>

Opleiding Security Manager

Creëer veiligheid door integraal te denken

 • Leer over de nieuwste ontwikkelingen en trends op het gebied van security management
 • Krijg antwoord op al jouw vragen door ervaren gastdocenten
 • Werk aan verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten
 • Maximaal 20 deelnemers, vol=vol!

Tip: voorkom teleurstellingen en reserveer tijdig een plaats via opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten: 040 - 2 972 780

Waarborg de Veiligheid in jouw organisatie!

Beveiliging van organisaties krijgt steeds meer aandacht. Herken jij de volgende uitdagingen:

 • Wat zijn de effecten van een pandemie (zoals de coronacrisis) op mijn organisatie?
 • Hoe ga je om met een (terroristische) dreiging?
 • Wat zijn de risico's van (computer)criminaliteit?

Jouw rol als security manager veranderd continue op basis van ontwikkelingen die zich voordoen.

 • Hoe kom je aan de juiste informatie voor een goed advies? Wie zijn jou interne en externe gesprekspartners?
 • Waar ligt de verantwoording? En hoe werk je samen met ketenpartners aan veiligheid?

In de opleiding security manager leer je hoe je een future-proof security manager bent!

Bekijk het programma

 

Tijdens deze opleiding leer je:

 • Wat de belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn op het terrein van security management
 • Welke rol security management speelt in jouw organisatie
 • Hoe je informatie gestuurd beveiligd
 • Hoe je mogelijke dreigingen in kaart brengt
 • Op welke manier je jouw organisatie beschermt tegen terrorisme en (computer)criminaliteit
 • Hoe je de toegangsverlening en het toegangsbeheer organiseert in jouw organisatie

Download de brochure (pdf)

 

Je gaat naar huis met:

 • Antwoorden op al jouw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat je direct in jouw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot de online leeromgeving, waar je contact kunt onderhouden met jouw vakgenoten
 • Een certificaat van deelname

 

Visie Richard Franken; waarom security management steeds belangrijker wordt voor een organisatie?

Proefles Risicoanalysemethode door Richard Franken


Ook interessant voor jou:

Programma van de opleiding Security Manager

Iedere dag begint om 9.30 uur (ontvangst om 9.00 uur)

 

Module 1 - BCN Utrecht (Daltonlaan)

Security & Compliance Management

Security Management

 • Wat kan worden verstaan onder security & compliance management?
 • Waarom wordt security & compliance management steeds belangrijker?
 • Welke rol speelt security & compliance management in jouw organisatie?
 • Welke veranderingen doen zich voor in jouw organisatie en haar omgeving en welke kansen en risico's brengt dit met zich mee?
 • Welke eisen worden er gesteld aan jouw organisatie waardoor security & compliance management noodzakelijk is?

Informatie gestuurd beveiligen

 • Hoe kom je tot een goede informatiepositie op het terrein van security?
 • Op welke manier behoudt en versterk je jouw informatiepositie in samenwerking met jouw veiligheidspartners?
 • Welke rol speelt een integrale informatievoorziening in de organisatie van een sluitende aanpak van veiligheidsproblematiek?
 • Hoe zet jouw organisatie en haar veiligheidspartners haar capaciteit en middelen in daar waar de veiligheidsproblemen zich bevinden?

Samenwerken in een veiligheidsnetwerk

 • Wat verwacht je van een veiligheidsnetwerk?
 • Hoe zet je een veiligheidsnetwerk op?
 • Hoe borg je dat het netwerk duurzaam is?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking?
 • Hoe zorg je ervoor dat alle samenwerkingspartners hetzelfde doel voor ogen hebben en hier ook naar handelen?
 • Wat kun je leren als je kijkt vanuit het perspectief van andere partijen?
 • Hoe kun je samenwerking tussen partijen organiseren?

Richard Franken, directeur Franken Security Solutions, hoofddocent van de opleiding Security Manager en voormalig directeur van The Hague
Security Delta, Trigion en Hoffman Bedrijfsrecherche


Module 2 - Online module

Risk Management

Verrichten van een dreigingsanalyse

 • Wat is het doel van het verrichten van een dreigingsanalyse?
 • Hoe kom je tot een dreigingsanalyse?
 • Op welke manier breng je mogelijke dreigingen in kaart? En welke stakeholders betrek je hierbij?
 • Welke dreigingen kunnen je treffen? En wat moet er beschermd worden en tegen wie?
 • Hoe beoordeel je potentiele dreigingen en kwetsbaarheden?
 • Wat zijn de meest aannemelijke dreigingen? En onder welke omstandigheden kunnen deze dreigingen zich in meer of mindere mate voordoen?
 • Wat is de kans op deze dreigingen? En wat is de mogelijke (materiele en immateriële) schade als gevolg daarvan?
 • Dreigingen kennen kans en gevolg: hoe weeg je kleine kansen met grote gevolgen versus grote kansen met kleine gevolgen?

Opstellen van een interventiestrategie

 • Waar komt de dreiging vandaan? Met wie heb je te maken? Waarin zijn ze geïnteresseerd? En wat is hun werkwijze om hun doel te bereiken?
 • Hoe bepaal je een strategie om je te weren tegen dreigingen van buitenaf?
 • Op welke manier kun je barrières opwerpen tegen kwaadwillende personen of groepen?
 • Welke interventiestrategieën werken wanneer en onder welke omstandigheden?
 • Hoe adviseer je over mogelijke dreigingen?
 • Op welke manier verschaf je inzicht in kwetsbaarheden, dreigingen en mogelijke gevolgen?
 • Hoe kun je de voorgestelde interventiestrategie uitdragen en verdedigen?

Richard Franken, directeur Franken Security Solutions, hoofddocent van de opleiding Security Manager en voormalig directeur van The Hague Security Delta, Trigion en Hoffman Bedrijfsrecherche


Module 3 - BCN Utrecht (Daltonlaan)

Information security management

Informatiebeveiliging

 • Wat betekent informatie voor jou organisatie? En welke veiligheidsrisico's loopt uw organisatie met betrekking tot informatie?
 • Waarom is het van het grootste belang dat jouw organisatie haar informatiebeveiliging op orde heeft?
 • Aan welke wettelijke eisen moet jouw organisatie voldoen op het terrein van informatiebeveiliging?

Beveiligen van informatie

 • Wat is informatiebeveiligingsbeleid en waarvoor dient het?
 • Hoe ontwikkel je een informatiebeveiligingsbeleid voor jouw organisatie? En waar moet deze aan voldoen?
 • Wat staat er in richtlijnen en standaarden?
 • Wie ontwikkelt, onderhoudt en accordeert het?
 • Hoe zorg je voor urgentiebesef bij de medewerkers van jouw organisatie?

Informatiebeveiliging en het bevorderen van het beveiligingsbewustzijn

 • Op welke manier beïnvloed je het persoonlijk gedrag en verbete je het beveiligingsbewustzijn van jouw medewerkers ten aanzien van het beschermen van informatie?
 • Hoe komt gedrag tot stand en wat is noodzakelijk om oude patronen te doorbreken?
 • Waarom mogen voorlichting en onderricht niet ontbreken?
 • Op welke wijze vergroot je het draagvlak voor het veranderingstraject naar een nieuwe beveiligingscultuur? En hoe laat je medewerkers meedenken over oplossingsrichtingen?

Hub Gerats, Chief Information Security Officer, Fontys Hogescholen


Module 4 - Online module

Smart Security & Technology

Toegangsbeheersingssystemen en privacy

 • Waarvoor dient het toegangsbeheersingssysteem?
 • Hoe organiseer je de toegangsverlening en toegangsbeheer in jouw organisatie?
 • Welke eisen stelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan jouw toegangsbeheersingssysteem?
 • Hoe geef je invulling aan de documentatieplicht?
 • Hoe lang mogen gegevens bewaard worden?
 • En aan wie mogen de vastgelegde gegevens worden verstrekt?
 • Procedure voor het verkrijgen van instemming OR: hoe kun je hieraan voldoen?

Monitoring van de toegang met camera's

 • Cameratoezicht voor bewaking en beveiliging: hoe is dit geregeld in jouw organisatie?
 • Wanneer en onder welke voorwaarden mag cameratoezicht worden toegepast?
 • Hoe ga je om met de kenbaarheidseis aan visueel geobserveerden?
 • Zijn er meer wetten naast de AVG waarmee je rekening moet houden?
 • Wat houden deze wetten in voor jou en jouw organisatie?
 • Mogen de beelden aan derden worden verstrekt?
 • Welke regels zijn van belang als politie en OM gegevens en camerabeelden vorderen?

Felix Olijslager, eigenaar van het informatiepunt voor security en recht


Module 5 - BCN Utrecht (Daltonlaan)

Terrorism & Organized crime

De werkwijze van een crimineel

 • Welke veiligheidsrisico's loopt jouw organisatie ten aanzien van terrorisme en georganiseerde criminaliteit?
 • Op welke manier bescherm je jouw organisatie tegen terrorisme en georganiseerde criminaliteit?
 • Hoe hou je terroristen en criminelen buiten de deur?
 • De werkwijze van een crimineel en een terrorist
 • Hoe denkt een crimineel en een terrorist?
 • Wat is de werkwijze van een crimineel en een terrorist?
 • Op welke manier kun je voorkomen dat je slachtoffer wordt van georganiseerde criminaliteit of terrorisme?

Michael Jacobs, ervaringsdeskundige, voormalig lid van een criminele organisatie en spreker op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Engin Baydar, ervaringsdeskundige en spreker op het congres Radicalisering & Terrorisme, reisde af naar Syrië om deel te nemen aan de gewapende strijd van een terroristische organisatie

Signaleren van afwijkend gedrag

 • Op welke manier breng je de omgeving in beeld en signaleer je afwijkend gedrag?
 • Hoe herken en detecteer je afwijkend gedrag?
 • Op welke manier kun je dreigende situaties vroegtijdig onderkennen?
 • Welke indicatoren zijn goede voorspellers van verkeerde bedoelingen?
 • Hoe krijg je een beter inzicht in de situatie en signaleer je veranderingen in de omgeving?
 • Op welke manier kun je inschatten of afwijkend gedrag en de erdachte indicatoren een dreiging vormen?

Adequaat anticiperen op incidenten

 • Waarom moet je jezelf voorbereiden op dreigingen van buitenaf?
 • Met welke dreigingen kan je te maken krijgen?
 • Waarop dien je jezelf voor te bereiden?
 • Hoe bereid je jezelf voor op een reëel denkbare dreiging?
 • Hoe kun je adequaat reageren op een mogelijke dreiging?
 • Op welke manier verkrijg je de juiste informatie van dreigingen op het juiste moment op de juiste plaats?
 • Hoe kun je aan de hand van de beschikbare informatie situaties analyseren en hier adequaat op anticiperen?
 • Hoe beperk je de impact van een dreiging?

Roelf Pot, Adviseur & Trainer Crowdprofessionals

Jouw ervaren docenten:

Richard Franken, directeur Franken Security Solutions, hoofddocent van de opleiding Security Manager en voormalig directeur van The Hague Security Delta, Trigion en Hoffman Bedrijfsrecherche

Felix Olijslager, eigenaar van het informatiepunt voor security en recht en hoofddocent van de cursus Wetgeving & Security

Roelf Pot, Adviseur & Trainer Crowdprofessionals

Hub Gerats, Chief Information Security Officer, Fontys Hogescholen

 

Algemene informatie over de opleiding Security Manager

 

Data en locatie

14 oktober, 11 en 25 november 2021 | BCN Utrecht (Daltonlaan)
4 en 18 november 2021 | Online module


BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100 
3584 BJ Utrecht
Routebeschrijving

Bestemd voor:

 • Medewerkers van particuliere beveiligingsbedrijven en bedrijfsbeveiligingsdiensten
 • Facility- en securitymanagers
 • Adviseurs integrale veiligheid van de gemeentelijke en rijksoverheid
 • Veiligheidscoördinatoren en beveiligingsadviseurs van bedrijven en (semi) overheden (waaronder vitale infrastructuur, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, financiële instellingen, havens, luchthavens, treinstations, vervoersbedrijven, musea, attractieparken).

 

Tijdschema alle modules

09.00 uur - Ontvangst
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie en theepauze
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie en theepauze
16.30 uur - Afsluiting van de module

 

Jouw investering

De kosten van deze opleiding bedragen €3.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Tonnie van Zanten
040 - 2 972 780

 

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Security Manager online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Security Manager inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Security Manager start op 14 oktober, 4, 11, 18, en 25 november 2021 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3499,- excl. btw
Datum: 14 oktober, 4, 11, 18, en 25 november 2021
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany

Mediapartner: