Opleiding Security Manager

Creëer veiligheid door integraal te denken

 • Leer over de nieuwste ontwikkelingen en trends op het gebied van security management
 • Krijg antwoord op al uw vragen door ervaren gastdocenten
 • Werk aan verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten
 • Maximaal 25 deelnemers, vol=vol!

 

Waarborg de Veiligheid in uw organisatie!

Beveiliging van organisaties krijgt steeds meer aandacht. Zeker met de dreigingen van tegenwoordig, waaronder terrorisme en (computer) criminaliteit, staat security management hoog op de prioriteitenlijst binnen veel organisaties.

Bekijk het programma

 

Tijdens deze opleiding leert u:

 • Wat de belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn op het terrein van security management
 • Welke eisen stelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan uw toegangsbeheersingssysteem?
 • Welke rol security management speelt in uw organisatie
 • Hoe u informatie gestuurd beveiligd
 • Hoe u mogelijke dreigingen in kaart brengt
 • Op welke manier u uw organisatie beschermt tegen terrorisme en (computer)criminaliteit
 • Hoe u de toegangsverlening en het toegangsbeheer organiseert in uw organisatie

Download de brochure (pdf)

 

U gaat naar huis met:

 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot de online leeromgeving, waar u contact kunt onderhouden met uw vakgenoten
 • Een certificaat van deelname

 

Visie Richard Franken; waarom security management steeds belangrijker wordt voor een organisatie?

 

Ook interessant voor u:

Programma van de opleiding Security Manager

Iedere dag begint om 9.30 uur (ontvangst om 9.00 uur)

 

Module 1

Security & Compliance Management

Security Management

 • Wat kan worden verstaan onder security & compliance management?
 • Waarom wordt security & compliance management steeds belangrijker?
 • Welke rol speelt security & compliance management in uw organisatie?
 • Welke veranderingen doen zich voor in uw organisatie en haar omgeving en welke kansen en risico's brengt dit met zich mee?
 • Welke eisen worden er gesteld aan uw organisatie waardoor security & compliance management noodzakelijk is?

Informatie gestuurd beveiligen

 • Hoe komt u tot een goede informatiepositie op het terrein van security?
 • Op welke manier behoudt en versterkt u uw informatiepositie in samenwerking met uw veiligheidspartners?
 • Welke rol speelt een integrale informatievoorziening in de organisatie van een sluitende aanpak van veiligheidsproblematiek?
 • Hoe zet uw organisatie en haar veiligheidspartners haar capaciteit en middelen in daar waar de veiligheidsproblemen zich bevinden?

Samenwerken in een veiligheidsnetwerk

 • Wat verwacht u van een veiligheidsnetwerk?
 • Hoe zet u een veiligheidsnetwerk op?
 • Hoe borgt u dat het netwerk duurzaam is?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking?
 • Hoe zorgt u ervoor dat alle samenwerkingspartners hetzelfde doel voor ogen hebben en hier ook naar handelen?
 • Wat kunt u leren als u kijkt vanuit het perspectief van andere partijen?
 • Hoe kunt u samenwerking tussen partijen organiseren?

Richard Franken, directeur Franken Security Solutions, hoofddocent van de opleiding Security Manager en voormalig directeur van The Hague
Security Delta, Trigion en Hoffman Bedrijfsrecherche


Module 2

Risk Management

Verrichten van een dreigingsanalyse

 • Wat is het doel van het verrichten van een dreigingsanalyse?
 • Hoe komt u tot een dreigingsanalyse?
 • Op welke manier brengt u mogelijke dreigingen in kaart? En welke stakeholders betrekt u hierbij?
 • Welke dreigingen kunnen u treffen? En wat moet er beschermd worden en tegen wie?
 • Hoe beoordeelt u potentiele dreigingen en kwetsbaarheden?
 • Wat zijn de meest aannemelijke dreigingen? En onder welke omstandigheden kunnen deze dreigingen zich in meer of mindere mate voordoen?
 • Wat is de kans op deze dreigingen? En wat is de mogelijke (materiele en immateriële) schade als gevolg daarvan?
 • Dreigingen kennen kans en gevolg: hoe weegt u kleine kansen met grote gevolgen versus grote kansen met kleine gevolgen?

Opstellen van een interventiestrategie

 • Waar komt de dreiging vandaan? Met wie heeft u te maken? Waarin zijn ze geïnteresseerd? En wat is hun werkwijze om hun doel te bereiken?
 • Hoe bepaalt u een strategie om u te weren tegen dreigingen van buitenaf?
 • Op welke manier kunt u barrières opwerpen tegen kwaadwillende personen of groepen?
 • Welke interventiestrategieën werken wanneer en onder welke omstandigheden?
 • Hoe adviseert u over mogelijke dreigingen?
 • Op welke manier verschaft u inzicht in kwetsbaarheden, dreigingen en mogelijke gevolgen?
 • Hoe kunt u de voorgestelde interventiestrategie uitdragen en verdedigen?

Richard Franken, directeur Franken Security Solutions, hoofddocent van de opleiding Security Manager en voormalig directeur van The Hague Security Delta, Trigion en Hoffman Bedrijfsrecherche


Module 3

Cyber Security

Informatiebeveiliging

 • Wat betekent informatie voor uw organisatie? En welke veiligheidsrisico's loopt uw organisatie met betrekking tot informatie?
 • Waarom is het van het grootste belang dat uw organisatie haar informatiebeveiliging op orde heeft?
 • Aan welke wettelijke eisen moet uw organisatie voldoen op het terrein van informatiebeveiliging?

Beveiligen van informatie

 • Wat is informatiebeveiligingsbeleid en waarvoor dient het?
 • Hoe ontwikkelt u een informatiebeveiligingsbeleid voor uw organisatie? En waar moet deze aan voldoen?
 • Wat staat er in richtlijnen en standaarden?
 • Wie ontwikkelt, onderhoudt en accordeert het?
 • Hoe zorgt u voor urgentiebesef bij de medewerkers van uw organisatie?

Informatiebeveiliging en het bevorderen van het beveiligingsbewustzijn

 • Op welke manier beïnvloedt u het persoonlijk gedrag en verbetert u het beveiligingsbewustzijn van uw medewerkers ten aanzien van het beschermen van informatie?
 • Hoe komt gedrag tot stand en wat is noodzakelijk om oude patronen te doorbreken?
 • Waarom mogen voorlichting en onderricht niet ontbreken?
 • Op welke wijze vergroot u het draagvlak voor het veranderingstraject naar een nieuwe beveiligingscultuur? En hoe laat u medewerkers meedenken over oplossingsrichtingen?

Hans van Loon, directeur van Loon Cyber. Ondersteunt, begeleidt en adviseert overheden en bedrijven op het terrein van cyber security


Module 4

Smart Security & Technology

Toegangsbeheersingssystemen en privacy

 • Waarvoor dient het toegangsbeheersingssysteem?
 • Hoe organiseert u de toegangsverlening en toegangsbeheer in uw organisatie?
 • Welke eisen stelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan uw toegangsbeheersingssysteem?
 • Hoe geeft u invulling aan de documentatieplicht?
 • Hoe lang mogen gegevens bewaard worden?
 • En aan wie mogen de vastgelegde gegevens worden verstrekt?
 • Procedure voor het verkrijgen van instemming OR: hoe kunt u hieraan voldoen?

Monitoring van de toegang met camera's

 • Cameratoezicht voor bewaking en beveiliging: hoe is dit geregeld in uw organisatie?
 • Wanneer en onder welke voorwaarden mag cameratoezicht worden toegepast?
 • Hoe gaat u om met de kenbaarheidseis aan visueel geobserveerden?
 • Zijn er meer wetten naast de AVG waarmee u rekening moet houden?
 • Wat houden deze wetten in voor u en uw organisatie?
 • Mogen de beelden aan derden worden verstrekt?
 • Welke regels zijn van belang als politie en OM gegevens en camerabeelden vorderen?

Felix Olijslager, eigenaar van het informatiepunt voor security en recht


Module 5

Terrorism & Organized crime

Terrorisme en georganiseerde criminaliteit

 • Welke veiligheidsrisico's loopt uw organisatie ten aanzien van terrorisme en georganiseerde criminaliteit?
 • Op welke manier beschermt u uw organisatie tegen terrorisme en georganiseerde criminaliteit?
 • Hoe houdt u terroristen en criminelen buiten de deur?

De werkwijze van een crimineel en een terrorist

 • Hoe denkt een crimineel en een terrorist?
 • Wat is de werkwijze van een crimineel en een terrorist?
 • Op welke manier kunt u voorkomen dat u slachtoffer wordt van georganiseerde criminaliteit of terrorisme?

Michael Jacobs, ervaringsdeskundige, voormalig lid van een criminele organisatie en spreker op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Engin Baydar, ervaringsdeskundige en spreker op het congres Radicalisering & Terrorisme, reisde af naar Syrië om deel te nemen aan de gewapende strijd van een terroristische organisatie

Signaleren van afwijkend gedrag

 • Op welke manier brengt u de omgeving in beeld en signaleert u afwijkend gedrag?
 • Hoe herkent en detecteert u afwijkend gedrag?
 • Op welke manier kunt u dreigende situaties vroegtijdig onderkennen?
 • Welke indicatoren zijn goede voorspellers van verkeerde bedoelingen?
 • Hoe krijgt u een beter inzicht in de situatie en signaleert u veranderingen in de omgeving?
 • Op welke manier kunt u inschatten of afwijkend gedrag en de erdachte indicatoren een dreiging vormen?

Adequaat anticiperen op incidenten

 • Waarom moet u zich voorbereiden op dreigingen van buitenaf?
 • Met welke dreigingen kan u te maken krijgen?
 • Waarop dient u zich voor te bereiden?
 • Hoe bereidt u zich voor op een reëel denkbare dreiging?
 • Hoe kunt u adequaat reageren op een mogelijke dreiging?
 • Op welke manier verkrijgt u de juiste informatie van dreigingen op het juiste moment op de juiste plaats?
 • Hoe kunt u aan de hand van de beschikbare informatie situaties analyseren en hier adequaat op anticiperen?
 • Hoe beperkt u de impact van een dreiging?

Roelf Pot, Adviseur & Trainer Crowdprofessionals

Uw ervaren docenten:

Richard Franken, directeur Franken Security Solutions, hoofddocent van de opleiding Security Manager en voormalig directeur van The Hague Security Delta, Trigion en Hoffman Bedrijfsrecherche

Felix Olijslager, eigenaar van het informatiepunt voor security en recht en hoofddocent van de cursus Wetgeving & Security

Michael Jacobs, ervaringsdeskundige, voormalig lid van een criminele organisatie en spreker op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Engin Baydar, ervaringsdeskundige en spreker op het congres Radicalisering & Terrorisme, reisde af naar Syrië om deel te nemen aan de gewapende strijd van een terroristische organisatie

Hans van Loon, directeur van Loon Cyber. Ondersteunt, begeleidt en adviseert overheden en bedrijven op het terrein van cyber security

Roelf Pot, Adviseur & Trainer Crowdprofessionals

 

Algemene informatie over de opleiding Security Manager

 

Data en locatie

31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 2019


BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100 
3584 BJ Utrecht
Routebeschrijving

Bestemd voor:

 • Medewerkers van particuliere beveiligingsbedrijven en bedrijfsbeveiligingsdiensten
 • Facility- en securitymanagers
 • Adviseurs integrale veiligheid van de gemeentelijke en rijksoverheid
 • Veiligheidscoördinatoren en beveiligingsadviseurs van bedrijven en (semi) overheden (waaronder vitale infrastructuur, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, financiële instellingen, havens, luchthavens, treinstations, vervoersbedrijven, musea, attractieparken).

 

Tijdschema alle modules

09.00 uur - Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie en theepauze
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie en theepauze
16.30 uur - Afsluiting van de module

 

Uw investering

De kosten van deze opleiding bedragen €3.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Nancy Kager
040 - 2 972 774 

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Security Manager online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Security Manager inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Security Manager start op 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 2019 - BCN Utrecht (Daltonlaan) in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Nancy Kager
 • Per telefoon: 040-2972774
 • Via een e-mail: n.kager@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3499,- excl. btw
Datum: 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 2019 - BCN Utrecht (Daltonlaan)
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774

Mediapartner: