Opleiding Regie op Zorginkoop en Bedrijfsvoering in het Sociaal Domein

Speciaal ontwikkeld voor (zorg)aanbieders binnen het Sociaal Domein

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

De uitdagingen binnen het Sociaal Domein

Gemeenten hebben grote tekorten en willen met minder partijen samenwerken. Inkooptrajecten zijn hierdoor uitdagend en ingewikkeld. Heb je als (zorg)aanbieder in beeld welke diensten kun je betaalbaar aanbieden? En weet je waar je op moet letten bij de keuze om wel of niet in te tekenen op een aanbesteding? En past jouw bedrijfsvoering wel bij de gekozen propositie en je aanbod? Heb jij scherp hoe jij je kunt verhouden tot een Jeugdhulpregio of gemeente?

Door inzicht te geven in de verschillende handelingsperspectieven van een zorgaanbieder helpt dit om de juiste richting te kiezen voor jou als (zorg)aanbieder. Slimme én duurzame bedrijfsvoering wordt steeds belangrijker voor het succes van (zorg) aanbieders binnen het sociaal domein. De uitdagingen binnen het sociaal domein zijn groot, de kwaliteitseisen worden strenger terwijl de budgetten krapper zijn. Het is noodzakelijk dat je jouw positionering en financiering op orde hebt.

Met de 5-daagse opleiding Regie op zorginkoop en bedrijfsvoering in het sociaal domein veranker je duurzame bedrijfsvoering binnen jouw organisatie en zorg je dat je goed voorbereid bij de gemeente aan tafel schuift voor een volgende inkoopronde!

Download de brochure

In 5 modules leer je:

 • Dé actuele inzicht in het speelveld van het Sociaal Domein
 • De processen van zorgverkoop en verhouding tussen gemeente en (zorg)aanbieder
 • Hoe je de verbinding legt tussen verkoop en de aansturing in je organisatie
 • Jou propositie helder formuleren
 • Jouw gespreks- en onderhandelingsvaardigheden verder ontwikkelen

Bekijk het programma

Na het volgen van deze opleiding:

 • Heb je een goede positionering en propositie bepaald en/of aangescherpt voor jouw organisatie
 • Weet je hoe je een passende bedrijfsvoering inricht
 • Ben je optimaal voorbereid op een volgende inkoopronde
 • Ben je voorbereid op de toekomst met een slimme én duurzame bedrijfsvoering

Kortom: heb je regie op zorginkoop en bedrijfsvoering in het Sociaal Domein!

Ook interessant

Programma Regie op zorginkoop en bedrijfsvoering in het sociaal domein

 

Module 1: 

Inzicht in het sociaal domein

Na deze dag ben je in staat om aan de hand van de relevante perspectieven van inwoners, zorgaanbieders en gemeente – te komen tot een heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. En je hebt zicht op de tools en stappen die nodig zijn om uitvoering, beleid en inkoop samenhangend uit te werken in goed opdrachtnemer-schap. En kunt deze verankeren in een in partnerschap.

Het speelveld van het Sociaal Domein

 • Doelstellingen van gemeenten, inwoners en zorgaanbieders
 • Verhoudingen tussen gemeenten en zorgaanbieders
 • Spanningsveld en samenhang

Wet- en regelgeving Sociaal Domein

 • WMO
 • Jeugdwet
 • Participatiewet
 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Het Beleidsproces

 • Doelformulering
 • Inkooptraject
 • Passende uitvoering

Aan de hand van praktijk en theorie verkennen wij de doelstellingen van gemeenten, het beleidsproces, het inkooptraject en de taak en rol van de gemeente. Het is een vindtocht met relevante thema’s als doelformulering, passende uitvoering en samenspel van inwoners, aanbieders en gemeente.


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 2: 

Zorginkoop

Na deze dag heb je inzicht in hoe je vanuit jouw eigen strategie kan komen tot een projectmatige aanpak voor het inschrijven op aanbestedingen/uitvragen van gemeenten. Je bent je bewust vanaf welk veld jij kijkt naar het sociaal domein en heb je handelingsperspectieven opgedaan om bewuste keuzes te maken om jezelf eventueel anders te positioneren.

Ook nemen we je mee in een aantal aspecten omtrent het proces van zorgverkoop. Welke stappen dien je te maken, waar kan je je al op voorbereiden en wees je bewust van de invloed die je hebt gedurende het proces van permanente zorgverkoop.

Proces zorgverkoop

 • Stappenmodel
 • Voorbereiding
 • Fasen van invloed

Gemeente vs Zorgaanbieder

 • Verhouding tussen gemeenten en zorgaanbieders in het koopproces
 • Inzicht in maturity bij gemeenten
 • Verschillende velden van invloed bij zorgaanbieders
 • Strategie vertalen naar een verkoopproces
 • Data & Sturingsinstrumenten
 • Borging in de uitvoering

Positionering

 • Marktsegmentatie
 • Patronen in handelen en interactie

Creëren van draagvlak

 • Mapping
 • Managing van stakeholders

Propositie

 • Wel of niet inschrijven?
 • Bepalen propositie
 • Toelichting individuele opdracht tbv Module 4

Module 3

Bedrijfsvoering

Aan het einde van deze dag weet je de verbinding te leggen tussen verkoop en de aansturing in de eigen organisatie. Daarnaast ben je op de hoogte
van de belangrijkste begrippen en werkwijzen van het bepalen van een kostprijs en een verkoopprijs. Je bent een volwaardige gesprekspartner met de interne afdeling financiën en kan de financiële onderwerpen in gespreken met stakeholders (met anderen) goed over het voetlicht brengen. Op basis van ingebrachte casuïstiek bespreken zowel hoe om te gaan met zorgverkoop in het gemeentelijk domein bij gelijkblijvende dienstverlening als
ook hoe dit aan te pakken bij nieuwe vormen van dienstverlening.

Marginale marges en stevige risico's

 • Financiën in 30 minuten
 • Aansluiting van verkoop op planning en control cyclus
 • Benchmarking

Prijsstelling op bestaande producten

 • marktprijs versus kostprijs
 • Basis kostprijs bepalen
 • Verschillende kostprijzen voor verschillende doelen
 • Wettelijke kaders voor gemeenten
 • Behandeling ingebrachte casuïstiek deelnemers

Prijsstelling bij nieuwe samenwerking en nieuwe producten

 • Prijsstelling
 • Kostprijsbepaling
 • Personeelsplanning en personeelskosten
 • Behandeling ingebrachte casuïstiek deelnemers

 Module 4

Propositie

Na deze Module heb je het geleerde van de eerste modules toe op jouw organisatie/afdeling toegepast en heb de propositie geformuleerd dan wel aangescherpt waarmee je tijdens de laatste dag concreet aan de slag gaat.

De basis voor deze online module is een individuele opdracht waarin concrete handvaten aangereikt worden die je helpen jouw propositie te bepalen. Achtereenvolgens bepaal je doelstelling en positionering en formuleer je de propositie waarmee je verder aan de slag gaat tijdens de laatste module. Tijdens de online intervisie wordt in kleine groepen de gemaakte opdracht besproken onder begeleiding van docenten Maarten Swagerman en Peter Paul Doodkorte. Zo weet je zeker dat je optimaal voorbereid de laatste dag in gaat.


Module 5: 

Gespreks- en onderhandelingstechnieken

Na deze dag weet je welke gespreks- en onderhandelingstechnieken je kunt toepassen in een verkoop gesprek en hoe je jouw propositie kunt overbrengen. Daarnaast heb je jouw communicatieve vaardigheden als professional werkzaam binnen het sociaal domein (verder) ontwikkeld.

Gesprekstechnieken

 • Gespreksmodellen (inkoop dan wel verkoopgesprek versus dialoog)
 • Werken op basis van inhoud versus proces

De dialoog

 • Opdrachtgever vs Opdrachtnemer
 • Fasen en onderwerpen in de dialoog
 • Dilemma's en uitdagingen
 • Open houding

Effectief Beïnvloeden

 • De verschillende Beïnvloedingsvormen

Onderhandelingsvaardigheden

 • Hoe kom ik uit vastzittende interactiepatronen

Speciaal ontwikkeld voor zorgaanbieders in het sociaal domein waaronder: 

 • WMO begeleiding
 • Ouderenzorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Maatschappelijke opvang
 • Jeugdzorg
 • GGZ
 • Sociaal Domein
 • Justitie
 • Arbeidsparticipatie (werkbedrijven, reïntegratiebedrijven)

In functies die betrokken zijn bij de bedrijfsvoering en het inkoopproces zoals: 

 • Directeuren
 • Regiomanagers
 • Clustermanagers
 • Controllers
 • Bestuurssecretarissen
 • Beleidsmedewerkers 
 • Beleidsadviseurs
 • Stafmedewerkers
 • Contractmanagers
 • Inkoopmanagers
 • Zorgverkopers
 • Teamleiders

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Overheid

Onze privacy-policy