Opleiding Security Manager

 • De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van security management
 • Krijg antwoord op al jouw vragen door ervaren gastdocenten
 • Werk aan verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten

Creëer veiligheid door integraal te denken

 • 5-daagse opleiding
 • 10 oktober - 21 november 2024
 • Aristo Meeting Center Utrecht CS
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Waarborg de Veiligheid in jouw organisatie!

Beveiliging van organisaties krijgt steeds meer aandacht. Herken jij de volgende uitdagingen:

 • Wat zijn de effecten van een pandemie (zoals de coronacrisis) op mijn organisatie?
 • Hoe ga je om met een (terroristische) dreiging?
 • Wat zijn de risico's van (computer)criminaliteit?

Jouw rol als security manager verandert continue op basis van ontwikkelingen die zich voordoen.

 • Hoe kom je aan de juiste informatie voor een goed advies? Wie zijn jouw interne en externe gesprekspartners?
 • Waar ligt de verantwoording? En hoe werk je samen met ketenpartners aan veiligheid?

In de opleiding security manager leer je hoe je een future-proof security manager bent!

Download de brochure

Tijdens deze opleiding leer je:

 • Wat de belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn op het terrein van security management
 • Welke rol security management speelt in jouw organisatie
 • Hoe je informatie gestuurd beveiligt
 • Hoe je mogelijke dreigingen in kaart brengt
 • Op welke manier je jouw organisatie beschermt tegen terrorisme en (computer)criminaliteit
 • Hoe je de toegangsverlening en het toegangsbeheer organiseert in jouw organisatie

Bekijk het programma

Je gaat naar huis met:

 • Antwoorden op al jouw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat je direct in jouw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot de online leeromgeving, waar je contact kunt onderhouden met jouw vakgenoten
 • Een certificaat van deelname

Visie Richard Franken; waarom security management steeds belangrijker wordt voor een organisatie?

Proefles Risicoanalysemethode door Richard Franken

Programma van de opleiding Security Manager

 

Module 1 

Security & Compliance Management

Security Management

 • Wat kan worden verstaan onder security & compliance management?
 • Waarom wordt security & compliance management steeds belangrijker?
 • Welke rol speelt security & compliance management in jouw organisatie?
 • Welke veranderingen doen zich voor in jouw organisatie en haar omgeving en welke kansen en risico's brengt dit met zich mee?
 • Welke eisen worden er gesteld aan jouw organisatie waardoor security & compliance management noodzakelijk is?

Informatie gestuurd beveiligen

 • Hoe kom je tot een goede informatiepositie op het terrein van security?
 • Op welke manier behoudt en versterk je jouw informatiepositie in samenwerking met jouw veiligheidspartners?
 • Welke rol speelt een integrale informatievoorziening in de organisatie van een sluitende aanpak van veiligheidsproblematiek?
 • Hoe zet jouw organisatie en haar veiligheidspartners haar capaciteit en middelen in daar waar de veiligheidsproblemen zich bevinden?

Samenwerken in een veiligheidsnetwerk

 • Wat verwacht je van een veiligheidsnetwerk?
 • Hoe zet je een veiligheidsnetwerk op?
 • Hoe borg je dat het netwerk duurzaam is?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking?
 • Hoe zorg je ervoor dat alle samenwerkingspartners hetzelfde doel voor ogen hebben en hier ook naar handelen?
 • Wat kun je leren als je kijkt vanuit het perspectief van andere partijen?
 • Hoe kun je samenwerking tussen partijen organiseren?

Richard Franken, directeur Franken Security Solutions, hoofddocent van de opleiding Security Manager en voormalig directeur van The Hague
Security Delta, Trigion en Hoffman Bedrijfsrecherche


Module 2 

 

Information security management

Informatiebeveiliging

 • Wat betekent informatie voor jou organisatie? En welke veiligheidsrisico's loopt je organisatie met betrekking tot informatie?
 • Waarom is het van het grootste belang dat jouw organisatie haar informatiebeveiliging op orde heeft?
 • Aan welke wettelijke eisen moet jouw organisatie voldoen op het terrein van informatiebeveiliging?

Beveiligen van informatie

 • Wat is informatiebeveiligingsbeleid en waarvoor dient het?
 • Hoe ontwikkel je een informatiebeveiligingsbeleid voor jouw organisatie? En waar moet deze aan voldoen?
 • Wat staat er in richtlijnen en standaarden?
 • Wie ontwikkelt, onderhoudt en accordeert het?
 • Hoe zorg je voor urgentiebesef bij de medewerkers van jouw organisatie?

Informatiebeveiliging en het bevorderen van het beveiligingsbewustzijn

 • Op welke manier beïnvloed je het persoonlijk gedrag en verbeter je het beveiligingsbewustzijn van jouw medewerkers ten aanzien van het beschermen van informatie?
 • Hoe komt gedrag tot stand en wat is noodzakelijk om oude patronen te doorbreken?
 • Waarom mogen voorlichting en onderricht niet ontbreken?
 • Op welke wijze vergroot je het draagvlak voor het veranderingstraject naar een nieuwe beveiligingscultuur? En hoe laat je medewerkers meedenken over oplossingsrichtingen?

Hub Gerats, Chief Information Security Officer, Fontys Hogescholen


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3

Risk Management

Verrichten van een dreigingsanalyse

 • Wat is het doel van het verrichten van een dreigingsanalyse?
 • Hoe kom je tot een dreigingsanalyse?
 • Op welke manier breng je mogelijke dreigingen in kaart? En welke stakeholders betrek je hierbij?
 • Welke dreigingen kunnen je treffen? En wat moet er beschermd worden en tegen wie?
 • Hoe beoordeel je potentiele dreigingen en kwetsbaarheden?
 • Wat zijn de meest aannemelijke dreigingen? En onder welke omstandigheden kunnen deze dreigingen zich in meer of mindere mate voordoen?
 • Wat is de kans op deze dreigingen? En wat is de mogelijke (materiele en immateriële) schade als gevolg daarvan?
 • Dreigingen kennen kans en gevolg: hoe weeg je kleine kansen met grote gevolgen versus grote kansen met kleine gevolgen?

Opstellen van een interventiestrategie

 • Waar komt de dreiging vandaan? Met wie heb je te maken? Waarin zijn ze geïnteresseerd? En wat is hun werkwijze om hun doel te bereiken?
 • Hoe bepaal je een strategie om je te weren tegen dreigingen van buitenaf?
 • Op welke manier kun je barrières opwerpen tegen kwaadwillende personen of groepen?
 • Welke interventiestrategieën werken wanneer en onder welke omstandigheden?
 • Hoe adviseer je over mogelijke dreigingen?
 • Op welke manier verschaf je inzicht in kwetsbaarheden, dreigingen en mogelijke gevolgen?
 • Hoe kun je de voorgestelde interventiestrategie uitdragen en verdedigen?

Richard Franken, directeur Franken Security Solutions, hoofddocent van de opleiding Security Manager en voormalig directeur van The Hague Security Delta, Trigion en Hoffman Bedrijfsrecherche


Module 4 

Smart Security & Technology

Toegangsbeheersingssystemen en privacy

 • Waarvoor dient het toegangsbeheersingssysteem?
 • Hoe organiseer je de toegangsverlening en toegangsbeheer in jouw organisatie?
 • Welke eisen stelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan jouw toegangsbeheersingssysteem?
 • Hoe geef je invulling aan de documentatieplicht?
 • Hoe lang mogen gegevens bewaard worden?
 • En aan wie mogen de vastgelegde gegevens worden verstrekt?
 • Procedure voor het verkrijgen van instemming OR: hoe kun je hieraan voldoen?

Monitoring van de toegang met camera's

 • Cameratoezicht voor bewaking en beveiliging: hoe is dit geregeld in jouw organisatie?
 • Wanneer en onder welke voorwaarden mag cameratoezicht worden toegepast?
 • Hoe ga je om met de kenbaarheidseis aan visueel geobserveerden?
 • Zijn er meer wetten naast de AVG waarmee je rekening moet houden?
 • Wat houden deze wetten in voor jou en jouw organisatie?
 • Mogen de beelden aan derden worden verstrekt?
 • Welke regels zijn van belang als politie en OM gegevens en camerabeelden vorderen?

Felix Olijslager, eigenaar van het informatiepunt voor security en recht


Module 5 

Terrorism & Organized crime

De werkwijze van een crimineel

 • Welke veiligheidsrisico's loopt jouw organisatie ten aanzien van terrorisme en georganiseerde criminaliteit?
 • Op welke manier bescherm je jouw organisatie tegen terrorisme en georganiseerde criminaliteit?
 • Hoe hou je terroristen en criminelen buiten de deur?
 • De werkwijze van een crimineel en een terrorist
 • Hoe denkt een crimineel en een terrorist?
 • Wat is de werkwijze van een crimineel en een terrorist?
 • Op welke manier kun je voorkomen dat je slachtoffer wordt van georganiseerde criminaliteit of terrorisme?

Michael Jacobs, ervaringsdeskundige, voormalig lid van een criminele organisatie en spreker op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Signaleren van afwijkend gedrag

 • Op welke manier breng je de omgeving in beeld en signaleer je afwijkend gedrag?
 • Hoe herken en detecteer je afwijkend gedrag?
 • Op welke manier kun je dreigende situaties vroegtijdig onderkennen?
 • Welke indicatoren zijn goede voorspellers van verkeerde bedoelingen?
 • Hoe krijg je een beter inzicht in de situatie en signaleer je veranderingen in de omgeving?
 • Op welke manier kun je inschatten of afwijkend gedrag en de erdachte indicatoren een dreiging vormen?

Adequaat anticiperen op incidenten

 • Waarom moet je jezelf voorbereiden op dreigingen van buitenaf?
 • Met welke dreigingen kan je te maken krijgen?
 • Waarop dien je jezelf voor te bereiden?
 • Hoe bereid je jezelf voor op een reëel denkbare dreiging?
 • Hoe kun je adequaat reageren op een mogelijke dreiging?
 • Op welke manier verkrijg je de juiste informatie van dreigingen op het juiste moment op de juiste plaats?
 • Hoe kun je aan de hand van de beschikbare informatie situaties analyseren en hier adequaat op anticiperen?
 • Hoe beperk je de impact van een dreiging?

Roelf Pot, Adviseur & Trainer Crowdprofessionals

Docenten:

img-Richard Franken

Richard Franken
Directeur Franken Security Solutions

Tevens hoofddocent van de opleiding Security Manager en voormalig directeur van The Hague Security Delta, Trigion en Hoffman Bedrijfsrecherche

img-Felix Olijslager

Felix Olijslager
Eigenaar van het informatiepunt voor security en recht

Persoonsgegevens worden ten onrechte niet gedeeld, door onbekendheid van de privacywetgeving. Zonde, want deze kunnen juist uitstekend gedeeld worden om fraude en criminaliteit aan te pakken. Expert Felix Olijslager deelt in dit blog hierover zijn visie!

img-Roelf Pot

Roelf Pot
Adviseur & Trainer Crowdprofessionals

img-Hub Gerats

Hub Gerats
Chief Information Security Officer, Fontys Hogescholen

img-Michael Jacobs

Michael Jacobs
ervaringsdeskundige, voormalig lid van een criminele organisatie en spreker op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Deze opleiding is speciaal bestemd voor:

 • Medewerkers van particuliere beveiligingsbedrijven en bedrijfsbeveiligingsdiensten
 • Facility- en securitymanagers
 • Adviseurs integrale veiligheid van de gemeentelijke en rijksoverheid
 • Veiligheidscoördinatoren en beveiligingsadviseurs van bedrijven en (semi) overheden (waaronder vitale infrastructuur, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, financiële instellingen, havens, luchthavens, treinstations, vervoersbedrijven, musea, attractieparken).

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij Aristo Meeting Center Utrecht CS te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Aristo Meeting Center Utrecht CS
Godebaldkwartier 357
3511 DT
Utrecht
tel: 088 - 2301036

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 10 oktober 2024 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Dag 2 17 oktober 2024 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Dag 3 7 november 2024 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Dag 4 14 november 2024 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Dag 5 21 november 2024 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Utrecht CS

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 3999,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

eBook Security Management 2022 

Beveiliging van organisaties krijgt steeds meer aandacht. Herken jij de volgende uitdagingen:

 • Wat zijn de effecten van een pandemie (zoals de coronacrisis) op mijn organisatie?
 • Hoe ga je om met een (terroristische) dreiging?
 • Wat zijn de risico's van (computer)criminaliteit?

Jouw rol als security manager verandert continue op basis van ontwikkelingen die zich voordoen:

 • Hoe realiseer je de juiste balans tussen veiligheid en privacy door gegevensdeling
 • Cybermaatregelen in meer sectoren maken Nederland en EU digitaal veiliger
 • NCTV: Cyberaanvallen tasten zenuwstelsel maatschappij aan

In dit eBook lees je de meest gelezen blogs over security management van het afgelopen jaar.
Laat je gegevens achter en download het eBook. Veel leesplezier!

eBook

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy