Opleiding Specialist Begrijpend Lezen 4.0

 • Alles over de essentie van begrijpend lezen
 • Leer hoe je een verbetertraject ‘begrijpend lezen/luisteren’ voorbereidt
 • Ga stapsgewijs aan de slag met bevlogen docenten
 • Neem je collega’s mee in een kwaliteitsverbeteringstraject van begrijpend lezen
 • Vraag het gratis e-book over Taal & Lezen aan

Verbeter het begrijpend lezen, luisteren en kijken op school

 • 3-daagse opleiding
 • 11 september - 20 november 2024
 • Aristo Meeting Center Lunetten
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Verbeter begrijpend lezen op jouw school!

In de opleiding Begrijpend Lezen 4.0 ga je aan de slag om het onderwijs op jouw school om te buigen van begrijpend lezen als afzonderlijk vak naar begrijpend lezen, luisteren en kijken, in samenhang met de andere taaldomeinen en/of W.O. Verbeter begrijpend lezen op jouw school!

Wat kan jij verwachten van deze opleiding?

Wat leer jij in 3 dagen?

 • Alles over de essentie van begrijpend lezen en hoe dit op een goede manier toe te passen
 • De samenhang met andere domeinen, Close Reading+
 • Hoe formatief & summatief te toetsen, stimuleren van leesplezier en de rol van de leerkracht hierin
 • Hoe je een verbetertraject 'begrijpend lezen/luisteren' voorbereidt en uitvoert
 • Wat in de nieuwe kerndoelen staat over lezen, luisteren en kijken in samenhang
Download de brochure voor een handig programmaoverzicht

Wat zeggen oud-deelnemers?

img-Deelnemer Specialist Begrijpend lezen 4.0

Deelnemer Specialist Begrijpend lezen 4.0
Intern begeleider & leerkracht groep 7 & 8, basisschool Amsterdam

"Na deze opleiding ben ik enthousiast om het begrijpend lees onderwijs bij ons op school te veranderen / aan te passen. Ik heb veel inspiratie opgedaan!"

img-Deelnemer Specialist Begrijpend lezen 4.0

Deelnemer Specialist Begrijpend lezen 4.0
Taalcoördinator/groepsleerkracht, basisschool Den Haag

"De opleiding heeft mij precies gebracht wat ik er van gehoopt had. Het schoolteam is er van overtuigd dat dit wel eens de juiste manier zou kunnen zijn. We hebben een voorzichtige start gemaakt en hopen over een jaar een flink aantal rijke teksten met zinvolle, diepgaande vragen klaar te hebben liggen."

Doel van deze opleiding:

Je kunt na het volgen van de opleiding op een betekenisvolle wijze invulling geven aan je eigen ‘begrijpend leesles’ en ben je in staat om aan de hand van inzichten en inspirerende voorbeelden, collega’s binnen de eigen school mee te nemen in een kwaliteitsverbeteringstraject op het gebied van ‘begrijpend lezen’. Indien gewenst kunnen de docenten van de opleiding bij een vervolgtraject ondersteunen. Meer informatie hierover is te vinden op www.opleidingentaal.nl 

Certificaat van deelname

Na het volgen van deze cursus ontvang je ook het Specialist Begrijpend Lezen certificaat van ons. Hiermee kan je jouw expertise op school aantonen.

Maximale groepsgrootte

In verband met het interactieve karakter van de cursus, is de maximale groepsgrootte 16 deelnemers.
Wil je gegarandeerd een plek, dan raden wij jou aan spoedig te reserveren.

Ook interessant voor jou

Heb je Taalcoördinator PO al gevolgd of wil je hem nog gaan volgen? Neem contact op met Mariska Korewijk | 040 - 2 972 751 voor een aangepast programma!

Programma van de opleiding Specialist Begrijpend Lezen 4.0

Alle dagen beginnen om 09:30 en eindigen om 16:00

Module 1:  

Wat is ‘begrijpend lezen’ (niet)?!

 • Nieuwe kerndoelen: Wat veranderd er en wat betekent dit voor de praktijk?
 • Vaststellen essentie van ‘begrijpend lezen’ en ‘begrijpend luisteren’.
  • We gaan in op de vraag hoe begrip tot stand komt, welke factoren hier een rol bij spelen, wat dit betekent voor de aanpak in de klas en hoe verhoudt dit zich tot de nieuwe kerndoelen.
 • Onderwijzen van tekstbegrip: (on)zin van aanleren strategieën versus tekstgerichte instructie.
 • Resultaten internationale onderzoeken PISA en PIRLS
 • Belang van het werken met rijke teksten. Criteria voor het selecteren daarvan.
 • Close reading en herhaald en verdiepend lezen: overeenkomsten en verschillen
 • Hogere en lagere orde denkvaardigheden
  • We behandelen aan de hand van verschillende teksten hoe kinderen met elkaar in gesprek gebracht kunnen worden over de inhoud van een tekst, welke tekstgerichte denkvragen daarbij gesteld kunnen worden en welke uitwerking deze vragen hebben. We gaan in op de valkuilen en laten zien hoe de tekst centraal gezet kan worden.
 • Begrijpend lezen, luisteren en kijken
  • We laten zien hoe lezen, luisteren en kijken met elkaar samenhangen en hoe hogere denkvaardigheden gestimuleerd kunnen worden.
 • Gebruik van methodes o.a. Nieuwsbegrip, Grip op Lezen en Leeslink
  • We laten zien hoe teksten en opdrachten uit deze methodes op een tekstgerichte manier ingezet kunnen worden en vullen dit aan met voorbeelden zonder methode.
 • Kijken naar een begrijpend lees-/luisterles
  • Met behulp van de kijkwijzer ‘Denkvaardig’ (Opleidingentaal, 2019) kijken we naar een begrijpend leesles. We leren welke vragen leerlingen uitdagen tot gesprek en aanzetten tot hogere orde denken. We bespreken de inzet van de kijkwijzer in de eigen school.
 • Pleidooi: Weg met de denkdip in groep 3 en 4
 • Enkele inspirerende voorbeelden.

Module 2:

Samenhang met andere domeinen, Close Reading +

 • Begrijpend lezen gekoppeld aan technisch lezen:
  • We bekijken een aantal methodes voor technisch lezen die gekozen hebben voor een koppeling met begrijpend lezen. Welke keuzes zijn er gemaakt? Is er sprake van een uitdagend en dekkend aanbod? In hoeverre profiteren zowel het technisch lezen als het begrijpend lezen van deze samenhang? Wat laat effectonderzoek zien? Wat betekent dit voor keuzes voor onze school?
 • Begrijpend lezen gekoppeld aan overige taaldomeinen
  • Hoe kan begrijpend lezen functioneel gekoppeld worden aan andere taaldomeinen, zoals het schrijven van teksten, het spreken-luisteren en het verbreden en verdiepen van de woordenschat van leerlingen? Hoe kunnen we zowel begrijpend lezen als de andere taaldomeinen van deze samenhang laten profiteren? Wat laat effectonderzoek zien? Wat betekent dit voor keuzes voor onze school?
 • Close reading +
  • Op dit moment wordt veel ingezet op Close reading. Hoe voorkomen we dat Close Reading ertoe leidt dat begrijpend lezen een apart vak blijft? Hoe kunnen we zorgen dat er sprake is van een Close Reading?, waarbij er sprake is van een voor de referentieniveaus dekkend en beredeneerd aanbod en hoe kunnen we daarop sturen?
 • Verkenning thematiserend begrijpend lezen. Een wenkend toekomstperspectief voor onze school? Zo ja, hoe zouden we daaraan kunnen werken?
 • Relatie met zaakvakken. Welke kansen biedt dit (niet)?
 • In groepen aan de slag met het opzetten van functionele, betekenisvolle begrijpend lees-, luister-, en/of kijkactiviteiten in samenhang.
 • Enkele inspirerende voorbeelden voor koppeling aan andere (taal)domeinen.

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3: 

Toetsen, leesplezier en de rol van de leerkracht

 • Summatief en formatief toetsen
  • We gaan in op het summatief toetsen, zowel methode-afhankelijk als methodeonafhankelijk en gaan na welke consequenties dit mogelijk heeft voor de praktijk.
  • We bespreken toetsgegevens van de eigen school/groep en laten zien welke verklaringen hieraan ten grondslag kunnen liggen en welke interventies wel en niet wenselijk zijn.
  • We verkennen het formatief toetsen. Wat is het? Hoe kan het ingezet worden? Wat zijn voor- en nadelen.
  • Het voeren van leesgesprekken, als aanvulling op het formatief toetsen.
 • Werken aan literaire competenties vanaf groep 1: hoe kunnen we hierin werken aan een doorgaande lijn? Wat maakt boeken geschikt?
 • Leesbevordering
  • Uit onderzoek lijkt te blijken dat leerlingen steeds minder lezen en minder plezier hebben in lezen. We laten zien dat leesplezier samenhangt met de kwaliteit van het aanbod en het gedrag van de leerkracht en hoe dit kan worden beïnvloed.
  • We geven een overzicht van actuele boeken en laten zien hoe leesplezier gestimuleerd wordt.
 • We oefenen samen hoe we teksten en boeken tot leven wekken, door gevarieerde werkvormen in te zetten, die niet alleen leiden tot meer leesplezier, maar ook tot beter begrip van teksten.

Docenten:

img-Harald Weessles

Harald Weessles
zelfstandig onderwijsadviseur

Harald is vanaf 2007 zelfstandig onderwijsadviseur en werkte o.a. als taal-leesexpert voor de POraad (projectbureau Kwaliteit), en als lid van de toetswijzercommissie Taal voor de Centrale Eindtoets (College voor Toetsen en Examens). Studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en specialiseerde zich in de didactiek van begrijpend lezen. Samen met Tjalling richtte hij in 2018 Opleidingentaal op voor het basisonderwijs.

img-Tjalling Brouwer

Tjalling Brouwer
Taalleesspecialist

Tjalling is een bevlogen taalleesspecialist en ondersteunt als zelfstandig onderwijsadviseur met passie scholen bij het optimaliseren van hun taal- en leesonderwijs. Hij staat als conceptauteur aan de basis van enkele taal- en leesmethodes. Daarnaast is hij eigenaar van een dyslexiepraktijk. Hij was jarenlang voorzitter van de redactie van JSW, schreef zelf ook veel artikelen en columns en is voorzitter van de Vereniging van Taalspecialisten.

Voor wie bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor leerkrachten die een leidende rol ambiëren bij het verbeteren van de kwaliteit van het taal-/ leesonderwijs, taalcoördinatoren en interne begeleiders.

Algemene Informatie

Deze 3-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij Aristo Meeting Center Lunetten te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Aristo Meeting Center Lunetten
Brennerbaan 150
3524 BN
Utrecht
tel: 088-2301030

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 11 september 2024 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Lunetten
Dag 2 9 oktober 2024 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Lunetten
Dag 3 20 november 2024 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Lunetten

Jouw investering

De investering voor deze 3-daagse opleiding bedraagt € 1999,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Maximale groepsgrootte

In verband met het interactieve karakter van de cursus, is de maximale groepsgrootte 16 deelnemers. Wil je gegarandeerd een plek, dan raden wij je aan spoedig te reserveren.

Januari editie (volgeboekt)

Aristo Meeting Centre Lunetten
Brennerbaan 150
3524 BN
Utrecht
tel: 088-2301030

 

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 26 januari 2024 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Centre Lunetten
Dag 2 1 maart 2024 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Centre Lunetten
Dag 3 5 april 2024 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Centre Lunetten

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Vraag het gratis e-book aan

Maak aub een keuze

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 751 mariska.korewijk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy