Congres Radicalisering en terrorisme

Congres: 12 december 2017 | Excursie: 13 december 2017

Voorkom misstanden veroorzaakt door radicaliserende (ideologische) groeperingen!

 

Download de Brochure Bekijk het congres

 

 

Congres Personen met verward gedrag

Congres 30 januari 2018 | Excursie 31 januari 2018

Personen met verward gedrag? Organiseer de opvang en hulpverlening!

 

Download de Brochure Bekijk het congres

 

 

Wet- en regelgeving Openbare Orde en Veiligheid

6-daagse cursus | start 15 maart 2018

U krijgt een compleet overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen! In 6 dagen worden 13 wetten behandeld waarna u ze in de praktijk correct weet toe te passen.

 

Download de Brochure Bekijk de cursus

 

Gebiedsregisseur

4-daagse opleiding | Start 5 april 2018

Bevorder de bedrijvigheid, leefbaarheid en veiligheid in uw gebied

 

Download de Brochure Bekijk de opleiding

 

 

Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein

Cursus: 3-daagse cursus | start 5 juni 2018

Bevorder de samenhang, leefbaarheid en veiligheid in uw wijk!

 

Download de Brochure Bekijk de cursus

 

 

Crisismanagement in de praktijk

3-daagse cursus | start 4 december 2018

 Zorg dat u goed voorbereid bent op een mogelijke crisis waarmee u  te maken kunt of zult krijgen.

 

Download de Brochure Bekijk de cursus

 

 

Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden

3-daagse cursus | start 6 maart 2018

Voorkom dreigende verstoringen en handhaaf de openbare orde in uw gemeente!

 

Download de Brochure Bekijk de cursus

 

Veiligheid met technologie in de openbare ruimte

3-daagse cursus | Start 13 maart 2018

Bevorder de veiligheid in de omgeving met technologische toepassingen

 

Download de Brochure Bekijk de cursus

 

 

Omgang met maatschappelijke onrust

3-daagse cursus | Start 7 juni 2018

Voorkom maatschappelijke ontwrichting en spanningen in de samenleving

 

Download de Brochure Bekijk de cursus

 

 

Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

7-daagse opleiding | start 1 november 2018

Met de totstandkoming van de Nationale Politie komt de regie op het lokaal veiligheidsbeleid meer en meer bij gemeenten te liggen. Leer een integraal veiligheidsplan opstellen voor uw gemeente!

 

Download de Brochure Bekijk de opleiding

 

Congres Ondermijning en Criminaliteit

Congres: 19 september | Excursie: 20 september 2018

Voorkom ondermijning veroorzaakt door criminiele netwerken!

 

Download de Brochure Bekijk het congres

 

 

Vergeet niet te profiteren van de combi-korting!

 

Bij het volgen van meerdere opleidingen door u en/of uw collega hebben wij een interessante combi-korting! Neem hiervoor contact op met onze opleidingadviseur:

Tonnie van Zanten
040 - 2 972 780