Opleiding Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie

 • Geen specifieke voorkennis vereist!
 • Leer diagnosticerend onderwijzen m.b.v. drie modellen uit het Protocol ERWD
 • Tijdig rekenproblemen herkennen en voorkomen
 • Wordt verzorgd door topdocente Ceciel Borghouts, al ruim 25 jaar ervaring in het rekenonderwijs!

Leer diagnosticerend onderwijzen

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Diagnosticerend onderwijzen

Leraren worden in alle leerjaren geconfronteerd met leerlingen die niet goed mee kunnen met de groep. Het ministerie van onderwijs (OCW) wil stimuleren dat op een eenduidige manier omgegaan wordt met de aanpak rond leerlingen met (ernstige) rekenwiskunde-problemen. Daarom is een aantal jaar geleden de opdracht gegeven het Protocol ERWD te schrijven: het protocol Ernstige Rekenproblemen en Dyscalculie. Het Protocol ERWD geeft veel informatie over ernstige rekenproblemen en dyscalculie. Er staan aanwijzingen in over wat goed rekenonderwijs is. Maar hoe gaat dat in de praktijk?

In deze opleiding leren we diagnosticerend onderwijzen; lesgeven op spoor 2 en hoe we daarmee rekenproblemen kunnen voorkomen in de klas. Daar waar ondanks alles toch problemen ontstaan leren we ze herkennen en aanpakken. Dit doen we met behulp van de drie modellen uit het protocol ERWD (drieslagmodel, handelingsmodel en het model van de vier hoofdfasen per leerlijn).

Doel van de opleiding ERWD in de praktijk

 • rekenproblemen voorkomen (tijdig herkennen en aanpakken)
 • grip krijgen op leerlijnen
 • goed (heel precies) leren afstemmen

Tijdens de opleiding komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde

 • Drieslagmodel
 • Handelingsmodel
 • Hoofdfase per leerlijn

 Lees meer over het Protocol ERWD in het blog; Wat is het Protocol ERWD?

Hoog leerrendement door blended aanpak!

Om uitdagend en activerend onderwijs te kunnen bieden met een positieve bijdrage aan de leeropbrengst, wordt deze cursus op een blended manier verzorgd. Dag 1 en 3 zijn fysieke bijeenkomsten, dag 2 zal online verzorgd worden.

Ook interessant voor je

Wil je Rekencoördinator worden? Kijk dan eens naar onderstaande opleidingen:

Wil je een volgende stap maken en Rekendiagnosticus worden? Kijk dan naar de volgende opleiding: 

Proefles

Voorproefje nemen op deze opleiding? Download gratis een proefles! 

Download de proefles

 

Programma van de opleiding Protocol ERWD in de Praktijk

Dag 1

 • Visie en uitgangspunten
 • Drieslagmodel

We starten met de visie en belangrijkste uitgangspunten van het protocol ERWD. Veel meer dan we denken is onze visie bepalend voor onze manier van lesgeven. Verder staat op dag 1 het drieslagmodel centraal. Iedereen heeft wel eens van dit model gehoord, maar vaak wordt slechts een klein deel van het model benut. Dat komt mede omdat het model in het protocol ERWD beperkt is beschreven. Deze beschrijving is toe aan een update. Bij dieper begrip van het drieslagmodel wordt ook helder waar de kloof tussen Cito toets en methodetoets vandaan komt. En dan wordt ook helder dat als we kinderen zelfstandig willen leren denken, we dan niet elke rekenles het directe instructie model moeten toepassen.


Dag 2

 • Vervolg drieslagmodel
 • Handelingsmodel
 • Model vier hoofdfasen per leerlijn, gekoppeld aan de leerlijn vermenigvuldigen

Ook dag 2 gaan we nog verder met het drieslagmodel. We bespreken het huiswerk (hoe werkt het in de praktijk), de knelpunten en het denken in lijnen. Er komt een tweede en een derde model bij: het handelingsmodel en het model van de vier hoofdfasen per leerlijn. We leggen de relatie tussen de modellen.


Dag 3

 • Model vier hoofdfasen per leerlijn, gekoppeld aan de leerlijn delen
 • Reflectie op de modellen
 • Materiaalgebruik en strategiegebruik

Op dag 3 komen er geen nieuwe modellen meer bij. Het model van de vier hoofdfasen bespreken we nog een keer aan de hand van de leerlijn delen. En door te reflecteren op de modellen wordt de samenhang (de modellen lijken en worden vaak door elkaar gehaald) steeds helderder. Op het eind van dag 3 is het helder hoe je door te werken met de modellen (met het drieslagmodel als centrale model) zeer precies kunt afstemmen en daardoor rekenproblemen kunt voorkomen. In de middag is er een zeer praktisch deel dat gaat over de zin en onzin van materiaalgebruik, gekoppeld aan strategiegebruik. Het betreft alle basisstrategieën (groep 3-4-5).

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor

 • Leerkrachten PO
 • Interne begeleiders
 • Rekencoördinatoren
 • RT'ers

"In deze opleiding leer je dat het bij rekenen erg belangrijk is dat kinderen de basis begrijpen en dat je dan pas verder kunt gaan met de rest."
"Alles was prima voor elkaar. Zowel inhoud als planning van de dag. De tijd werd goed benut. Prima locatie en overheerlijke lunch. Docent was onderhoudend en had veel kennis van zaken."
"Ik vond het super dat de modellen iedere keer werden toegelicht a.d.h.v. een concrete leerlijn. 'k Heb veel geleerd!"
"Met deze korte cursus kijk je met een heldere, frisse blik op rekenen en ben je in staat om leerkrachten en kinderen goed te begeleiden in de (reken)praktijk van alle dag."
"Zinvol, eye-opener, goede opbouw in de lessen, de dag vloog voorbij."

Studiebelastingsuren

Het aantal studiebelastingsuren voor deze opleiding bedraagt ongeveer 40 uren inclusief contacturen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte voor deze cursus is 25 deelnemers

Werkmateriaal en certificaat

Na het volgen van de cursus hebben de deelnemers een goed inzicht in het protocol, ze kennen de modellen en kunnen deze gebruiken; ze beschikken over handreikingen om de modellen direct toe te passen in hun eigen beroepspraktijk. De deelnemers ontvangen na afloop een certificaat.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Vraag een proefles aan

Om een goede indruk te krijgen van dit programma raden wij je aan om de proefles te downloaden. 

Proefles

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 751 mariska.korewijk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy