Verkorte opleiding Coördinator Wetenschap en Techniek

 • Alles over de didactiek van onderzoekend, ontwerpend & ondernemend leren
 • Implementeer W&T op een laagdrempelige manier in de klas
 • Zeer praktijkgericht: ga direct verder aan de slag!
 • Inclusief uitgebreid ondersteunend materiaal!
 • De opleiding wordt gegeven door een ervaren trainer van WisMon

Vergroot de rol van W&T en Maakkunde binnen jouw school

 • 5-daagse opleiding
 • 6 maart - 26 juni 2023
 • Aristo Utrecht Lunetten
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Coördinator W&T sinds 2020 verplicht: heeft jouw school dit op orde?

Met de 5-daagse opleiding Coördinator Wetenschap & Techniek vergroot je de rol van W&T en Maakkunde binnen jouw school en sluit je aan vanuit onderzoekend & ontwerpend leren bij de belevingswereld van het kind!

Om aan de slag te gaan met Wetenschap en Techniek (STEAM) hoef je als leraar niet technisch aangelegd te zijn. Met onze praktische aanpak zul je ervaren dat je al snel aan de slag kunt gaan met W&T en/of Maakkunde. De trainers van WisMon die deze opleiding verzorgen, hebben in samenwerking met scholen en leerkrachten, een bestendige aanpak voor het primair onderwijs ontwikkeld. Middels een doorlopende lijn van onderbouw tot bovenbouw.

Wat leer jij in 5 dagen?

 • Alles over de didactiek van onderzoekend, ontwerpend & ondernemend leren
 • Hoe je W&T op een laagdrempelige manier kunt implementeren in de klas
 • Maakkunde en de relatie met de didactiek van onderzoekend & ontwerpend leren
 • Het ontwerpen van leerlijnen en lessen voor de onder-, midden- en bovenbouw
 • Hoe je een coachende rol aanneemt om met W&T ook jouw collega’s te inspireren 

Kortom: een rijk, leerzaam en inspirerend aanbod uit te werken voor alle kinderen in jouw school of stichting!

Download de brochure voor een handig programmaoverzicht

Wat zeggen oud-deelnemers?

img-Deelnemer W&T

Deelnemer W&T
Leerkracht groep 4, Basisonderwijs

Ik vond het super dat de docent iedere keer wat deed met de feedback van de leerlingen, waardoor bepaalde onderwerpen nog extra verdiept werden. Ik kon de opgedane kennis direct toepassen binnen onze school.

Ga zelf aan de slag!

Toegang tot praktisch lesmateriaal voor in de klas

Je krijgt gedurende de opleiding en 1 jaar daarna toegang tot het praktische lesmateriaal van Leapo. Leapo is het online les- en leerportaal van WisMon en helpt jouw bèta, wetenschap- en technieklessen te verrijken met thema’s als onderzoekend en ontwerpend leren, maakonderwijs, 3D-printen, VR, Lasersnijden en Robotica & Programmeren. Je vindt er uitgewerkte leerlijnen met trainingen en kant en klaar lesmateriaal waarmee je direct kunt starten. En het mooie is; we voegen continu nieuwe content toe zodat je nooit bent uitgeleerd en altijd weer frisse inspiratie op kunt doen.

Programma van de opleiding Coördinator Wetenschap & Techniek

Alle dagen beginnen om 09:30 en eindigen om 16:30

Module 1:  

W&T in de school: wat, waarom en hoe?

Tijdens deze eerste module gaan we uitgebreid in gesprek over wetenschap en techniek: waarom is dat nu eigenlijk zo belangrijk en hoe zorg je ervoor dat de W&T visie van jouw school gedragen wordt door het hele team? En hoe maak je hen mede eigenaar van deze verandering? Als input voor deze module wordt de W&T Quickscan: Stand van zaken W&T onderwijs op je school, gebruikt.

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Waarom is wetenschap en techniekonderwijs belangrijk?
 • Wat wordt er bij jou op school gedaan aan W&T?
 • Wat staat er in het schoolplan over W&T? 
 • Praatplaat W&T
 • Inleiding over de didactiek OOL
 • Why, How, What?
 • W&T is geen doel op zich
 • W&T visie: welke stappen moeten er gezet worden om de visie vorm te geven op jouw school? 
 • Knoster-model

Module 2:

De functie van de leerkracht & praktisch aan de slag met Maakkunde in de klas

In deze module gaan we verder in op de functie van de leerkracht en de competenties die je als leerkracht nodig hebt om W&T onderwijs te kunnen bieden. 

Bij Maakkunde van Nemo gaan kinderen lekker met hun hart en handen aan de slag. Leren door te doen! We koppelen Maakkunde aan de thema’s en methodes (bijv. rekenen, taal, WO) die op jouw school gebruikt worden. We gebruiken simpele, bekende materialen en vullen deze aan met technologie. 

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Rol van de W&T Coördinator
 • Leerkrachtvaardigheden op het gebied van W&T 
 • Wat is Maakkunde en wat is de relatie met de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren?
 • Hoe differentieer je naar niveau en type kind?
 • Maakkunde en de connectie met taal

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3: 

Onderzoekend leren: een nieuwe cultuur in de klas

Tijdens deze module gaan we uitgebreid aan de slag met onderzoekend leren. We gaan in op de theorie en koppelen deze aan jouw WO methode, thema’s of vakken die jouw school graag wil gebruiken om W&T een gedegen plek te geven binnen haar onderwijs aanbod. Ook gaan we praktisch aan het werk met VR en Robotica. 

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Wat wordt er al gedaan aan onderzoekend leren en hoe kun je je huidige lesaanbod verrijken met de didactiek van onderzoekend leren?
 • De begeleidingsrol van de leerkracht tijdens W&T
 • Kennismaken met VR en Robotica en onderzoeken hoe je je lessen hiermee kan verrijken aan de hand van onderzoekend leren

Module 4:

Ontwerpend leren van karton tot de 3D printer

We gaan uitgebreid aan de slag met ontwerpend leren. We starten in de ochtend met theorie die we koppelen aan jouw WO methode, thema’s of vakken die jouw school graag wil gebruiken om W&T een plek te geven binnen haar onderwijs aanbod. In de middag gaan we praktisch aan het werk met innovatieve onderwijsmiddelen als Robotica en 3D printen.

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Jouw eigen WO methode, thema’s of vakken kritisch bekijken en verrijken met de didactiek van ontwerpend leren.
 • Kennismaken met Robotica en de 3D printer en onderzoeken hoe je je lessen hiermee kan verrijken aan de hand van ontwerpend leren.
 • Vanuit ontwerpend leren samen brainstormen over de ondernemend leren mogelijkheden.

Module 5:

Het ontwerpen van leerlijnen en lessen voor de onder-, midden- en bovenbouw & het verbinden met de buitenwereld

Tijdens deze module kijken we hoe je op school met het team een sessie organiseert en begeleidt waarin je samen met collega’s concrete lessen en activiteiten gaat bedenken, uitwerken en borgen. Ook gaan we met elkaar in gesprek over hoe je collega’s op school kan enthousiasmeren voor W&T en kijken we uitgebreid naar LEAPO, het online leerportaal van WisMon, waar elke deelnemer een jaar lang gratis toegang tot krijgt.

Naast collega’s zijn er ook een tal van externe organisaties die je met W&T kunnen helpen zoals bibliotheken, bedrijven, W&T stichtingen en externe toeleveranciers met een commercieel motief. Hoe leg je verbinding en hoe laat je dit leiden tot een duurzame samenwerking? Ook nemen we tijdens deze module het opzetten van of het participeren in een inspiratie lab mee.
 

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Het inzichtelijk maken van de omgeving van jouw school
 • Hoe leg je een duurzame verbinding met deze externe omgeving?
 • Een inspiratie lokaal of lab: hoe start je dit?
 • Hoe kunnen we wetenschap en techniek in het PO laten aansluiten op de bèta- en techniekvakken voor het VO?

Jouw docent:

img-Wendie Uitterhoeve

Wendie Uitterhoeve
Adviseur en trainer Innovatief Onderwijs bij Wismon

De passie van Wendie is om te verbinden en te ondersteunen. Haar jarenlange ervaring in onderzoeken en ontwerpen in de technische sector zet ze nu in voor het onderwijs. Met een frisse blik en veel enthousiasme inspireert ze leerkrachten en leerlingen om met W&T aan de slag te gaan. Met creatieve en praktische oplossingen helpt ze jou een stap vooruit te zetten op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren.

Over WisMon

WisMon is het onderwijsinstituut voor vraagstukken op het gebied van bèta, wetenschap en techniek. Naast deficiëntiecursussen om bètavakken te behalen, bijles en aangepast bèta-onderwijs voor anderstaligen, verzorgen zij advies en implementatietrajecten, nascholing voor docenten en praktische arrangementen voor scholen. Hiermee werken ze aan innovatie op het gebied van wetenschap en techniek en 21e eeuwse vaardigheden binnen thema’s zoals onderzoekend & ontwerpend leren, practicumonderwijs, 3D-printen, robotica en programmeren en VR. Tevens ontwikkelen zij onderwijsmateriaal voor diverse uitgevers, overheidsinstellingen, stichtingen en samenwerkingspartners.

Deze opleiding is bestemd voor:

Leerkrachten die werkzaam zijn in het basisonderwijs en ondersteuners/begeleiders van leerkrachten. Deze opleiding is ook interessant voor beleidsmedewerkers die praktisch willen ervaren hoe je W&T kan invoeren binnen de stichting.

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij Aristo Utrecht Lunetten te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Aristo Utrecht Lunetten
Brennerbaan 150
3524 BN
Utrecht
tel: 088-2301030

Dag Datum Tijd Locatie
Module 1 6 maart 2023 09:30 - 16:30 Aristo Utrecht Lunetten
Module 2 3 april 2023 09:30 - 16:30 Aristo Utrecht Lunetten
Module 3 8 mei 2023 09:30 - 16:30 Aristo Utrecht Lunetten
Module 4 5 juni 2023 09:30 - 16:30 Aristo Utrecht Lunetten
Module 5 26 juni 2023 09:30 - 16:30 Aristo Utrecht Lunetten

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse Cursus/Training bedraagt € 2099,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Maximale groepsgrootte

In verband met het interactieve karakter van de cursus, is de maximale groepsgrootte 25 deelnemers. Wil je gegarandeerd een plek, dan raden wij je aan spoedig te reserveren.

STAP-Budget

Je kunt het STAP-budget voor deze opleiding aanvragen. Jij krijgt dan een aantrekkelijke subsidie van maximaal € 1.000,- van de overheid.

Neem contact op met onze adviseur voor de mogelijkheden:
Nicole Vonk
040 - 297 27 40
nicole.vonk@sbo.nl

Meer weten over het Stap-budget
 online leeromgeving

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy