Lees hier de blogs van Theo.

 

De gastdocenten:

Krista te Mebel - Juridisch adviseur

Na 9 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, werkt Krista momenteel als juridisch adviseur bij opleidingscentrum Van Montfoort. Een deel van de gelden die zij met deze trainingen verdient, wordt gedoneerd aan Villa Joep, een stichting die zich inzet voor onderzoek naar neuroblastoom kinderkanker.

Krista weet door haar brede achtergrond in het onderwijs treffend de link te leggen tussen de juridische theorie en de alledaagse praktijk op school.

In de cursussen die Krista heeft verzorgd voor SBO is ze gemiddeld met een 8 beoordeeld.

 

Esther Werneke (1962) - acteert, regisseert, geeft trainingen, schrijft en creëert.

Ze speelt al ruim dertig jaar in theater & Audio/tv-producties en op het grote doek. Ze creëert en regisseert theaterstukken voor en met kinderen. De laatste jaren geeft ze de trainingen “Jezelf krachtig en overtuigend presenteren”, “Beter Binnenkomen”, “ De eerste indruk” en “Presenteren met plezier”. Ze begeleidt groepen en mensen persoonlijk met uiteenlopende moeilijke gesprekken en geeft daarbij zelf tegenspel als rainingsactrice.

 

 


Kort interview met Theo Klungers:

 • Kun je een probleem noemen waar veel deelnemers in de voorgaande cursussen tegenaan liepen?
  Een probleem waar verschillende deelnemers tegenaan lopen is het invullen van hun taak als anti-pestcoördinator. Wat moet ik wel doen, wat juist niet. Hoe zit het juridisch allemaal in elkaar. Hoe zorg ik ervoor dat collega's hun deel van het aanpakken en voorkomen van pesten oppakken? Wat mag ik van de directie verwachten?
 • Wat is de belangrijkste boodschap die je deelnemers wilt meegeven nadat ze de cursus Anti-pestcoördinator hebben afgerond?
  Pesten pak je met elkaar aan, dus niet alleen de anti-pestcoördinator.Een goede preventie is beter dan pesten moeten aanpakken. Zorg dat je in het anti-pestprotocol preventie en aanpakken van pesten hebt opgenomen.
 • Op welke manier haal jij plezier uit het geven van deze cursus?
  Op het moment dat mensen enthousiast aan de slag gaan om hun rol als anti-pestcoördinator vorm en inhoud te geven. En het enthousiasme van deelnemers om het goede te willen doen voor kinderen en collega's.

 

Algemene informatie van de cursus Anti-pestcoördinator

 

Data en locatie

Start: oktober 2021  

14 oktober 2021 | BCN Daltonlaan Utrecht | 09.00-16.30
4 november 2021 | Online | 09.00-12.30
11 november 2021 | Online | 09.00-16.30
18 oktober 2021 | La Vie Utrecht | 09.00-16.30 (optioneel)

 

BCN Daltonlaan Utrecht
Daltonlaan 100 
3584 BJ Utrecht

Routebeschrijving


Voor wie bestemd?

De doelgroep voor deze cursus zijn professionals uit het PO en VO. Dit zijn bijvoorbeeld docenten, teamleiders en zorgcoördinatoren. Naar aanleiding van de intake worden de cases specifiek toegepast op jouw wensen en vragen.

 

Jouw investering

De investering voor de gehele cursus bedragen €1.799,- (excl. btw) per persoon.
De investering voor de 2-daagse cursus bedragen €1.499,- (excl. btw) per persoon.
Dit bedrag is inclusief koffie, thee, uitgebreide lunch en toegang tot een online leeromgeving.

 

Studiebelastingsuren

Het aantal studiebelastingsuren voor deze opleiding bedraagt ongeveer 21 uren inclusief contacturen.

 

Certificaat van deelname

Na het volgen van deze cursus ontvangt je ook het anti-pestcoördinator certificaat van ons. Hiermee kan je jouw expertise op school aantonen.

 

Maximale groepsgrootte

In verband met het interactieve karakter van de cursus, is de maximale groepsgrootte 25 deelnemers. Wil je gegarandeerd een plek, dan raden wij je aan spoedig te reserveren.

 

Lerarenportfolio

Deze cursus is geregistreerd bij lerarenportfolio: cxzSrAXLXk

 

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om je profiel aan te maken.

 

Persoonlijk Opleidingsadvies

Heb je inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan gerust, geheel vrijblijvend, contact op met:

Nicole Vonk
Opleidingsadviseur onderwijs
Tel: 040 - 2 972 740

 

Ook interessant voor je

Wil je meer leren op het gebied van gedragsproblematiek en hoogbegaafdheid? Kijk dan eens naar onderstaande opleidingen:

Ben je op zoek naar een volgende stap? Kijk dan eens naar onderstaande opleidingen:

 

facultatieve communicatietraining Reacties van cursisten

 • De cursus is een must voor elke anti-pestcoördinator om geïnspireerd en geënthousiasmeerd te worden om aan de slag te gaan binnen de school, waarbij de materialen een dienst bewijzen!
 • Goede cursus met prima docenten. Veel informatie en handgrepen meegekregen. 2 super fijne dagen gehad!
 • Leerzaam, nuttig, goede koppeling naar de dagelijkse praktijk.
 • Inhoudelijk heel goed, uitmuntende docenten, opleiding biedt wat het beloofd. Goede aansluiting bij het werkveld.
 • Zeer motiverend en na de cursus is het goed bruikbaar in je eigen school.
 • Als je een direct bruikbare opleiding zoekt tot anti-pestcoördinator ben je aan het goede adres. Docent Theo Klungers heeft heel veel kennis en ervaring die hij prima kan delen met de cursisten. Zowel praktijkvoorbeelden als theoretische kennis komen aan bod.
 • Een zinvolle cursus met vlot alle juiste informatie.
 • Uitmuntende informatieverstrekking met expertise en humor van Theo. Voortreffelijk, de opleiding biedt wat het beloofd. Goede aansluiting bij het werkveld.
 • Theo heb ik ervaren als een puur en mooi persoon, prettige cursusleider!
 • Zeer boeiende stof en levendig gebracht door de trainer.

Videoblogs van Posicom

Hoofddocent Theo Klungers zet zich sinds 1996 in tegen pesten. Naast blogs maakt hij ook vlogs met een oplossingsgerichte insteek om pesten aan te pakken, te voorkomen of te verwerken. Hieronder een aantal korte filmpjes met een inleiding en een vraag / stelling over pesten.

 

 

Bekijk hier meer vlogs van Theo Klungers.

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Cursus Anti-pestcoördinator

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Anti-pestcoördinator start op Start 14 oktober 2021 in BCN Daltonlaan Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse cursus
Prijs: €1799,- excl. btw
Datum: Start 14 oktober 2021
Locatie: BCN Daltonlaan Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nicole Vonk  

Opleidingsadviseur
Nicole Vonk

  

040 - 2 972 740

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany