Opleiding Taalcoördinator VO

 • Ga aan de slag met jouw eigen taalbeleidsplan!
 • Met keuze uit een 5-daagse (basis) of 8-daagse (basis + verdieping) opleiding
 • Leer taalachterstanden bij leerlingen constateren
 • Krijg het hele leerkrachtenteam mee met het werken aan het taalbeleid
 • Vraag het gratis e-book over Taal & Lezen aan

Verbeter de taalvaardigheid van jouw leerlingen!

 • Opleiding
 • 16 september 2024 - 23 juni 2025
 • Aristo Meeting Center Lunetten
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Til het taalonderwijs naar een hoger niveau!

In deze opleiding maak je uitgebreid kennis met de diverse onderdelen in het werk van de Taalcoördinator en ga je hands-on aan de slag met jouw eigen taalbeleidsplan. De opleiding heeft een praktijkgerichte insteek en biedt handvatten en technieken die je kan inzetten binnen jouw school.

De opleiding Taalcoördinator VO bestaat uit een 5-daagse opleiding (basis) en een 8-daagse opleiding (basis+verdieping).

Wat leer jij in 5 dagen (basis)?

 • Leerlingen motiveren om te gaan lezen
 • Collega’s van andere vakken bewust maken van het belang van taal in hun lessen
 • Omgaan met weerstand van collega’s
 • Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften adviseren en de juiste steun bieden

Wat leer jij in 8 dagen (verdieping)?

 • Alles van de 5-daagse basisopleiding
 • De rol van de taalcoördinator binnen de schoolorganisatie
 • Aandacht hebben voor de verschillende doelgroepen
 • Wat de verschillende clusters en vakdocenten kunnen doen met taal in hun vak.
Vraag de brochure aan voor een handig programmaoverzicht
“Tijdens deze opleiding leer je het belang van taal, hoe je een goede taalcoördinator kan zijn, hoe je de taalvaardigheden kan bevorderen en hoe je de school hierin meekrijgt.”

Seyma S.

 

Certificaat van deelname

Je ontvangt het opleidingscertificaat ondertekend door de docenten, na afloop van de opleiding. Om het certificaat in ontvangst te nemen, is verplicht:

 • Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten
 • Presenteren van jouw (concept)- taalbeleidsplan en activiteitenplan schooljaar 2023-2024

Ook interessant voor jou?

Module 1 | Basis

Taalbeleid in de school

Ochtend:

 • Huidige schoolsituatie in beeld brengen
 • De kaders van taalbeleid
 • Het taalbeleidsplan: een format
 • Taken en verantwoordelijkheden van de taalcoördinator

Middag:

 • Visie van de school op taal (‘smal’ of ‘breed’)
 • Eigen visie op taal ontwikkelen
 • Noodzaak taalbeleid op school in beeld krijgen
 • De werkgroep taalbeleid

Na deze dag kun jij:

Relevante informatie verzamelen die in de school nodig is voor het taalbeleidsplan. Na deze eerste dag verwerk je deze informatie in het concept-taalbeleidsplan.


Module 2 | Basis

Taalgericht vakonderwijs

Ochtend:

 • Wat is taalgericht vakonderwijs?
 • De drie pijlers: taalsteun, context en interactie
 • Voorbeelden van taalgerichte vaklessen bekijken
 • Formuleren van een actie richting collega’s van andere vakken

Middag:

 • Herkomst en ontwikkeling van taalgerichte vakdidactiek in vogelvlucht
 • De uitdaging om vakleraren op hun vakexpertise aan te spreken en een te talige benadering te vermijden
 • Een gezamenlijk kader, met vakspecifieke uitwerking van taalgericht vakonderwijs
 • Mogelijkheden om samen in een team de taal in elk vak te leren zien

Met een bijdrage van gastdocente Maaike Hajer, Emeritus lector Meertaligheid en Onderwijs van de Hogeschool Utrecht

Na deze dag kun jij:

Een taalgerichte lesactiviteit ontwerpen en samen met jouw team taal in elk vak implementeren. Na deze tweede dag voer je een door jou ontworpen taalgerichte lesactiviteit uit met een collega van een ander vak binnen jouw school. Ook vul je jouw concept-taalbeleidsplan aan.


Module 3 | Basis

Lezen in de vakken

Ochtend:

 • Uitwisselen van ervaringen met taalgerichte lesactiviteiten
 • Leesmotivatie en leesvaardigheid: recent onderzoek
 • Motiveren voor lezen in de eigen school: vrij lezen
 • Een rijke leesomgeving creëren

Middag:

 • Motiveren en activeren van leerlingen voor het lezen van teksten
 • Vergroten van woordenschat
 • Lezen met de leessandwich: een didactiek bij (bijna) alle vakken
 • Ontwerpen van een rijke leesles

Na deze dag kun jij:

De leesvaardigheid van jouw leerlingen onderzoeken en je leerlingen motiveren voor lezen. Na deze derde dag ga je de leesvaardigheid van jouw leerlingen onderzoeken binnen jouw eigen school en pas je de leessandwich toe. Ook vul je jouw concept-taalbeleidsplan aan. 


Module 4 | Basis

Schrijven in de vakken

Ochtend:

 • Uitwisselen ervaringen van de taalgerichte lesactiviteiten (incl leessandwich)
 • Genredidactiek
 • Schrijfvaardigheid in de referentieniveaus 1F t/m 4F

Middag:

 • Aandacht voor taalverzorging (spelling en formuleren)
 • Spellinggeweten en spellingbewustzijn
 • Formuleren van antwoorden op open vragen
 • Voorbeelden stappenplan bekijken

Na deze dag kun jij:

De schrijfvaardigheid van jouw leerlingen vergroten en collega’s bewustmaken van hun rol hierin. Na deze vierde dag bespreek je samen met een aantal collega’s van andere vakken binnen jouw school wat de kansen zijn op samenhang in het taalbeleid. Ook vul je jouw concepttaalbeleidsplan aan.


Module 5 | Basis

Collega's meekrijgen

Ochtend:

 • Veranderkundige modellen
 • Omgaan met weerstand bij collega’s
 • Gespreksvaardigheden oefenen

Middag:

Kies één van de drie concepten en werk deze uit:

 1. Een studiedag opzetten voor het (hele) team
 2. Een workshop opzetten voor collega’s
 3. Ontwerpprincipes taalgerichte vakles opstellen

Vervolgens presenteer je het (concept)-taalbeleidsplan en activiteitenplan schooljaar 2023-2024 aan de groep.

Tijdens de gehele opleiding staat ‘samen leren’ centraal. Door reflectie op jouw eigen functioneren, het maken van opdrachten en kritisch met elkaar meekijken in de opleiding maak je een stap in jouw ontwikkeling. Daarom presenteer je de laatste dag jouw (concept)-taalbeleidsplan en activiteitenplan schooljaar 2023-2024 aan de groep.


Module 6 | Verdieping

Taalbeleid in de schoolorganisatie

Ochtend:

 • De schoolorganisatie in beeld
 • Positie van de taalwerkgroep
 • De rol van de schoolleiding
 • Oefenen van een gesprek met de schoolleiding

Middag:

 • Visie van de school op taal (‘smal’ of ‘breed’)
 • Eigen visie op taal ontwikkelen
 • Noodzaak taalbeleid op school in beeld krijgen
 • De werkgroep taalbeleid

Module 7 | Verdieping

Kansengelijkheid en meertaligheid

Ochtend:

 • Taalbeleid: voor alle leerlingen
 • Aandacht voor leerlingen met dyslexie
 • Laaggeletterdheid in de schoolse context
 • Steunlessen: Do’s and dont’s 

Met een bijdrage van gastdocente: Mieke Urff, Dyslexiespecialist

Middag:

 • Wat is meertaligheid?
 • Misconcepties bespreken
 • Alle talen een plek in de klas (talensensibilisering)
 • Talenkennis inzetten bij het leren (functioneel meertalig leren)

Met een bijdrage van gastdocente Frederike Groothoff, taalondersteuner trainingen voor onderwijsprofessionals

Na deze dag kun jij:

Jouw eigen visie op taal ontwikkelen, de noodzaak van taalbeleid op school in beeld krijgen en leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften bijstaan. Na deze zevende dag bestudeer je de brochure ‘Redeneren en formuleren bij … ‘ of ‘Werken aan vaktaal bij…’ van Platform Taalgericht Vakonderwijs en SLO. Ook vul je jouw concept-taalbeleidsplan aan.


Module 8 | Verdieping

Verdieping Taalgericht vakonderwijs

Ochtend:

 • Taal in de mens- en maatschappijvakken
 • Taal in de exacte vakken
 • De moderne vreemde talen en taalbeleid
 • De sectie Nederlands en taalbeleid

Middag:

 • Taalbeleid in de school: de lange termijn
 • Het activiteitenplan per schooljaar
 • Reflectie: eigen ontwikkeling in beeld • Afsluiting: schoolsituatie in beeld

Hoofddocent

img-Marieken Pronk

Marieken Pronk
Trainer bij De Talengroep

Vanuit De Talengroep en het Netwerk Onderwijsadviseurs begeleidt Marieken scholen en secties bij het opzetten en implementeren van taalbeleid en geeft ze diverse workshops en trainingen. Ook is Marieken co-auteur van de boeken ‘Lezen met de leessandwich’ en ‘Taal in Beeld

img-Frederike Groothoff

Frederike Groothoff
Taalondersteuner trainingen voor onderwijsprofessionals

Frederike is expert meertaligheid en werkt door het hele land als zelfstandige docent, workshopleider en ontwikkelaar vanonderwijsmateriaal. Frederike heeft zelf jarenlang als leerkracht in het nieuwkomers onderwijs gewerkt en later als ambulant taalondersteuner trainingen voor onderwijsprofessionals ontwikkeld.

img-Mieke Urff

Mieke Urff
Dyslexiespecialist

Mieke is werkzaam als pedagoog en dyslexie specialist. Ook is ze lid van diverse werkgroepen, auteur en ontwikkelaar bij Stimuleringsprogramma Aanpas Dyslexie- Platform Dyslexie Centraal

Voor wie bestemd?

Deze opleiding is speciaal voor taalcoördinatoren of docenten met de ambitie om taalcoördinator te worden binnen het voortgezet onderwijs.

Basis of verdieping? Aan jou de keuze!

De opleiding Taalcoördinator VO bestaat uit een 5-daagse opleiding (basis) en een 8-daagse opleiding (basis+verdieping).

Aristo Utrecht Lunetten
Brennerbaan 150
3524 BN, Utrecht
tel: 088-2301030

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 (Basis) 15 januari 2024 09:00 - 16:30 Aristo Utrecht Lunetten
Dag 2 (Basis) 26 februari 2024 09:00 - 16:30 Aristo Utrecht Lunetten
Dag 3 (Basis) 8 april 2024 09:00 - 16:30 Aristo Utrecht Lunetten
Dag 4 (Basis) 27 mei 2024 09:00 - 16:30  Aristo Utrecht Lunetten
Dag 5 (Basis) 24 juni 2024 09:00 - 16:30 Aristo Utrecht Lunetten
Dag 6 (verdieping) 9 september 2024 09:00 - 16:30 Aristo Utrecht Lunetten
Dag 7 (verdieping) 7 oktober 2024 09:00 - 16:30 Aristo Utrecht Lunetten
Dag 8 (verdieping) 18 november 2024 09:00 - 16:30 Aristo Utrecht Lunetten

Jouw investering

 • De kosten van de 8-daagse opleiding (basis + verdieping) bedragen € 4.399,- (excl.BTW) per persoon. 
 • De kosten van de 5-daagse basisopleiding bedragen € 2.899,- (excl. btw) per persoon.

De bedragen zijn inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving. Tevens ontvang je na afronding van deze opleiding een certificaat van deelname.

Ik schrijf me graag in voor de opleiding

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Vraag het gratis e-book aan

Maak aub een keuze

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 751 mariska.korewijk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy