Opleiding Regie op Zorginkoop en Bedrijfsvoering in het Sociaal Domein

Speciaal ontwikkeld voor (zorg)aanbieders binnen het Sociaal Domein

 • Met de opleiding bepaal je een goede positionering en propositie voor jouw organisatie
 • Je krijgt inzicht hoe je een passende bedrijfsvoering inricht
 • Deze opleiding stoomt je optimaal klaar voor een volgende inkoopronde
 • Bereid je voor op een toekomst met een slimme én duurzame bedrijfsvoering

Kortom: Met de opleiding heb je regie op zorginkoop en bedrijfsvoering in het Sociaal Domein!

De uitdagingen binnen het Sociaal Domein

Gemeenten hebben grote tekorten en willen met minder partijen samenwerken. Inkooptrajecten zijn hierdoor uitdagend en ingewikkeld. Heb je als (zorg)aanbieder in beeld welke diensten kun je betaalbaar aanbieden? En weet je waar je op moet letten bij de keuze om wel of niet in te tekenen op een aanbesteding? En past jouw bedrijfsvoering wel bij de gekozen propositie en je aanbod? Heb jij scherp hoe jij je kunt verhouden tot een Jeugdhulpregio of gemeente?

Door inzicht te geven in de verschillende handelingsperspectieven van een zorgaanbieder helpt dit om de juiste richting te kiezen voor jou als (zorg)aanbieder. Slimme én duurzame bedrijfsvoering wordt steeds belangrijker voor het succes van (zorg) aanbieders binnen het sociaal domein. De uitdagingen binnen het sociaal domein zijn groot, de kwaliteitseisen worden strenger terwijl de budgetten krapper zijn. Het is noodzakelijk dat je jouw positionering en financiering op orde hebt.

Met de 5-daagse opleiding Regie op zorginkoop en bedrijfsvoering in het sociaal domein veranker je duurzame bedrijfsvoering binnen jouw organisatie en zorg je dat je goed voorbereid bij de gemeente aan tafel schuift voor een volgende inkoopronde!

Bekijk het programma 

 

In 5 modules leer je:

 • Dé actuele inzicht in het speelveld van het Sociaal Domein
 • De processen van zorgverkoop en verhouding tussen gemeente en (zorg)aanbieder
 • Hoe je de verbinding legt tussen verkoop en de aansturing in je organisatie
 • Jou propositie helder formuleren
 • Jouw gespreks- en onderhandelingsvaardigheden verder ontwikkelen

Voor een compleet overzicht raden wij aan om de brochure te downloaden.  

 

Na het volgen van deze opleiding:

 • Heb je een goede positionering en propositie bepaald en/of aangescherpt voor jouw organisatie
 • Weet je hoe je een passende bedrijfsvoering inricht
 • Ben je optimaal voorbereid op een volgende inkoopronde
 • Ben je voorbereid op de toekomst met een slimme én duurzame bedrijfsvoering
 • Kortom: heb je regie op zorginkoop en bedrijfsvoering in het Sociaal Domein!

 

Speciaal ontwikkeld voor zorgaanbieders in het sociaal domein waaronder:                                                                    

In functies die betrokken zijn bij de bedrijfsvoering en het inkoopproces zoals:

 • WMO begeleiding
 • Ouderenzorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Maatschappelijke opvang
 • Jeugdzorg
 • GGZ
 • Sociaal Domein
 • Justitie
 • Arbeidsparticipatie (werkbedrijven, reïntegratiebedrijven)

 

 

 • Directeuren
 • Regiomanagers
 • Clustermanagers
 • Controllers
 • Bestuurssecretarissen
 • Beleidsmedewerkers 
 • Beleidsadviseurs
 • Stafmedewerkers
 • Contractmanagers
 • Inkoopmanagers
 • Zorgverkopers
 • Teamleiders

 

Meer weten?

Neem contact op met Nicole Vonk (Tel: 040 - 2 972 740) zij helpt je graag verder!

Ook interessant

Programma Regie op zorginkoop en bedrijfsvoering in het sociaal domein

 

Module 1: Donderdag 9 september // 09.00 - 16.30 uur // Utrecht

Inzicht in het sociaal domein

Na deze dag ben je in staat om aan de hand van de relevante perspectieven van inwoners, zorgaanbieders en gemeente – te komen tot een heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. En je hebt zicht op de tools en stappen die nodig zijn om uitvoering, beleid en inkoop samenhangend uit te werken in goed opdrachtnemer-schap. En kunt deze verankeren in een in partnerschap.

Het speelveld van het Sociaal Domein

 • Doelstellingen van gemeenten, inwoners en zorgaanbieders
 • Verhoudingen tussen gemeenten en zorgaanbieders
 • Spanningsveld en samenhang

Wet- en regelgeving Sociaal Domein

 • WMO
 • Jeugdwet
 • Participatiewet
 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Het Beleidsproces

 • Doelformulering
 • Inkooptraject
 • Passende uitvoering

Aan de hand van praktijk en theorie verkennen wij de doelstellingen van gemeenten, het beleidsproces, het inkooptraject en de taak en rol van de gemeente. Het is een vindtocht met relevante thema’s als doelformulering, passende uitvoering en samenspel van inwoners, aanbieders en gemeente.


Module 2: Donderdag 16 september // 09.00 - 16.30 uur // Utrecht

Zorginkoop

Na deze dag heb je inzicht in hoe je vanuit jouw eigen strategie kan komen tot een projectmatige aanpak voor het inschrijven op aanbestedingen/uitvragen van gemeenten. Je bent je bewust vanaf welk veld jij kijkt naar het sociaal domein en heb je handelingsperspectieven opgedaan om bewuste keuzes te maken om jezelf eventueel anders te positioneren.

Ook nemen we je mee in een aantal aspecten omtrent het proces van zorgverkoop. Welke stappen dien je te maken, waar kan je je al op voorbereiden en wees je bewust van de invloed die je hebt gedurende het proces van permanente zorgverkoop.

Proces zorgverkoop

 • Stappenmodel
 • Voorbereiding
 • Fasen van invloed

Gemeente vs Zorgaanbieder

 • Verhouding tussen gemeenten en zorgaanbieders in het koopproces
 • Inzicht in maturity bij gemeenten
 • Verschillende velden van invloed bij zorgaanbieders
 • Strategie vertalen naar een verkoopproces
 • Data & Sturingsinstrumenten
 • Borging in de uitvoering

Positionering

 • Marktsegmentatie
 • Patronen in handelen en interactie

Creëren van draagvlak

 • Mapping
 • Managing van stakeholders

Propositie

 • Wel of niet inschrijven?
 • Bepalen propositie
 • Toelichting individuele opdracht tbv Module 4

Voor meer informatie en het volledige programma Download de brochure (pdf)


Module 3Donderdag 23 september // 09.00 - 16.30 uur // Utrecht

Bedrijfsvoering

Aan het einde van deze dag weet je de verbinding te leggen tussen verkoop en de aansturing in de eigen organisatie. Daarnaast ben je op de hoogte
van de belangrijkste begrippen en werkwijzen van het bepalen van een kostprijs en een verkoopprijs. Je bent een volwaardige gesprekspartner met de interne afdeling financiën en kan de financiële onderwerpen in gespreken met stakeholders (met anderen) goed over het voetlicht brengen. Op basis van ingebrachte casuïstiek bespreken zowel hoe om te gaan met zorgverkoop in het gemeentelijk domein bij gelijkblijvende dienstverlening als
ook hoe dit aan te pakken bij nieuwe vormen van dienstverlening.

Marginale marges en stevige risico's

 • Financiën in 30 minuten
 • Aansluiting van verkoop op planning en control cyclus
 • Benchmarking

Prijsstelling op bestaande producten

 • marktprijs versus kostprijs
 • Basis kostprijs bepalen
 • Verschillende kostprijzen voor verschillende doelen
 • Wettelijke kaders voor gemeenten
 • Behandeling ingebrachte casuïstiek deelnemers

Prijsstelling bij nieuwe samenwerking en nieuwe producten

 • Prijsstelling
 • Kostprijsbepaling
 • Personeelsplanning en personeelskosten
 • Behandeling ingebrachte casuïstiek deelnemers

 Module 4Donderdag 30 september // 09.15 - 16.30 uur // Online

Propositie

Na deze Module heb je het geleerde van de eerste modules toe op jouw organisatie/afdeling toegepast en heb de propositie geformuleerd dan wel aangescherpt waarmee je tijdens de laatste dag concreet aan de slag gaat.

De basis voor deze online module is een individuele opdracht waarin concrete handvaten aangereikt worden die je helpen jouw propositie te bepalen. Achtereenvolgens bepaal je doelstelling en positionering en formuleer je de propositie waarmee je verder aan de slag gaat tijdens de laatste module. Tijdens de online intervisie wordt in kleine groepen de gemaakte opdracht besproken onder begeleiding van docenten Maarten Swagerman en Peter Paul Doodkorte. Zo weet je zeker dat je optimaal voorbereid de laatste dag in gaat.


Module 5: Donderdag 7 oktober // 09.00 - 16.30 uur // Utrecht

Gespreks- en onderhandelingstechnieken

Na deze dag weet je welke gespreks- en onderhandelingstechnieken je kunt toepassen in een verkoop gesprek en hoe je jouw propositie kunt overbrengen. Daarnaast heb je jouw communicatieve vaardigheden als professional werkzaam binnen het sociaal domein (verder) ontwikkeld.

Gesprekstechnieken

 • Gespreksmodellen (inkoop dan wel verkoopgesprek versus dialoog)
 • Werken op basis van inhoud versus proces

De dialoog

 • Opdrachtgever vs Opdrachtnemer
 • Fasen en onderwerpen in de dialoog
 • Dilemma's en uitdagingen
 • Open houding

Effectief Beïnvloeden

 • De verschillende Beïnvloedingsvormen

Onderhandelingsvaardigheden

 • Hoe kom ik uit vastzittende interactiepatronen

Jouw docenten

Maarten Swagerman, Senior Adviseur bij gzicht.
Helicopterview met oog voor de inhoud

Steven Drevers, trainer en bedrijfscoach voor teamontwikkeling en samenwerking
Partner bij gzicht. Begeleid zorgorganisaties bij het oplossen van uitdagingen en verwezelijken van ambities

Peter-Paul Doodkorte
Partner bij Vondel & Nassau Kantelaar, frisdenker en dwarskijker binnen het sociaal domein.

Data & locatie

 • 9, 16, 23 september, 7 oktober 2021 - BCN Utrecht (Daltonlaan)

 • 30 september 2021 - Online module

 
BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
030 - 256 73 91
Routebeschrijving

 

Jouw investering

De kosten van deze opleiding bedragen €2.799,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Speciaal ontwikkeld voor:

 • WMO begeleiding
 • Ouderenzorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Maatschappelijke opvang
 • Jeugdzorg
 • GGZ
 • Sociaal Domein
 • Justitie
 • Arbeidsparticipatie (werkbedrijven, reïntegratiebedrijven

In functies die betrokken zijn bij de bedrijfsvoering en het inkoopproces zoals:

 • Directeuren
 • Regiomanagers
 • Clustermanagers
 • Controllers
 • Bestuurssecretarissen
 • Beleidsmedewerkers
 • Beleidsadviseurs
 • Stafmedewerkers
 • Contractmanagers
 • Inkoopmanagers
 • Zorgverkopers
 • Teamleiders

 

Meer weten?

Neem contact op met Nicole Vonk (Tel: 040 - 2 972 740) zij helpt je graag verder!

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Regie op Zorginkoop en Bedrijfsvoering in het Sociaal Domein online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Regie op Zorginkoop en Bedrijfsvoering in het Sociaal Domein inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Regie op Zorginkoop en Bedrijfsvoering in het Sociaal Domein start op 9, 16, 23 & 30 september en 7 oktober 2021 in BCN Daltonlaan Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €2799,- excl. btw
Datum: 9, 16, 23 & 30 september en 7 oktober 2021
Locatie: BCN Daltonlaan Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nicole Vonk  

Opleidingsadviseur
Nicole Vonk

  

040 - 2 972 740

Meer informatie over incompany:

040 - 297 27 40

Incompany

Lees meer over incompany

Relevant aanbod

2 Jun

Cursus Zicht op ziekenhuizen

2-daagse cursus over de complexe organisatie van ziekenhuizen. Zowel financiële als organisatorische aspecten komen aan bod. Voor iedereen die met of in een ziekenhuis werkt! Lees meer
Type: 2-daagse cursus | | Lokatie:BCN Utrecht Daltonlaan
17 Jan

Jaaropleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement

Al ruim 18 jaar dé zorgmanagement opleiding die je in 1 jaar klaarstoomt voor de hogere functies in de gezondheidszorg. Na afloop heb je de kennis en inzichten om dagelijkse incidenten te vertalen naar strategisch beleid. Inclusief erkend Hogeschool Post Bachelor Diploma. Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:Fontys Hogescholen Utrecht

Alle events