Verkorte opleiding Coördinator Wetenschap en Techniek

Vergroot de rol van W&T en Maakkunde binnen jouw school

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Coördinator W&T sinds 2020 verplicht: heeft jouw school dit op orde?

Met de 5-daagse opleiding Coördinator Wetenschap & Techniek vergroot je de rol van W&T en Maakkunde binnen jouw school en sluit je aan vanuit onderzoekend & ontwerpend leren bij de belevingswereld van het kind!

Om aan de slag te gaan met Wetenschap en Techniek (STEAM) hoef je als leraar niet technisch aangelegd te zijn. Met onze praktische aanpak zul je ervaren dat je al snel aan de slag kunt gaan met W&T en/of Maakkunde. De trainers van WisMon die deze opleiding verzorgen, hebben in samenwerking met scholen en leerkrachten, een bestendige aanpak voor het primair onderwijs ontwikkeld. Middels een doorlopende lijn van onderbouw tot bovenbouw.

Wat kan jij verwachten tijdens de opleiding?

Wat leer jij in 5 dagen?

 • Alles over de didactiek van onderzoekend, ontwerpend & ondernemend leren
 • Hoe je W&T op een laagdrempelige manier kunt implementeren in de klas
 • Maakkunde en de relatie met de didactiek van onderzoekend & ontwerpend leren
 • Het ontwerpen van leerlijnen en lessen voor de onder-, midden- en bovenbouw
 • Hoe je een coachende rol aanneemt om met W&T ook jouw collega’s te inspireren 

Kortom: een rijk, leerzaam en inspirerend aanbod uit te werken voor alle kinderen in jouw school of stichting!

Download de brochure voor een handig programmaoverzicht

Wat zeggen oud-deelnemers?

img-Deelnemer W&T

Deelnemer W&T
Leerkracht groep 4, Basisonderwijs

Ik vond het super dat de docent iedere keer wat deed met de feedback van de leerlingen, waardoor bepaalde onderwerpen nog extra verdiept werden. Ik kon de opgedane kennis direct toepassen binnen onze school.

Ga zelf aan de slag!

Toegang tot praktisch lesmateriaal voor in de klas

Je krijgt gedurende de opleiding en 1 jaar daarna toegang tot het praktische lesmateriaal van Leapo. Leapo is het online les- en leerportaal van WisMon en helpt jouw bèta, wetenschap- en technieklessen te verrijken met thema’s als onderzoekend en ontwerpend leren, maakonderwijs, 3D-printen, VR, Lasersnijden en Robotica & Programmeren. Je vindt er uitgewerkte leerlijnen met trainingen en kant en klaar lesmateriaal waarmee je direct kunt starten. En het mooie is; we voegen continu nieuwe content toe zodat je nooit bent uitgeleerd en altijd weer frisse inspiratie op kunt doen.

Programma van de opleiding Coördinator Wetenschap & Techniek

Alle dagen beginnen om 09:30 en eindigen om 16:30

Module 1:  

W&T in de school: wat, waarom en hoe?

Tijdens deze eerste module gaan we uitgebreid in gesprek over wetenschap en techniek: waarom is dat nu eigenlijk zo belangrijk? Wat is de W&T visie van jullie school? Hoe is W&T onderdeel binnen jullie school? Wordt de W&T visie van jouw school gedragen door het hele team? W&T implementeren is een verander traject, dat gaat niet van de een op de andere dag. Hoe maak je een heel team mede-eigenaar van deze verandering?

Aan de hand van het verandermodel van Knoster en de gouden cirkel van Simon Sinek gaan we actief aan de slag. De W&T quick scan is de basis waarmee we werken aan een implementatie plan om W&T een duurzame plek in jullie school te geven.

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Waarom is wetenschap en techniekonderwijs belangrijk?
 • Wat wordt er bij jou op school gedaan aan W&T?
 • Wat staat er in het schoolplan over W&T?
 • Didactiek OOL
 • Knoster-model
 • Gouden cirkel- Simon Sinek
 • W&T visie: welke stappen moeten er gezet worden om de visie vorm te geven
  op jouw school?

Module 2:

Leerlijn W&T

Tijdens deze module gaan we dieper in op een leerlijn voor W&T. Wat is een leerlijn en wat wil je in de leerlijn W&T opnemen? Hoe ontwikkel je die eigenlijk? Wat is er al?

We maken een aanzet tot het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn voor W&T. Hoe pak je dat aan? Welke keuzes heb je? Waar wil en kan je op aansluiten? Veel inspiratie haal je uit de voorbeelden die gegeven worden en de interactie met je mede cursisten. Diverse werkvormen komen aan bod die je ook binnen je eigen school kunt toepassen.

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Hoe ontwikkel je een doorgaande leerlijn?
 • Hoe differentieer je naar niveau en type kind?
 • W&T en de connectie met taal, rekenen en wereldoriëntatie

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3: 

Onderzoekend leren: een nieuwe cultuur in de klas

Tijdens deze module gaan we uitgebreid aan de slag met onderzoekend leren. We gaan in op de theorie en koppelen deze aan jouw WO methode, thema’s of vakken die jouw school graag wil gebruiken om W&T een gedegen plek te geven binnen haar onderwijs aanbod. Verschillende aanpakken om onderzoekend leren en W&T te implementeren worden toegelicht. Ook gaan we praktisch aan het werk met Maakkunde en Junior Wereld Campus.

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Wat wordt er al gedaan aan onderzoekend leren en hoe kun je je huidige lesaanbod verrijken met de didactiek van onderzoekend leren?
 • De begeleidingsrol van de leerkracht tijdens W&T
 • Kennismaken met methoden en onderzoeken hoe je je lessen hiermee kan
  verrijken aan de hand van onderzoekend leren

Module 4:

Ontwerpend leren met karton en technologie

We gaan uitgebreid aan de slag met ontwerpend leren. We starten in de ochtend met de didactiek van ontwerpend leren. Aan de hand van jullie eigen inspiratiefilmpjes kijken we hoe je W&T en ontwerpend leren kunt koppelen aan de WO methode, thema’s of vakken die jouw school graag wil gebruiken. In de middag gaan we praktisch aan de slag met innovatieve onderwijsmiddelen als BYOR, Robotica en VR brillen. We gaan uitgebreid aan de slag met ontwerpend leren. We starten in de ochtend met theorie die we koppelen aan jouw WO methode, thema’s of vakken die jouw school graag wil gebruiken om W&T een plek te geven binnen haar onderwijs aanbod. In de middag gaan we praktisch aan het werk met innovatieve onderwijsmiddelen als Robotica en 3D printen.

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Jouw eigen WO methode, thema’s of vakken kritisch bekijken en verrijken met de didactiek van ontwerpend leren.
 • Kennismaken met Robotica en de 3D printer en onderzoeken hoe je je lessen hiermee kan verrijken aan de hand van ontwerpend leren.
 • Vanuit ontwerpend leren samen brainstormen over de ondernemend leren mogelijkheden.

Module 5:

Technieklab verbinden met de buitenwereld en je rol als W&T coördinator

In deze laatste module werken we in de ochtend aan het eindverslag. Ook jouw rol als W&T coördinator komt daarbij aan bod. Ben je vooral vakdocent, initiator of veranderaar? Hoe pak jij dat aan? Visie ontwikkeling, leerlijn neerzetten, lessen voorbereiden en geven. Wie neem je mee en op welke wijze doe je dat? Met dit soort vragen gaan we aan de slag en bereiden je voor op je nieuwe rol.

Daarna gaan we in gesprek over het technieklokaal en wat je daar allemaal mee kunt. Niet alleen jij, ook je collega’s. En naast collega’s zijn er ook een tal van externe organisaties die je met W&T kunnen helpen zoals bibliotheken, bedrijven, W&T stichtingen en externe toeleveranciers met een commercieel motief. Hoe leg je verbinding en hoe laat je dit leiden tot een duurzame samenwerking? Ook nemen we mee in het opzetten van of het participeren in een inspiratie lab.

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Het inzichtelijk maken van de omgeving van jouw school
 • Hoe leg je een duurzame verbinding met deze externe omgeving?
 • Een inspiratie lokaal of lab: hoe start je dit?
 • Hoe kunnen we wetenschap en techniek in het PO laten aansluiten op de bèta- en techniekvakken voor het VO?

Deze opleiding is bestemd voor:

Leerkrachten die werkzaam zijn in het basisonderwijs en ondersteuners/begeleiders van leerkrachten. Deze opleiding is ook interessant voor beleidsmedewerkers die praktisch willen ervaren hoe je W&T kan invoeren binnen de stichting.

Maximale groepsgrootte

In verband met het interactieve karakter van de cursus, is de maximale groepsgrootte 25 deelnemers. Wil je gegarandeerd een plek, dan raden wij je aan spoedig te reserveren.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Vraag het gratis e-book aan


Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy